Archives An Taibhdhearc

Éisteachtaí don dráma nua-scríofa ‘BAOITE’

Beidh an dráma nua BAOITE le Darach Mac Con Iomaire á léiriú ag An Taibhdhearc mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe i Mí Iúil 2018.

Beidh éisteachtaí ar bun go luath don mhórléiriú seo. Tá muid ag lorg aisteoirí do na rólanna seo a leanas:

Bean 35 – 40
Fear 35 – 40
Fear 40 – 50
Fear 65 – 70

Dá mba mhian leat éisteacht a dhéanamh do na rólanna seo, seol CV aisteoireachta agus grianghraf díot féin chuig eolas@nullantaibhdhearc.com roimh 5pm Dé Luain 9 Aibreáin 2018.

Roghnófar iarrathóirí chun éisteachta bunaithe ar an CV aisteoireachta. Ní mór d’iarrathóirí a bheith iomlán líofa i nGaeilge. Ní hionann iarratas a dhéanamh agus cuireadh a fháil chun éisteachta.

Tuilleadh eolais ar fáil ón Taibhdhearc: 091 562024

 

Scríbhneoir scripte do Gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018

Tá coimisiún a thairiscint do scribhneoir a bhfuil suim aige / aice iarratas a dhéanamh ar script a scríobh do gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018.

Glacfar le iarratais dhá – trí leathanach ina gcuirfear síos ar an bhun scéal ar a mbeidh an gheamaireacht bunaithe mar aon le cur síos ar na carachtair agus an nualacht a bhainfidh leis do phobal féachana 2018 agus an costas a ghearrfar ar an script a scríobh.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Folúntais ar Bhord na Taibhdhearce


Cuirfidh An Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó dhaoine, líofa i nGaeilge, a bhfuil suim acu áit a ghlacadh ar Bhord na Taibhdheirce. Bord deonach atá i mbord na Taibhdheirce a thagann le chéile uair sa mhí timpeall deich n-uair sa bhliain.

Beidh An Taibhdhearc, atá mar chuid lárnach de infrastruchtúr cúltúrtha na Gaiillimhe, ag ceiliúradh breithlá 90 bliain le linn 2018. Beidh an Bord freagrach as ucht fís don amharclann stairiúil seo i dtreo céad bliain ar an bhfód i 2028.

Tá ceithre fholúntas ar an mBord faoi láthair agus beidh iarrthóirí ó gach aoisghrúpa á roghnú a chuirfidh ar chumas na Taibhdheirce freastal cuimsitheach a dhéanamh ar phobal leathan agus gach aoisghrúpa. Teastaíonn daoine a bhfuil taithí agus scileanna acu i réimse na n-ealaíon, gnó, dlí, margaíocht agus pearsanra le go mbeidh Bord láidir éifeachtach tuisceanach i bhfeighil na hamharclainne.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

 

 

 

Ráta Páirceála do chustaiméirí na Taibhdheirce – Parking Rate for An Taibhdhearc Patrons


Bain leas as tairiscint speisialta do na Taibhdheirce ar charrchlós Hynes Yard ar Bhóthar na gCeannaithe. Is carrchlós dúnta é Hynes Yard ar siúlóid 3 nóiméad é ón amharclann.
Ráta san uair €2.50 | 10:00-18:00: uasráta €6 | 18:00-03:00: uasráta oíche €4
Ná déan dearmad do thicéad a bhailíochtú don tairiscint seo le do thicéid pharcála agus amharclainne a thaispeáint ag an díoloifig. Le tuilleadh eolais a fháil, cuir ceist ag an díoloifig.
Uaireanta oscailte Park Rite Hynes Yard: Luan – Domhnach, 24/7

Avail of our special Taibhdhearc customer offer in Hynes Yard car park (Merchants Road), an enclosed car park 3 minutes’ walk from the theatre.
Hourly fee €2.50 | 10:00-18:00: €6 capped rate |
18:00-03:00: €4 evening capped rate
Don’t forget to validate your ticket for this offer by presenting your parking and theatre tickets to box-office. For more information, please ask at box-office.
Park Rite Hynes Yard opening hours: Monday – Sunday, 24/7

Amharclann na nÓg sa Taibhdhearc

Tá sé beartaithe ag An Taibhdhearc Amharclann na nÓg a bhunú. Chuige sin tá iarratais á lorg ó dhaoine gairmiúla lena leithéid a reáchtáil. Campa Samhraidh aisteoireachta agus amharclannaíocht trí mheán na Gaeilge atá i gceist a bheidh a reachtáil sa Taibhdhearc féin le linn na tSamhraidh 2018.
Trí champa coicíse, sé seachtain in iomlaine, a shamhlaítear.

