Archives An Taibhdhearc

Comóradh ‘An Chéad Dáil’ – 21 Eanair, 2019


An bhfuil suim agat i Stair na hÉíreann?

Comóradh an Chéad Dáil 2019. Beidh An Taibhdhearc ag cur dráma ar siúl stiúrtha ag Mícheál Ó Meallaigh bunaithe ar an Chéad Dáil a tharla i 1919.

Tosóidh imeachtaí ag An Taibhdhearc ag 2.50p.m.ar an 21ú Éanáir le siúlóid tríd ceantar coisithe na Gaillimhe agus beidh ath-chruthú don Chéad Dáil ar siúl os comhair an Túr ag Ionad Siopadóireachta na Faiche Móire (Eyre Square Shopping Centre) ag 3.30p.m . Stiúrtha ag Mícheál Ó Meallaigh, i measc na Teachtaí Dála don imeacht stairiúil seo beidh Diarmuid de Faoite, Catherine Denning, Maidhc P. Ó Conaola, Deirbhile Ní Churraighín Seán, Ó Coisdealbha, Gearóidín Nic Thomáis agus Séamus Ó hAodha.

Is deis idéalach é seo céad bliain de stair na hÉireann a cheiliúradh. Ina dhiaidh, Tabharfaidh an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh léacht sa Taibhdhearc ar 5:00i.n.

Ná caill amach ar an deis iontach seo stair a fheicéail os do chomhair amach.

https://www.facebook.com/events/1460563094077867/

SAORCHEAD ISTEACH!!

Interested in Irish history?

Don’t miss the celebration of 100 Years of Dáil Éireann which will take place 100 years to the day in the centre of Galway City at the Eyre Square Centre Tower.

Events will kick off in An Taibhdhearc at 2:50p.m. on January 21st with a walk through the pedestrian area of Galway, followed by a re-enactment of the first Dáil in front of the Tower of the Eyre Square Shopping Centre at 3:30p.m. Directed by Mícheál Ó Meallaigh, Teachtaí Dála for this historic and timely event will be: Diarmuid de Faoite, Catherine Denning, Maidhc P. Ó Conaola, Deirbhile Ní Churraighín Seán, Ó Coisdealbha, Gearóidín Nic Thomáis, & Séamus Ó hAodha.

This is an ideal opportunity to come out an commemorate 100 years of Irish history, extension of the vote to women, the beginning of the War of Independence and eventual Civil War. History students at Galway secondary schools and NUIG could benefit from this recreation of our past. Prof. Gearóid Ó Tuathaigh will speak from the Taibhdhearc after the event at 5:00p.m.

Don’t miss this opportunity to see history right before your eyes!

https://www.facebook.com/events/1460563094077867/

FREE OF CHARGE COME ALONG!!

Tóraíocht do thicéid ar Gheamaireacht na Taibhdheirce, 2018.


Táimid suite in Éigipt in 1928 agus tá beirt taiscealaí neamheaglaigh dár gcuid Stanley agus Oliver sa tóir ar an tuama iomráite an Pharoe Chailiúil Hatchetsoup. Bhí neart turais roimhe seo ach ní raibh rath orthu. Beidh rath air an uair seo toisc gur áitíodh iad treoraí cam a fhostú, carachtar atá meáite orthu a chur ar strae. Nuair a thagann siad ar an tuama ar an dea-uair nó ar an droch-uair ach, fuair siad dual na droinne de, nuair a fhaigheann siad amach nach gháthmhummy í Hatchetsoup.

Is í an gheamaireacht ‘Tóraíocht Yummy Mummy’ an léiriú Nollag 2018 do chéiliúradh 90 Bliain na Taibhdheirce, atá scríofa ag Risteard Ó Broin agus faoi stiúr Cillian Ó Donnachadha. Tugann an léirú i mbliana criú aisteoireachta den chéad scoth chun stáitse. Beidh an t-aisteoir cluíteach Noni Stapleton páirteach, duine a thug faoi a céim aisteoireachta sa Gaiety agus moladh í do ghradam Jean Snow do ‘nuálaíocht agus crógacht i gcúrsaí amharclainne’ ag Féile ar an Imeall Bhaile Átha Cliath. D’oibrigh sí go díograiseach le cúrsaí amharclannaíochta, teilifíse, scannáin agus radió i gcomhlachtaí ina n-áiritear Bedrock, The Performance Corporation, Purple Heart, AboutFACE, RTÉ, Drámaíocht BBC gan ach roinnt bheag lua. Beidh Noni sa pháirt Arlee.

