Ar 2:30i.n. Dé Sathairn, an 10 Feabhra a bheas an dara theacht le chéile d’Aontas na Drámaíochta Gaeilge, agus tá sé de phribhléid ag An Taibhdhearc go bhfuil sé le bheith ar siúl anseo.
Seo hé leagan amach na hócáide:

AM 2.30 p.m.
FÁILTIÚ & SOLÁISTÍ ó 2.30 i.n. – 3.00 i.n.
SEISIÚN GNÓ 3.00 i.n. agus is í Fidelma Ní Ghallchóir a bheas ina Cathaoirleach air:
TÉAMAÍ AN tSEISIÚIN:
· roinnt/malartú eolais;
· pointí comhoibrithe;
· foinsí/scéimeanna maoinithe;
· tairseach eolais/poiblíochta;
· spriocanna an Aontais

RSVP, le do thoil (eolas@nullantoireachtas.ie), chun cuidiú linn socruithe cuí um lónadóireachta a dhéanamh.

NÓTA Is ag Cruinniú Bunaidh Aontas na Drámaíochta Gaeilge, a reáchtáladh Dé hAoine, 3 Samhain 2017 ag Oireachtas na Samhna 2017, a haontaíodh go reáchtálfaí an chéad ócáid eile ar an ábhar seo Dé Sathairn, 10 Feabhra 2018 sa Taibhdhearc.