Tá súil ag an Taibhdhearc ranganna a chur ar fáil do dhá aois ghrúpa –
Páistí idir 7 – 11 bliain d’aois
Páistí idir 12 – 16 bliain d’aois
Roghnófar dáltaí go háirithe ó Ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta.
Bheadh sé i gceist go mbeadh cliar óg gheamaireacht na Nollag a roghnú ó na ranganna.

Cuirfidh an Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó daoine gairmiúil a bhfuil cur amach agus taithí acu ar scileanna amharclannaíocht agus aisteoireacht a roinnt agus a mhúineadh. Is mithid go gcuirfeadh iarratas síos ar

• Líon na ranganna agus laethanta agus amanna molta ?
• Faid na ranganna, ?
• Líon na bpáistí i ngach rang
• Ábhar agus tabhairt faoi ?
• Costas a bhainfeadh lena leithéid ?
• Taithí an mhúinteora ?

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Aisteoirí an Spidéil sa Taibhdhearc ar an Domhnach, an 18 Márta.


Tá cúig bhliana déag caite ó léiríodh dráma cáiliúil Joe Steve Uí Neachtain Níor mhaith linn do Thrioblóid ar stáitse na Taibhdheirce go deireanach. ‘Sé seo dráma na bliana seo ag Aisteoirí an Spidéil, an grúpa drámaíochta inar chuir Joe tús lena shaol amharclannaíochta. Saothar é seo a thugann léargas dúinn ar chastachtaí an chaidrimh dhaonna sa teaghlach agus taobh amuigh de.
Tá bean an mháistir ar shíl na fírinne. Tagann a mbeirt iníonacha agus a mac abhaile don tsochraid agus cíortar dúshláin éagsúla an teaghlaigh sa dráma géarchúiseach seo: uaigneas an mháistir agus é i ngleic le deacrachtaí na seanaoise, brú agus fuadar na hiníne a bhfuil post ardréime aici sa mBruiséil, cúram agus imní na hiníne a bhfuil deacrachtaí ina caidreamh pósta, an mac a d’fhág an tsagartóireacht gan ach roinnt téamaí a lua. Ach seachain an gceapfá gur dráma duairc, dorcha an dráma seo! Ní hea muis: tá an greann fite fuaite tríd an gcaint agus línte barúla, tráthúla ann ó thús go deireadh, tá an greann agus an ghruaim mar chomhpháirtithe ann.

‘Sé Peadar Ó Treasaigh a léirigh agus tá cliar láidir faoina stiúir. Mike P Ó Conaola, Peadar Ó Cúláin agus Séamas Ó Scanláin a bhíonn ar an ardán go minic agus Breandán Ó Conláin ar ais ar an ardán tar éis sosa fada, in éindí leo! Seo an chéad léiriú ag Fionnuala Ní Fhlatharta leis na hAisteoirí agus an chéad mórpháirt ag Bairbre Ní Churraoin. Tá Máire Uí Neachtain, ach oiread le Breandán ar ais tar éis sosa mór fada freisin!
Cuireadh daoine ó dhoras i gColáiste Chonnacht nuair a léiríodh é i mí Feabhra. Is fiú go mór an deis seo a thapú le sár-léiriú ar shár-dhráma a fheiceáil.

An Taibhdhearc – Dúnta go dtí Dé Luain, an 5 Márta – Closed until Monday, March 5th.

A chairde,
Tabhair faoi deara nach bhfuil an amharclann ar oscailt Dé hAoine, an 2 Márta nó Dé Sathairn, an 3 Márta, de bharr an rabhadh aimsire. Tá ceolchoirm le County Leitrim Percy French Society a bhí le bheith ar siúl oíche Dé Sathairn curtha ar athló go dtí Dé Sathairn, an 12 Bealtaine, 2018.
Bígí slán sábhailte gach duine.

Please note that the theatre is closed on Friday, March 2nd and Saturday, March 3rd due to the weather warning. The performance of the County Leitrim Percy French Society scheduled to take place Saturday, March 3rd has been rescheduled to Saturday, May 12th.
Be safe everyone.