Oileadh Simon Boyle (Stan) in Ionad Samuel Beckett i mBaile Átha Cliath agus roimhe seo, bhí sé páirteach sna drámaí Vikings, Jack Taylor, Eipic, La Femme Tranquille agus King Guillaume.

Is taibheoir í Orlaith Ní Chearra (Ellie) a thosaigh amach mar dhamhsóir le Comhlacht Bailé Monica Loughman sular oileadh í i gColáiste na Rincedóireachta i mBaile Átha Cliath. Rinneadh ball den Amharclann Náisiúnta na hÓige di agus chríochnaigh sí lena cuid oiliúna le hAmharclannaíocht Drámaíochta le cabhrú Scoláireacht Leverhulme ag an Ionad Stiúideo Londain.

Tá Eoin Ó Dubhghaill (Ollie) le feiceáil sa tsraith theilifíse ‘Ros na Rún’ ar TG4 faoi láthair. Le déanaí d’oibrigh sé ar mhion-shraith darbh ainm Grace Heart, clár a eisíodh ar TG4 in 2017. Ba ról tacaíochta é an chéad ról a bhí aige i bpríomhscannán, ‘Out of Innocence’ a tugadh air le Fiona Shaw agus Alan Armstrong mar phríomhaisteoirí.

Beidh Tara Breathnach agus Catherine Denning páirteach, le cóiréagrafaíocht ó James Ríordan agus stiúrthóireacht ceoil faoi lámha Deirdre Ní Chuilinn,

Is é stiúrthóir na léirithe ná Cillian Ó Sonnachadha, Is comhbhunaitheoir, léiritheoir agus stiúrthóir le Biscuits for Breakfast Theatre Company é Cillian agus le gairid bhí sé mar stiúrthóir ar ‘A Fit Wife for Revolutionary’ (London Irish Centre) agus ‘ Hushabye Mountain’. D’oibrigh sé le Fíbín ar cheardlanna agus mar stiúrthóir ar ‘Bodach an Chóta Lachna’ (Belmullet Arts Centre) agus le Refractive Lens Theatre ar ‘I Run, I Swim, I Sing, I Dive’. Tá gradaim scríbhneoireachta buaite aige, agus a saothar is mo atá aitheanta ná ‘Somewhere under the Rainbow’ (Amharclann Olympia; le camchuairt go Dún Éidean, Londain, Henley, Manchain agus Brighton). Bhuaigh an dara dhráma a scríobh sé ; Aul Divinia and me’ Gradam Nua-Scríbhneoireachta Oscar Wilde in 2012.

In oirchill na geamaireachta Nollag i mbliana agus mór-cheiliúradh leanúnach na Taibhdheirce@90, cuireann Aodh Ó Coiléain, Cathaoirleach na Taibhdheirce, stair na geamaireachta Nollag sa Taibhdhearc i gcuimhne dúinn agus í ag dul siar go 1940, mar chroílár na Nollag i gCathair na dTreabh. Dúirt sé gur luaigh ‘an t-aisteoir iomráiteach agus iníon na Taibhdheircec, bean ar an saothar a luaitear lena hainm ná ‘Dr.Zhivago’, go raibh an gheamaireacht ar cheann de na cuimhní is luaithe na hamharclannaíocha’ a bhí aici.

Le fuaimriain ABBA, tá cúig léiriú díolta amach cheana féin, is léir go bhfuil mór-éileamh ag sluaite na Gaillimhe uirthi. Moltar do phátrúin a dticéid a chur in áirithe le nach mbeidh díoma orthu. Tá costas €40 ar ticéid chlainne (2 daoine fásta, 2 páiste); €15 (Ginearálta) agus €12 (Lascaine). Tá fáil ar na ticéid ar shuíomh na Taibhdheirce www.antaibhdhearc.com nó ag an díol-oifig (091)-562024 Dé Luain go dtí Dé hAoine 10-5.i.r agus Dé Sathairn 12-5.i.n,

———-———————————————————

The Search is on for tickets to see the Yummy Mummy.

We are in Egypt in 1928 and our two intrepid explorers Stanley and Oliver are searching for the rumoured tomb of the famous female Pharoe Hatchetsoup. There have been many expeditions before but none successful. This time it will be different, for they have been persuaded to engage the services of a dodgy guide who is bent on leading them astray. When through good, or even bad fortune they find the tomb, they get a little more than they bargained for, as Hatchet soup is no ordinary yummy mummy.

