Archives An Taibhdhearc

Folúntais – Oifigeach Airgeadais, Riarthóir Oifige

AN TAIBHDHEARC, GAILLIMH
Folúntais
Oifigeach Airgeadais, Riarthóir Oifige

Is í An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, a bhfuil mar aidhm aici lárionad náisiúnta gairmiúil agus acmhainn a chur ar fáil chun léirithe a chur i láthair agus a chur chun cinn; agus tacú le hoiliúint, fad is a bhíonn lucht féachana nua agus an chéad ghlúin eile de dhrámadóirí agus de chleachtóirí amharclannaíochta na Gaeilge á bhforbairt.

Fáilteofar roimh iarratais ar na poist a leanas:

▪ Oifigeach Airgeadais (le taithí ar ‘Collsoft’ agus ‘Quickbooks’ ach go háirithe) – 15 uair in aghaidh na seachtaine

▪ Riarthóir Oifige – 25 uair in aghaidh na seachtaine

Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarratasóirí ar na poist seo.

Ní mór d’iarratasóirí feiliúnacha litir iarratais agus CV a sheoladh chuig:

An Cathaoirleach
An Taibhdhearc,
19 An tSráid Láir
Gaillimh

tráth nach déanaí ná 12:00nóin an 31 Lúnasa, 2018 le hagallaimh le bheith ar siúl an tseachtain dar tús an 03 Meán Fómhair, 2018.

AN TAIBHDHEARC, GALWAY
Vacancies
Finance Officer, Office administrator

An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre, aims to provide a national professional hub and resources to present and promote performances; and to support training, whilst new audiences and the next generation of dramatists and actors develop Irish language theatre. Applications are invited for the following posts:

▪ Office administrator, 25 hours per week
▪ Finance Officer (with experience of Collsoft and Quickbooks packages), 15 hours per week

Fluent Irish is essential for these posts.

Suitable applicants should send application form and CV to:

An Cathaoirleach
An Taibhdhearc,
19 An tSráid Láir
Gaillimh
On/before 12:00noon, August 31st, 2018 with interviews to take place the week of September 3rd, 2018.

An Taibhdhearc Óg 2018

SPÁSANNA AR FÁIL i gcampa samhraidh drámaíochta na Taibhdheirce, 2018 – AN TAIBHDHEARC ÓG.

Beidh campaí samhraidh drámaíochta d’aisteoirí óga idir 8 agus 12 bliain d’aois darbh ainm ‘AN TAIBHDHEARC ÓG’ ar siúl i nGaelscoil Dara, Rinn Mhóir, idir and 02 agus an 13 Iúil, 2018, agus seo do sheans obair le Cillian Ó Donnchadha agus James Riordan.

Oibríonn Cillian Ó Donnchadha mar chúntóir dámaíochta ó a dfhág sé an Coláiste, ag stiurú cursaí timpeall an UK agus Eire. Bíodh sé ag obair trí’ Ghaeilge ar TG4 mar aisteoir, láiritheoir, agus aisteoir guth (Ros na Rún, Seacht, A Terrible Beauty, Fraggle Rock, Ben Ten, Sponge Bob Square Pants).

Tá oiliúint ag James Riordan in amharclannaíocht fisiciúil. Tá taithí aige ar stáistí idirnáisiúnta agus timpeall na hÉireann agus ghlac sé páirt Gloria Galánta i ngeamaireacht na Taibhdheirce an bhliain seo caite. Múineann sé le Blue Teapot agus Galway Actor’s Workshop, is ceann de na stiúirthóirí léirithe le Macnas é.

Beidh an campa ar siúl ar na dátaí seo a leanas:
Campa I – 02-06 Iúil, 2018 agus Campa II – 09-13 Iúil, 2018 ó 10a.m.-2p.m. gach lá.

