Tá cúig bhliana déag caite ó léiríodh dráma cáiliúil Joe Steve Uí Neachtain Níor mhaith linn do Thrioblóid ar stáitse na Taibhdheirce go deireanach. ‘Sé seo dráma na bliana seo ag Aisteoirí an Spidéil, an grúpa drámaíochta inar chuir Joe tús lena shaol amharclannaíochta. Saothar é seo a thugann léargas dúinn ar chastachtaí an chaidrimh dhaonna sa teaghlach agus taobh amuigh de.
Tá bean an mháistir ar shíl na fírinne. Tagann a mbeirt iníonacha agus a mac abhaile don tsochraid agus cíortar dúshláin éagsúla an teaghlaigh sa dráma géarchúiseach seo: uaigneas an mháistir agus é i ngleic le deacrachtaí na seanaoise, brú agus fuadar na hiníne a bhfuil post ardréime aici sa mBruiséil, cúram agus imní na hiníne a bhfuil deacrachtaí ina caidreamh pósta, an mac a d’fhág an tsagartóireacht gan ach roinnt téamaí a lua. Ach seachain an gceapfá gur dráma duairc, dorcha an dráma seo! Ní hea muis: tá an greann fite fuaite tríd an gcaint agus línte barúla, tráthúla ann ó thús go deireadh, tá an greann agus an ghruaim mar chomhpháirtithe ann.

‘Sé Peadar Ó Treasaigh a léirigh agus tá cliar láidir faoina stiúir. Mike P Ó Conaola, Peadar Ó Cúláin agus Séamas Ó Scanláin a bhíonn ar an ardán go minic agus Breandán Ó Conláin ar ais ar an ardán tar éis sosa fada, in éindí leo! Seo an chéad léiriú ag Fionnuala Ní Fhlatharta leis na hAisteoirí agus an chéad mórpháirt ag Bairbre Ní Churraoin. Tá Máire Uí Neachtain, ach oiread le Breandán ar ais tar éis sosa mór fada freisin!
Cuireadh daoine ó dhoras i gColáiste Chonnacht nuair a léiríodh é i mí Feabhra. Is fiú go mór an deis seo a thapú le sár-léiriú ar shár-dhráma a fheiceáil.