Written by Risteard Ó Broin and directed by Cillian Ó Donnachadha, An Taibhdhearc’s 2018 Christmas pantomime is Tóraíocht an Yummy Mummy’. This year’s production showcases a stellar cast including Gaiety graduate Noni Stapleton. Noni who was previously nominated at the Dublin Fringe Festival for the Jean Snow award for ‘innovation and bravery in theatre’, has worked extensively in Theatre, TV, Film and Radio with companies such as, Bedrock, The Performance Corporation, Purple Heart, AboutFACE, RTE, B.B.C. Drama and Element to name but a few. She plays Arlee.

Simon Boyle (Stan) who trained at the Samuel Beckett Centre in Dublin has previous credits including Vikings, Jack Taylor, Eipic, La Femme Tranquille and King Guillaume.

Orlaith Ní Chearra (Ellie) is a Galway based performer who started out as a dancer with the Monica Loughman Ballet company before training at the College of Dance in Dublin. She became a member of the National Youth Theatre and completed her training in Musical Theatre under a Leverhulme Scholarship at London Studio Centre.

Features performances from Tara Breathnach and Catherine Denning, with choreography by James Riordan, and musical direction by Deirdre Ní Chuilinn.

Director of the production is Cillian Ó Donnachadha. He is the co-founder, producer and director of Biscuits for Breakfast theatre company, and recently he directed ‘A fit wife for a Revolutionary’ in the London Irish Centre and ‘Hush-a-Bye Mountain’. He has worked with Fibín on workshops and as a director on ‘Bodach an Chóta Lachna’ (Belmullet Arts Centre). He has also worked with Refractive Lens Theatre on ‘I run, I swim, I sing, I dive’. He is an award-winning writer with his most well-known work ‘Somewhere under the Rainbow’ (Olympia Theatre and tour to Edinburgh, London, Henley, Manchester, and Brighton). The second play he wrote ‘Aul Divinia and me’ won the Oscar Wilde award for new writing in 2012.

In anticipation of this year’s Christmas production, and continuing the celebration of Taibhdhearc@90 Cathaoirleach of An Taibhdhearc, Aodh Ó Coileáin reminds us that the history of An Taibhdhearc’s pantomime goes back to 1940, an integral part of Christmas in the City of the Tribes. He added that ‘Well known actress, and daughter of An Taibhdhearc, Siobhán McKenna, whose credits include ‘Dr. Zhivago’ fondly referred to An Taibhdhearc’s Christmas pantomime as her earliest memory of theatre’.

With a musical backdrop from ABBA, and five performances already sold out, this show is proving very popular with Galway audiences. Patrons are advised to book their tickets early to avoid disappointment. Tickets are priced at €40 (2 adults, 2 children); €15 (general admission) and €12 (concession) available An Taibhdhearc’s website www.antaibhdhearc.com or via the box office (091)-562024 Monday to Friday 10-5p.m. and Saturday 12-5p.m.

Cantóirí na Taibhdheirce á lorg


Tá An Taibhdhearc ag ceiliúradh 90 bliain i 2018. Chun an ócáid iontach seo a chomóradh, beidh An Taibhdhearc ag léiriú ceol agus sleachta amharclannaíochta ó repertoire na hamharclainne, an 26, 27 Deireadh Fómhar 2018 seo chugainn.
Tá An Taibhdhearc ag iarraidh teagmháil a dhéanamh le baill agus iar-bhaill Chantóirí Na Taibhdheirce chun páirt a ghlacadh san ócáid speisialta seo, le cleachtaidh le tosú Dé Máirt an 11 Méan Fómhair ar 20:10 sa Taibhdhearc. Beidh cleactadh amháin gach Máirt go dtí an coicís deiridh roimh an tseó le cleachtaidh oíche Dhéardaoin chomh maith.
Chun bheith páirteach nó le haghaidh tuilleadh eolais, is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí eolas@nullantaibhdhearc.com/ 091-562024.

2018 marks the 90th birthday of An Taibhdhearc. To commemorate this wonderful occasion the Company plans to stage a production of memorable musical and theatrical extracts from the theatre’s repertoire on October 26th and 27th 2018.
An Taibhdhearc is seeking to make contact with all present and former members of Cantóirí na Taibhdheirce to take part in this special occasion. Weekly rehearsals are scheduled to commence on Tuesday, September 11th next at 20:10 with Tuesday and Thursday rehearsals, two weeks prior to the performance.
To partake or for further information, please contact An Taibhdhearc on 091-562014 / email eolas@nullantaibhdhearc.com

Scripteanna nua de dhíth sa Taibhdhearc!