Séard a mbeidh ar bun ag daltaí an champa ná ceardlanna éagsúla, agus beidh taispeántas gearr ar an Aoine deireanach den gcampa. Beidh ceardlann acu sa Tobchumadóireacht ina múnófar do na daltaí na rialacha bunúsacha tobchumadóireachta trí chluichí taitneamhacha lán le fuinneamh, chun a gcumas oibriú le daltaí eile a fheabhsú agus chun níos mó muiníne a chruthú iontu. Déanfaidh siad ceardlann i gcumadh drámaí agus beidh siad ag beartú radharcanna a fhorbrófar i léiriú ag deireadh na seachtaine. Agus radharcanna tobchumtha acu, bainfidh na daltaí úsáid as scileanna beartaithe chun a léirithe agus an radharc é féin a leagan amach. Foghlaimeoidh na daltaí faoin gceird ar a gcuirtear ‘Foley’. Beidh siad ag déanamh ceardlann ar obair Foley i bhfoirmaid seinm raidió. Múinfear an ceardlann seo do na daltaí faoi na cleasa a mbíonn ag ealaíntóir Foley. Freisin, tabharfar an deis dóibh cumhacht na fuaime san amharclannaíocht a fheiceáil agus a fhiosrú. Beidh deis ag daltaí cleachtadh a fháil le puipéadóireacht agus mascanna. Beidh deis ag na daltaí úsáid a bhaint as a scileanna nuabhainte chun súil a chaitheamh ar an domhan puipéadóireachta agus úsáide mascanna.  Cuirfear na ranganna ar fail trí mheán na Gaeilge.

Mar atá luaite i ráiteas ó Chathaoirleach Bhord na Taibhdheirce, Aodh Ó Coileáin, ní fios cá bhfeicfidh muid daltaí an champa seo sa thodhchaí ach is dócha go mbeidh rannphairtithe an champa seo ullmhaithe i gceart d’éisteachtaí na Taibhdheirce as seo amach, geamaireacht na Nollag ach go háirithe!  ‘Tá craic iontach ag baint leis an stáitse agus an drámaíocht, is ann a thosnaig mise! Aithinítear an drámaíocht mar bhealach éifeachtach chun cumas intleachtúil agus fisiciúil an duine óig a fhorbairt. Cothaíonn an amharclannaíocht féinmhuinnín agus teacht i láthair agus ar ndóigh, cabhraíonn sí le cumas Gaeilge na rannpháirtithe. Le cabhair mascanna, puipéadóirecht agus cumadóireacht ar an bpointe boise, níl aon dabht ach go mbainfear an-spraoi agus tairbhe as na campaí samhraidh seo. Cá bhfios nach bhfeicfí cuid d’aisteoirí óga na gcampaí samhraidh ar stáitse na Taibhdheirce amach anseo? Is mó duine a sheas ar stáitse na hamharclainne úd: Mick Lally, Tara Bhreathnach, Marc Mac Lochlainn, Diarmuid de Faoite, Siobhán O’Kelly, Neasa Ní Chuanaigh….’ dar leis.

Is í an táille a bheidh ar an gcampa ná €75 an dalta don tseachtain agus caithfear clárú roimh Déardaoin an 29 Meitheamh.
Nasc don bhfoirm ar líne

<script type=”text/javascript” src=”https://form.jotformeu.com/jsform/81644398352363″></script>

Is féidir táille an champa seo a íoc trí chárta creidmheasa / dochair ag An Taibhdhearc, nó ar an bhfón, nó seic a sheoladh chuig: An Taibhdhearc, 19 An tSráid Láir, Gaillimh, in ainm AN TAIBHDHEARC, nó arlíne: https://antaibhdhearc.ticketsolve.com/shows/873593183

Má theastaíonn uait aon teagmháil a dhéanamh faoin gcampa, buail isteach chuig An Taibhdhearc, 19 An tSráid Lair, Gaillimh nó is féidir glaoch a chur ar Oifig na dTicéad ar 091-562024 nó trí ríomhphost ag eolas@nullantaibhdhearc.com

The Kings of Connaught with very special guest Louise Morrissey

Join The Kings of Connaught for a wonderful night of Irish Ballads and Folk songs in An Taibhdhearc in Galway on Friday, June 15th. Very special guest on the night will be Louise Morrissey from Bansha, Co. Tipperary who has long been regarded by folk and country music enthusiasts as one of Ireland’s greatest vocal treasures.

The Kings of Connaught have taken up the mantle of keeping alive our great heritage and culture of Irish Ballads and are doing so with great success. These young West of Ireland multi-instrumentalists grew up in East Galway, steeped in the tradition of Irish folk music and features Liam O’Grady (vocals, 5 string banjo &amp; guitar), Mark Costello (vocals, long neck banjo and guitar), Macdara Connolly (mandolin, tenor banjo, bass guitar &amp; vocals), Thomas Ryan (whistle, guitar), and Michael Tully (piano accordion).

