Tá sé beartaithe ag An Taibhdhearc Amharclann na nÓg a bhunú. Chuige sin tá iarratais á lorg ó dhaoine gairmiúla lena leithéid a reáchtáil. Campa Samhraidh aisteoireachta agus amharclannaíocht trí mheán na Gaeilge atá i gceist a bheidh a reachtáil sa Taibhdhearc féin le linn na tSamhraidh 2018.
Trí champa coicíse, sé seachtain in iomlaine, a shamhlaítear.

Tá súil ag an Taibhdhearc ranganna a chur ar fáil do dhá aois ghrúpa –
Páistí idir 7 – 11 bliain d’aois
Páistí idir 12 – 16 bliain d’aois
Roghnófar dáltaí go háirithe ó Ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta.
Bheadh sé i gceist go mbeadh cliar óg gheamaireacht na Nollag a roghnú ó na ranganna.

Cuirfidh an Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó daoine gairmiúil a bhfuil cur amach agus taithí acu ar scileanna amharclannaíocht agus aisteoireacht a roinnt agus a mhúineadh. Is mithid go gcuirfeadh iarratas síos ar

• Líon na ranganna agus laethanta agus amanna molta ?
• Faid na ranganna, ?
• Líon na bpáistí i ngach rang
• Ábhar agus tabhairt faoi ?
• Costas a bhainfeadh lena leithéid ?
• Taithí an mhúinteora ?

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh