SPÁSANNA AR FÁIL i gcampa samhraidh drámaíochta na Taibhdheirce, 2018 – AN TAIBHDHEARC ÓG.

Beidh campaí samhraidh drámaíochta d’aisteoirí óga idir 8 agus 12 bliain d’aois darbh ainm ‘AN TAIBHDHEARC ÓG’ ar siúl i nGaelscoil Dara, Rinn Mhóir, idir and 02 agus an 13 Iúil, 2018, agus seo do sheans obair le Cillian Ó Donnchadha agus James Riordan.

Oibríonn Cillian Ó Donnchadha mar chúntóir dámaíochta ó a dfhág sé an Coláiste, ag stiurú cursaí timpeall an UK agus Eire. Bíodh sé ag obair trí’ Ghaeilge ar TG4 mar aisteoir, láiritheoir, agus aisteoir guth (Ros na Rún, Seacht, A Terrible Beauty, Fraggle Rock, Ben Ten, Sponge Bob Square Pants).

Tá oiliúint ag James Riordan in amharclannaíocht fisiciúil. Tá taithí aige ar stáistí idirnáisiúnta agus timpeall na hÉireann agus ghlac sé páirt Gloria Galánta i ngeamaireacht na Taibhdheirce an bhliain seo caite. Múineann sé le Blue Teapot agus Galway Actor’s Workshop, is ceann de na stiúirthóirí léirithe le Macnas é.

Beidh an campa ar siúl ar na dátaí seo a leanas:
Campa I – 02-06 Iúil, 2018 agus Campa II – 09-13 Iúil, 2018 ó 10a.m.-2p.m. gach lá.

Séard a mbeidh ar bun ag daltaí an champa ná ceardlanna éagsúla, agus beidh taispeántas gearr ar an Aoine deireanach den gcampa. Beidh ceardlann acu sa Tobchumadóireacht ina múnófar do na daltaí na rialacha bunúsacha tobchumadóireachta trí chluichí taitneamhacha lán le fuinneamh, chun a gcumas oibriú le daltaí eile a fheabhsú agus chun níos mó muiníne a chruthú iontu. Déanfaidh siad ceardlann i gcumadh drámaí agus beidh siad ag beartú radharcanna a fhorbrófar i léiriú ag deireadh na seachtaine. Agus radharcanna tobchumtha acu, bainfidh na daltaí úsáid as scileanna beartaithe chun a léirithe agus an radharc é féin a leagan amach. Foghlaimeoidh na daltaí faoin gceird ar a gcuirtear ‘Foley’. Beidh siad ag déanamh ceardlann ar obair Foley i bhfoirmaid seinm raidió. Múinfear an ceardlann seo do na daltaí faoi na cleasa a mbíonn ag ealaíntóir Foley. Freisin, tabharfar an deis dóibh cumhacht na fuaime san amharclannaíocht a fheiceáil agus a fhiosrú. Beidh deis ag daltaí cleachtadh a fháil le puipéadóireacht agus mascanna. Beidh deis ag na daltaí úsáid a bhaint as a scileanna nuabhainte chun súil a chaitheamh ar an domhan puipéadóireachta agus úsáide mascanna.  Cuirfear na ranganna ar fail trí mheán na Gaeilge.

Mar atá luaite i ráiteas ó Chathaoirleach Bhord na Taibhdheirce, Aodh Ó Coileáin, ní fios cá bhfeicfidh muid daltaí an champa seo sa thodhchaí ach is dócha go mbeidh rannphairtithe an champa seo ullmhaithe i gceart d’éisteachtaí na Taibhdheirce as seo amach, geamaireacht na Nollag ach go háirithe!  ‘Tá craic iontach ag baint leis an stáitse agus an drámaíocht, is ann a thosnaig mise! Aithinítear an drámaíocht mar bhealach éifeachtach chun cumas intleachtúil agus fisiciúil an duine óig a fhorbairt. Cothaíonn an amharclannaíocht féinmhuinnín agus teacht i láthair agus ar ndóigh, cabhraíonn sí le cumas Gaeilge na rannpháirtithe. Le cabhair mascanna, puipéadóirecht agus cumadóireacht ar an bpointe boise, níl aon dabht ach go mbainfear an-spraoi agus tairbhe as na campaí samhraidh seo. Cá bhfios nach bhfeicfí cuid d’aisteoirí óga na gcampaí samhraidh ar stáitse na Taibhdheirce amach anseo? Is mó duine a sheas ar stáitse na hamharclainne úd: Mick Lally, Tara Bhreathnach, Marc Mac Lochlainn, Diarmuid de Faoite, Siobhán O’Kelly, Neasa Ní Chuanaigh….’ dar leis.

Is í an táille a bheidh ar an gcampa ná €75 an dalta don tseachtain agus caithfear clárú roimh Déardaoin an 29 Meitheamh.
Nasc don bhfoirm ar líne

<script type=”text/javascript” src=”https://form.jotformeu.com/jsform/81644398352363″></script>

Is féidir táille an champa seo a íoc trí chárta creidmheasa / dochair ag An Taibhdhearc, nó ar an bhfón, nó seic a sheoladh chuig: An Taibhdhearc, 19 An tSráid Láir, Gaillimh, in ainm AN TAIBHDHEARC, nó arlíne: https://antaibhdhearc.ticketsolve.com/shows/873593183

Má theastaíonn uait aon teagmháil a dhéanamh faoin gcampa, buail isteach chuig An Taibhdhearc, 19 An tSráid Lair, Gaillimh nó is féidir glaoch a chur ar Oifig na dTicéad ar 091-562024 nó trí ríomhphost ag eolas@nullantaibhdhearc.com