Fáilteoidh An Taibhdhearc roimh iarratais ar dhrámaí Gaeilge a scríobh le léiriú ar ardán na Taibhdheirce le féidearthachtaí ar chamchuairt timpeall na tíre ina dhiaidh. Déanfaidh painéal de gníomhairí amharclannaíochta measúnú ar na hiarratais agus beifear ag súil le sciar acu a roghnú lena fhorbairt mar scripteanna críochnúil i bpáirt le eagarthóir scripte. Beidh suas le €5,000 a thairiscint le hiarratas a fhorbairt chun go mbeidh sé ar chaighdeán inléirithe.
Mar chuid de gach iarratas is mithid go mbeadh –
Uaillmhian agus téama an dráma
Imlíne an dráma
Bíobla de charachtair an dráma
Trí radharc samplach ón dráma
Glacfar le hiarratais go dtí an 21 Meán Fómhair 2018

Iarratais chuig:

An Coiste Ealaíona,
An Taibhdhearc
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Folúntais – Oifigeach Airgeadais, Riarthóir Oifige

AN TAIBHDHEARC, GAILLIMH
Folúntais
Oifigeach Airgeadais, Riarthóir Oifige

Is í An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, a bhfuil mar aidhm aici lárionad náisiúnta gairmiúil agus acmhainn a chur ar fáil chun léirithe a chur i láthair agus a chur chun cinn; agus tacú le hoiliúint, fad is a bhíonn lucht féachana nua agus an chéad ghlúin eile de dhrámadóirí agus de chleachtóirí amharclannaíochta na Gaeilge á bhforbairt.

Fáilteofar roimh iarratais ar na poist a leanas:

▪ Oifigeach Airgeadais (le taithí ar ‘Collsoft’ agus ‘Quickbooks’ ach go háirithe) – 15 uair in aghaidh na seachtaine

▪ Riarthóir Oifige – 25 uair in aghaidh na seachtaine

Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarratasóirí ar na poist seo.

Ní mór d’iarratasóirí feiliúnacha litir iarratais agus CV a sheoladh chuig:

An Cathaoirleach
An Taibhdhearc,
19 An tSráid Láir
Gaillimh

tráth nach déanaí ná 12:00nóin an 31 Lúnasa, 2018 le hagallaimh le bheith ar siúl an tseachtain dar tús an 03 Meán Fómhair, 2018.

AN TAIBHDHEARC, GALWAY
Vacancies
Finance Officer, Office administrator

An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre, aims to provide a national professional hub and resources to present and promote performances; and to support training, whilst new audiences and the next generation of dramatists and actors develop Irish language theatre. Applications are invited for the following posts:

▪ Office administrator, 25 hours per week
▪ Finance Officer (with experience of Collsoft and Quickbooks packages), 15 hours per week

Fluent Irish is essential for these posts.

Suitable applicants should send application form and CV to:

An Cathaoirleach
An Taibhdhearc,
19 An tSráid Láir
Gaillimh
On/before 12:00noon, August 31st, 2018 with interviews to take place the week of September 3rd, 2018.

An Taibhdhearc Óg 2018

SPÁSANNA AR FÁIL i gcampa samhraidh drámaíochta na Taibhdheirce, 2018 – AN TAIBHDHEARC ÓG.

Beidh campaí samhraidh drámaíochta d’aisteoirí óga idir 8 agus 12 bliain d’aois darbh ainm ‘AN TAIBHDHEARC ÓG’ ar siúl i nGaelscoil Dara, Rinn Mhóir, idir and 02 agus an 13 Iúil, 2018, agus seo do sheans obair le Cillian Ó Donnchadha agus James Riordan.

Oibríonn Cillian Ó Donnchadha mar chúntóir dámaíochta ó a dfhág sé an Coláiste, ag stiurú cursaí timpeall an UK agus Eire. Bíodh sé ag obair trí’ Ghaeilge ar TG4 mar aisteoir, láiritheoir, agus aisteoir guth (Ros na Rún, Seacht, A Terrible Beauty, Fraggle Rock, Ben Ten, Sponge Bob Square Pants).