Pre-theatre dinner package, Vina Mara February 23rd sold out


Tá an pacáiste dinnéar agus seó don Aoine, an 23 Feabhra dúnta le haghaidh áirithintí tríd an Taibhdhearc. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Vina Mara ar 091-561610 le haghaidh áirithintí breise. Tá líon beag suíochán fós ar fáil in Oifig na dTicéad ar 091-562024 le haghaidh ‘The Glass Menagerie’ nó arlíne anseo.
Pre-theatre dinner packagefor Friday, February 23rd is now closed for reservations through An Taibdhdhearc. Please contact Vina Mara on 091-561610 for further reservations. A limited number of seats are still available to see the show ‘The Glass Menagerie’ through our box office (091-562024) or online here

Ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge le ‘Song of Granite’

Tá ríméad ar Cheantar Scannán UNESCO na Gaillimhe SONG OF GRANITE a thaispeáint, chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. Arna stiúradh ag Pat Collins, scannanóir Éireannach a bhfuil an-aird air, is scannán é SONG OF GRANITE a chuireann saol an amhránaí sean-nós mór le rá Joe Heaney i láthair. Ba é Joe Heaney duine de laochra na hamhránaíochta traidisiúnta Gaelaí, agus ba dhuine diamhair agus cumasach é. Rugadh i gConamara i 1919 é, agus múnlaíodh é de réir na miotas, an cheoil agus na n-amhrán a bhí mar chuid lárnach dá thógáil. Ón am ar cailleadh é in Seattle i mí Bealtaine 1984, bhí gáir mhór leis ar fud an domhain mar dhuine de na pearsana ba thábhachtaí i gceol traidisiúnta na hÉireann. Bhí tionchar ollmhór ag an raith a bhí aige mar amhranaí cáiliúil ar a shaol phearsanta, áfach. Roghnaíodh an scannán mar iontráil oifigiúil na hÉireann sa chatagóir Scannán i dTeanga Iasachta do na Oscars 2018.

#CeantarScannán

Song of Granite | Taispeántas do Sheachtain na Gaeilge
Dáta agus am: 2 Márta 2018 ag 10r.n.
Ticéad: €4 an dalta/duine ar fáil anseo

—————————

To celebrate Seachtain na Gaeilge, Galway UNESCO City of Film is delighted to screen SONG OF GRANITE. Directed by acclaimed Irish filmmaker Pat Collins, SONG OF GRANITE presents the life story of legendary seannós singer Joe Heaney. Joe Heaney was one of the greats of traditional Irish singing. Born in Connemara in 1919, he was shaped by the myths, music, and songs of his upbringing. By the time of his death in Seattle in May 1984, he was internationally acclaimed as one of the most important figures in Irish traditional music though his life as a gifted artist came at a personal cost. The film was selected as Ireland’s official submission for the Foreign Language Film Oscars 2018.

#GalwayCityofFilm

Song of Granite | Seachtain na Gaeilge screening
Dates: 10am, Friday 2nd March
Cost: €4 per student/pupil
available to book here>

Percy French ar ais i nGaillimh / Percy French returns to Galway


It would be very unusual to have a sing-song anywhere in Ireland without hearing at least one Percy French song, ‘The Mountains of Mourne’, ‘Come back Paddy Reilly’ or ‘Phil the Fluthers Ball’ being the more popular. Many people may not know the composer of the songs but the lyrics and melodies are easily recognisable.

The County Leitrim Percy French Society was set up by Tish Dunleavy and Frank Cadam because they realised that Percy French was an under-promoted Irish composer. The Society’s objective is to bring Percy’s works to a wider audience and to create a better awareness of this great Irish genius. The shows are presented in a first stage interpretation where Frank Cadam takes the part of Percy French. There are ten performers in the show and all dress in period costume. Percy links the songs with his own story and explains where he got his inspiration for his works.

Tish Dunleavy, Musical Director and founder is very excited about presenting the show in An Taibhdhearc. “We have staged our Percy show in many theatres all over Ireland, including the National Concert Hall Dublin, but coming to Galway and in particular An Taibhdhearc is very exciting and special to me. I am really looking forward to our performance on Saturday 3rd March.

The shows are staged in a good humoured and fun loving way and audience participation is always encouraged. The programme includes all the well known songs such as ‘Phil the fluther’s ball’, Eileen Óg’, ‘The Mountains of Mourne’, ‘Abdul Abul Bul’, ‘Gortnamona’ and of course ‘The Emigrants letter / Cutting the Corn in Creeslough’ plus many many more well known pieces.

Tickets priced at €14 and €16 are available to purchase from An Taibhdhearc on Box Office on 091-562024 or online at http://bit.ly/2H8s8M3