The band’s talent and youth appeal have caught the eye of the industry both at home and abroad. Their first two singles The Rocky Road to Dublin and Right all Right have been receiving great airplay throughout the Country and has garnered them a legion of fans both young and old. The Kings of Connaught were given the special honour in March of Launching the Manchester Irish Festival and are already planning another tour of the UK and Europe. They are excited to be stepping into the recording studio over the coming weeks to record another single from their highly anticipated forthcoming album. A busy summer ahead!

Enjoy an unmissable  night’s entertainment filled with a foot tapping selection of Irish ballads, folk songs and craic in the great tradition of The Dubliners, The Clancy Brothers and The Fureys etc.

They are thrilled to have Multi award winning Louise Morrissey as their special guest. Louise will enthral and delight with her captivating vocals and along with her brother Norman, will sing some of their many classic songs from their days as Irish Folk Group The Morrisseys such as The Old Rustic Bridge by the Mill and Red is the Rose.

Tickets €15 for this wonderful concert are now available .  For full dates and details, check out the band’s Facebook page and website

Tionscnamh uaillmhianach drámaíochta sa Taibhdhearc an samhradh seo

Ráiteas Preas, Déardaoin, 17 Bealtaine 2018.

Léireoidh An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, an dráma nuascríofa BAOITE le Darach Mac Con Iomaire mar chuid de Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe i mí Iúil.  Tráthnóna ag 6pm ag ócáid in Óstán an Meyrick i gcathair na Gaillimhe, seolfar BAOITE mar chuid de chlár Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe.

Scéinseir é BAOITE faoi lánúin iascaireachta atá sáite in agóid in aghaidh comhlacht idirnáisiúnta fraiceála mara.  “…is é an ciúnas a chreimfeas an ceantar seo – níos measa ná ceimiceán ar bith…”  Cothaítear teannas sa dúthaigh, sa phobal, ‘sna lánúin agus sa duine aonair go dtí go gceistítear an beart atá ceart agus an beart nach bhfuil.

Tá An Taibhdhearc, Amharclann na Mainistreach agus Féile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe tagtha le chéile chun an dráma nuascríofa seo a stáitsiú á stiúr ag an údar, Darach Mac Con Iomaire.  Glacfaidh na haisteoirí Macdara Ó Fátharta, Siobhán O’Kelly, Diarmuid de Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh páirt sa dráma.  Is é an t-ealaíontóir Árannach, Seán Ó Flaithearta a bheidh i mbun dearaidh   Dúirt Cathaoirleach Bhord na Taibhdheirce, Aodh Ó Coileáin:

“Soláthraíonn an pháirtnéireacht seo deiseanna nua don drámaíocht trí Ghaeilge.  Uaireanta luaitear fáinne fí le soláthar drámaíochta ar ardchaighdeán i nGaeilge.  Cuirtear argóintí chun cinn faoi fhairsinge an lucht féachana agus dá réir an fiú airgead mór a chaitheamh ar na léiriúcháin.  Ar an taobh eile de, níl seans ar bith lucht féachana mór a mhealladh gan an caighdeán léiriúcháin cuí agus ar ndóigh cosnaíonn sé seo airgead.  Tá buiséad substaintiúil á chaitheamh ag an Taibhdhearc ar léiriú an dráma BAOITE an samhradh seo.”

Aithnítear sa Taibhdhearc an gá atá le comhpháirtíochtaí d’fhonn obair den chaighdeán is fearr a chur i gcrích.  “Choimisinigh Amharclann na Mainistreach an saothar BAOITE ó Dharach Mac Con Iomaire” arsa Ó Coileáin “agus tá an Mhainistir ag infheistiú roinnt airgid sa léiriú freisin.  Tá comhléiriúcháin den chineál seo thar a bheith tábhachtach don Taibhdhearc d’fhonn drámaí d’ardchaighdeán a stáitsiú.  Tá Amharclann Náisiúnta na Gaeilge ag brath ar dheontas bliantiúil €320,000 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, bítear ag iarraidh drámaí a chur ar stáitse, an foirgneamh a reachtáil agus foireann a fhostú ar an tsuim airgid seo.  Caithfear níos mó drámaí a chomhléiriú, tá ciall ealaíona agus eacnamaíochta leis.”