Tá oiliúint ag James Riordan in amharclannaíocht fisiciúil. Tá taithí aige ar stáistí idirnáisiúnta agus timpeall na hÉireann agus ghlac sé páirt Gloria Galánta i ngeamaireacht na Taibhdheirce an bhliain seo caite. Múineann sé le Blue Teapot agus Galway Actor’s Workshop, is ceann de na stiúirthóirí léirithe le Macnas é.

Beidh an campa ar siúl ar na dátaí seo a leanas:
Campa I – 02-06 Iúil, 2018 agus Campa II – 09-13 Iúil, 2018 ó 10a.m.-2p.m. gach lá.

Séard a mbeidh ar bun ag daltaí an champa ná ceardlanna éagsúla, agus beidh taispeántas gearr ar an Aoine deireanach den gcampa. Beidh ceardlann acu sa Tobchumadóireacht ina múnófar do na daltaí na rialacha bunúsacha tobchumadóireachta trí chluichí taitneamhacha lán le fuinneamh, chun a gcumas oibriú le daltaí eile a fheabhsú agus chun níos mó muiníne a chruthú iontu. Déanfaidh siad ceardlann i gcumadh drámaí agus beidh siad ag beartú radharcanna a fhorbrófar i léiriú ag deireadh na seachtaine. Agus radharcanna tobchumtha acu, bainfidh na daltaí úsáid as scileanna beartaithe chun a léirithe agus an radharc é féin a leagan amach. Foghlaimeoidh na daltaí faoin gceird ar a gcuirtear ‘Foley’. Beidh siad ag déanamh ceardlann ar obair Foley i bhfoirmaid seinm raidió. Múinfear an ceardlann seo do na daltaí faoi na cleasa a mbíonn ag ealaíntóir Foley. Freisin, tabharfar an deis dóibh cumhacht na fuaime san amharclannaíocht a fheiceáil agus a fhiosrú. Beidh deis ag daltaí cleachtadh a fháil le puipéadóireacht agus mascanna. Beidh deis ag na daltaí úsáid a bhaint as a scileanna nuabhainte chun súil a chaitheamh ar an domhan puipéadóireachta agus úsáide mascanna.  Cuirfear na ranganna ar fail trí mheán na Gaeilge.

Mar atá luaite i ráiteas ó Chathaoirleach Bhord na Taibhdheirce, Aodh Ó Coileáin, ní fios cá bhfeicfidh muid daltaí an champa seo sa thodhchaí ach is dócha go mbeidh rannphairtithe an champa seo ullmhaithe i gceart d’éisteachtaí na Taibhdheirce as seo amach, geamaireacht na Nollag ach go háirithe!  ‘Tá craic iontach ag baint leis an stáitse agus an drámaíocht, is ann a thosnaig mise! Aithinítear an drámaíocht mar bhealach éifeachtach chun cumas intleachtúil agus fisiciúil an duine óig a fhorbairt. Cothaíonn an amharclannaíocht féinmhuinnín agus teacht i láthair agus ar ndóigh, cabhraíonn sí le cumas Gaeilge na rannpháirtithe. Le cabhair mascanna, puipéadóirecht agus cumadóireacht ar an bpointe boise, níl aon dabht ach go mbainfear an-spraoi agus tairbhe as na campaí samhraidh seo. Cá bhfios nach bhfeicfí cuid d’aisteoirí óga na gcampaí samhraidh ar stáitse na Taibhdheirce amach anseo? Is mó duine a sheas ar stáitse na hamharclainne úd: Mick Lally, Tara Bhreathnach, Marc Mac Lochlainn, Diarmuid de Faoite, Siobhán O’Kelly, Neasa Ní Chuanaigh….’ dar leis.

Is í an táille a bheidh ar an gcampa ná €75 an dalta don tseachtain agus caithfear clárú roimh Déardaoin an 29 Meitheamh.
Nasc don bhfoirm ar líne

<script type=”text/javascript” src=”https://form.jotformeu.com/jsform/81644398352363″></script>

Is féidir táille an champa seo a íoc trí chárta creidmheasa / dochair ag An Taibhdhearc, nó ar an bhfón, nó seic a sheoladh chuig: An Taibhdhearc, 19 An tSráid Láir, Gaillimh, in ainm AN TAIBHDHEARC, nó arlíne: https://antaibhdhearc.ticketsolve.com/shows/873593183

Má theastaíonn uait aon teagmháil a dhéanamh faoin gcampa, buail isteach chuig An Taibhdhearc, 19 An tSráid Lair, Gaillimh nó is féidir glaoch a chur ar Oifig na dTicéad ar 091-562024 nó trí ríomhphost ag eolas@nullantaibhdhearc.com

The Kings of Connaught with very special guest Louise Morrissey

Join The Kings of Connaught for a wonderful night of Irish Ballads and Folk songs in An Taibhdhearc in Galway on Friday, June 15th. Very special guest on the night will be Louise Morrissey from Bansha, Co. Tipperary who has long been regarded by folk and country music enthusiasts as one of Ireland’s greatest vocal treasures.

The Kings of Connaught have taken up the mantle of keeping alive our great heritage and culture of Irish Ballads and are doing so with great success. These young West of Ireland multi-instrumentalists grew up in East Galway, steeped in the tradition of Irish folk music and features Liam O’Grady (vocals, 5 string banjo &amp; guitar), Mark Costello (vocals, long neck banjo and guitar), Macdara Connolly (mandolin, tenor banjo, bass guitar &amp; vocals), Thomas Ryan (whistle, guitar), and Michael Tully (piano accordion).

The band’s talent and youth appeal have caught the eye of the industry both at home and abroad. Their first two singles The Rocky Road to Dublin and Right all Right have been receiving great airplay throughout the Country and has garnered them a legion of fans both young and old. The Kings of Connaught were given the special honour in March of Launching the Manchester Irish Festival and are already planning another tour of the UK and Europe. They are excited to be stepping into the recording studio over the coming weeks to record another single from their highly anticipated forthcoming album. A busy summer ahead!

Enjoy an unmissable  night’s entertainment filled with a foot tapping selection of Irish ballads, folk songs and craic in the great tradition of The Dubliners, The Clancy Brothers and The Fureys etc.

They are thrilled to have Multi award winning Louise Morrissey as their special guest. Louise will enthral and delight with her captivating vocals and along with her brother Norman, will sing some of their many classic songs from their days as Irish Folk Group The Morrisseys such as The Old Rustic Bridge by the Mill and Red is the Rose.

Tickets €15 for this wonderful concert are now available .  For full dates and details, check out the band’s Facebook page and website

Tionscnamh uaillmhianach drámaíochta sa Taibhdhearc an samhradh seo

Ráiteas Preas, Déardaoin, 17 Bealtaine 2018.

Léireoidh An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, an dráma nuascríofa BAOITE le Darach Mac Con Iomaire mar chuid de Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe i mí Iúil.  Tráthnóna ag 6pm ag ócáid in Óstán an Meyrick i gcathair na Gaillimhe, seolfar BAOITE mar chuid de chlár Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe.

Scéinseir é BAOITE faoi lánúin iascaireachta atá sáite in agóid in aghaidh comhlacht idirnáisiúnta fraiceála mara.  “…is é an ciúnas a chreimfeas an ceantar seo – níos measa ná ceimiceán ar bith…”  Cothaítear teannas sa dúthaigh, sa phobal, ‘sna lánúin agus sa duine aonair go dtí go gceistítear an beart atá ceart agus an beart nach bhfuil.

Tá An Taibhdhearc, Amharclann na Mainistreach agus Féile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe tagtha le chéile chun an dráma nuascríofa seo a stáitsiú á stiúr ag an údar, Darach Mac Con Iomaire.  Glacfaidh na haisteoirí Macdara Ó Fátharta, Siobhán O’Kelly, Diarmuid de Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh páirt sa dráma.  Is é an t-ealaíontóir Árannach, Seán Ó Flaithearta a bheidh i mbun dearaidh   Dúirt Cathaoirleach Bhord na Taibhdheirce, Aodh Ó Coileáin:

“Soláthraíonn an pháirtnéireacht seo deiseanna nua don drámaíocht trí Ghaeilge.  Uaireanta luaitear fáinne fí le soláthar drámaíochta ar ardchaighdeán i nGaeilge.  Cuirtear argóintí chun cinn faoi fhairsinge an lucht féachana agus dá réir an fiú airgead mór a chaitheamh ar na léiriúcháin.  Ar an taobh eile de, níl seans ar bith lucht féachana mór a mhealladh gan an caighdeán léiriúcháin cuí agus ar ndóigh cosnaíonn sé seo airgead.  Tá buiséad substaintiúil á chaitheamh ag an Taibhdhearc ar léiriú an dráma BAOITE an samhradh seo.”

Aithnítear sa Taibhdhearc an gá atá le comhpháirtíochtaí d’fhonn obair den chaighdeán is fearr a chur i gcrích.  “Choimisinigh Amharclann na Mainistreach an saothar BAOITE ó Dharach Mac Con Iomaire” arsa Ó Coileáin “agus tá an Mhainistir ag infheistiú roinnt airgid sa léiriú freisin.  Tá comhléiriúcháin den chineál seo thar a bheith tábhachtach don Taibhdhearc d’fhonn drámaí d’ardchaighdeán a stáitsiú.  Tá Amharclann Náisiúnta na Gaeilge ag brath ar dheontas bliantiúil €320,000 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, bítear ag iarraidh drámaí a chur ar stáitse, an foirgneamh a reachtáil agus foireann a fhostú ar an tsuim airgid seo.  Caithfear níos mó drámaí a chomhléiriú, tá ciall ealaíona agus eacnamaíochta leis.”

Feicfear BAOITE ar stáitse na Taibhdheirce: 12 – 22 Iúil.  Réamhthaispeántais 12 – 14 Iúil, 7.30pm agus ag 2pm 14 & 22 Iúil.

Tuilleadh eolais:  Emer O’Flaherty, Bainisteoir na Taibhdheirce, 091 562024, emer@nullantaibhdhearc.com

Ambitious new play at An Taibhdhearc this summer.

Press Release, Thursday, May 17th, 2018.

An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre will produce BAOITE, a new play by Darach Mac Con Iomaire as part of Galway International Arts Festival this July.  Today at 6p.m. at an event in the Meyrick Hotel, in Galway City, BAOITE will be launched as part of this year’s Galway International Arts Festival programme.

BAOITE is a thriller about a fishing family who lead a desperate fight to defend their coastal community from the imminent threat of offshore fracking — but as the constant pressure of campaigning mounts, hidden fractures appear in the once–solid clan, as lies, legacies, deceit and ultimate betrayal undermine the family and destroy the community.

An Taibhdhearc, the Abbey Theatre and Galway International Arts Festival have come together to produce this newly written work by Darach Mac Con Iomaire.  Cast includes Macdara Ó Fátharta, Siobhán O’Kelly, Diarmuid de Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh.  Design will be by Aran Island artist Seán Ó Flaithearta.  The author will direct the work.

Chairperson of the Board of An Taibhdhearc, Aodh Ó Coileáin said:

‘This partnership provides new opportunities for theatre in Irish.  The production of Irish language drama to a high standard can often fall into a vicious circle.  Arguments are advanced as to the extent of the available audience.   This in turn raises doubt as to the wisdom of spending large amounts of money on such productions.  On the other hand, there isn’t a chance of enticing a large audience into the theatre if the show doesn’t reach the highest possible production standards.  This of course costs money, An Taibhdhearc is allocating a substantial budget to the staging of BAOITE this summer. ‘

An Taibhdhearc recognises the need for partnerships in order to achieve the highest standards of production.  ‘The Abbey Theatre commissioned BAOITE from Darach Mac Con Iomaire’ said Ó Coileáin, ‘and the Abbey is also investing some money in the production.  Coproductions of this type are very important for An Taibhdhearc.  The National Irish Language Theatre is depending on an annual grant of €320,000 from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.  This sum is used to produce theatre, run and maintain the building and employ staff.  More plays need to be coproduced, it makes good artistic and economic sense.’

BAOITE will run at An Taibhdhearc July 12-22nd, at 7:30p.m. with previews on July 12th to 14th, and matinees on July 14th and 22nd at 2:00p.m.

Further information: Emer O’Flaherty, Manager, An Taibhdhearc, 091 562024, emer@nullantaibhdhearc.com

 

 

 

Oíche Cheoil le Percy French


An Evening with Percy French

Ar feadh oíche amháin beidh seans ag an bpobal dul siar in am agus trathnóna a chaitheamh ag éisteacht le cheol agus amhráin ó cheann de na cumadóirí is cumasaí in Éirinn.

Beagnach 100 bliain tar éis a bháis is beag seisiún amhránaíochta a tharlaíonn in Éirinn gan ar a laghad amhrán nó dhó ó Percy French.Siad amhráin ar nós The Mountains of Mourne, Come Back Paddy Reilly Phil the Fluter’s Ball na cinn is mó clú orthu. B’fhéidir nach n-aithnítear an cumadóir ach gan amhras aithnítear na liricí agus na bhfonn.

Tar éis dhá sheónna a dhíoladh amach sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath agus léirithe trasna na tíre agus ar chlár Micheal Portillo ar an BBC, reachtálfar an seó suntasach seo  sa Taibhdhearc an 3ú Márta. Cumann Percy French ó Chontae Liatroma a bheidh ar an stáitse agus is cinnte nach gcuirfear díoma ar an lucht éisteachta a bheidh ann.

Rugadh Percy French i gContae Ros Comán an 1 Bealtaine 1854 agus fuair sé bás an 20ú Eanair 1920. Le linn a shaoil chum sé níos mó ná 200 amhráin. Bhunaigh Tish Dunleavy agus Frank Cadam Cumann Percy French i gContae Liatroma mar gur aithin siad nach raibh an t-aitheantas agus an creidiúint chuí tugtha do French mar chumadóir cé go raibh sé tuillte aige de bharr a bhfuil bainte amach aige. Sé aidhm an chumainn, mar sin, ná lucht éisteachta Percy French a mhéadú, feasacht air mar sárchumadóir a árdú agus a shaothair a chur chun cinn.

Tógfar an stáitse i gculaith sheanré agus Frank Cadam a bheidh i bpáirt an chumadóra in éineacht le bhuíon 7 cheoltóirí eile ón gcumann. Nascann Percy na hamhráin le scéalta óna shaol fhéin, ag roinnt leis an lucht éisteachta faoi mar a spreagadh é.

Is í Tish Dunleavy an stiúrthóir cheoil agus faoina stiúir cuirtear an seó i láthair go croíúil agus go meidhreach le neart deiseanna rannpháirteachas ón lucht féachana.

Más siamsaíocht den scoth atá uait ná caill an seans seo.

Seán Keane in Concert – Ar Díol / On Sale

Seán Keane, described as the distinctive voice of Ireland will bring his music to An Taibhdhearc between May and August, 2018 nightly at 8p.m.  Seán who comes from a very musical family in Caherlistrane Co. Galway has been performing around the world for nearly forty years, and has been described as the `greatest musical find of the 90’s by ‘The London Independent’.  Traditional Irish, folk and even country and blues songs all lend themselves to his unique style and unforgettable voice.  Growing up in a family of singers and musicians, Seán learned the sean-nós style of singing from his mother and his aunts.

Singing was his life, even in early childhood; by the time Seán reached his teens, he had collected thirteen All-Ireland medals in Fleadh Cheoil competitions. He was by then an accomplished whistle and flute player as well and had taken up the uilleann pipes and bodhrán.

When he joined his first group, ‘Shegui’, he had already served a long apprenticeship; after travelling throughout Europe with the band, he left to join ‘Reel Union’, a group which also featured sister Dolores and accordion player Máirtín O’Connor. Later, he was part of ‘Arcady’, with such well known names as Johnny ‘Ringo’ McDonagh, Sharon Shannon and Frances Black.

After a short flirtation with the theatre when he played in the Druid production of the ‘Midnight Court’ and the Abbey Theatre’s ‘Sheep’s Milk on the Boil’, Seán embarked on his solo career in 1993. ‘All Heart , No Roses’ received rave reviews and was chosen as ‘Debut Folk Album of the Year’ by Q Magazine. In the years following, success continued with Meteor Award nominations, ‘Best Male Folk Performer’ from Irish Music Magazine (three times) ,a similar award from the London ‘Irish World’, as well as numerous Irish accolades. ‘A Portrait’, a collection of Seán’s songs, is a multi-platinum Irish seller. All of his solo albums are platinum sellers and remain in constant demand.Six solo albums later, Seán Keane continues to delight audiences all over the world with his live performances and recorded work. He tours regularly with his band in Ireland, Austria, Germany, the US and Canada as well as appearing at major festivals world-wide.  Seán released his tenth solo album in November 2016 titled ‘New Day Dawning’.

Songs like ‘One More Hour’ ‘Natures Little Symphony’ have become favourites from the album.  Seán continues to sing songs like ‘Isle of hope Isle of Tears’, ‘From Galway to Gracelands’, and   ‘Fields of Gold’  on his set each night.  His compilation 3 CD set entitled ‘Never Alone’ still proves popular among his followers.

Come along to hear his distinctive Irish tones pull at the heart strings and hear him play up to five instruments on stage here in An Taibhdhearc between May and August of this year.   Seán will be joined by Fergus Feely on Mandocello and Pat Coyne on guitar.  You can follow Seán on Facebook and YouTube. www.Seankeane.com

Performances take place Monday nights over May, June and August at 8p.m.
Tickets are priced at €25 with discounts for group of 10+ and available
from An Taibhdhearc’s Box Office on 091-562024  or online here