Feicfear BAOITE ar stáitse na Taibhdheirce: 12 – 22 Iúil.  Réamhthaispeántais 12 – 14 Iúil, 7.30pm agus ag 2pm 14 & 22 Iúil.

Tuilleadh eolais:  Emer O’Flaherty, Bainisteoir na Taibhdheirce, 091 562024, emer@nullantaibhdhearc.com

Ambitious new play at An Taibhdhearc this summer.

Press Release, Thursday, May 17th, 2018.

An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre will produce BAOITE, a new play by Darach Mac Con Iomaire as part of Galway International Arts Festival this July.  Today at 6p.m. at an event in the Meyrick Hotel, in Galway City, BAOITE will be launched as part of this year’s Galway International Arts Festival programme.

BAOITE is a thriller about a fishing family who lead a desperate fight to defend their coastal community from the imminent threat of offshore fracking — but as the constant pressure of campaigning mounts, hidden fractures appear in the once–solid clan, as lies, legacies, deceit and ultimate betrayal undermine the family and destroy the community.

An Taibhdhearc, the Abbey Theatre and Galway International Arts Festival have come together to produce this newly written work by Darach Mac Con Iomaire.  Cast includes Macdara Ó Fátharta, Siobhán O’Kelly, Diarmuid de Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh.  Design will be by Aran Island artist Seán Ó Flaithearta.  The author will direct the work.

Chairperson of the Board of An Taibhdhearc, Aodh Ó Coileáin said:

‘This partnership provides new opportunities for theatre in Irish.  The production of Irish language drama to a high standard can often fall into a vicious circle.  Arguments are advanced as to the extent of the available audience.   This in turn raises doubt as to the wisdom of spending large amounts of money on such productions.  On the other hand, there isn’t a chance of enticing a large audience into the theatre if the show doesn’t reach the highest possible production standards.  This of course costs money, An Taibhdhearc is allocating a substantial budget to the staging of BAOITE this summer. ‘

An Taibhdhearc recognises the need for partnerships in order to achieve the highest standards of production.  ‘The Abbey Theatre commissioned BAOITE from Darach Mac Con Iomaire’ said Ó Coileáin, ‘and the Abbey is also investing some money in the production.  Coproductions of this type are very important for An Taibhdhearc.  The National Irish Language Theatre is depending on an annual grant of €320,000 from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.  This sum is used to produce theatre, run and maintain the building and employ staff.  More plays need to be coproduced, it makes good artistic and economic sense.’

BAOITE will run at An Taibhdhearc July 12-22nd, at 7:30p.m. with previews on July 12th to 14th, and matinees on July 14th and 22nd at 2:00p.m.

Further information: Emer O’Flaherty, Manager, An Taibhdhearc, 091 562024, emer@nullantaibhdhearc.com

 

 

 

Oíche Cheoil le Percy French


An Evening with Percy French

Ar feadh oíche amháin beidh seans ag an bpobal dul siar in am agus trathnóna a chaitheamh ag éisteacht le cheol agus amhráin ó cheann de na cumadóirí is cumasaí in Éirinn.

Beagnach 100 bliain tar éis a bháis is beag seisiún amhránaíochta a tharlaíonn in Éirinn gan ar a laghad amhrán nó dhó ó Percy French.Siad amhráin ar nós The Mountains of Mourne, Come Back Paddy Reilly Phil the Fluter’s Ball na cinn is mó clú orthu. B’fhéidir nach n-aithnítear an cumadóir ach gan amhras aithnítear na liricí agus na bhfonn.

Tar éis dhá sheónna a dhíoladh amach sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath agus léirithe trasna na tíre agus ar chlár Micheal Portillo ar an BBC, reachtálfar an seó suntasach seo  sa Taibhdhearc an 3ú Márta. Cumann Percy French ó Chontae Liatroma a bheidh ar an stáitse agus is cinnte nach gcuirfear díoma ar an lucht éisteachta a bheidh ann.

Rugadh Percy French i gContae Ros Comán an 1 Bealtaine 1854 agus fuair sé bás an 20ú Eanair 1920. Le linn a shaoil chum sé níos mó ná 200 amhráin. Bhunaigh Tish Dunleavy agus Frank Cadam Cumann Percy French i gContae Liatroma mar gur aithin siad nach raibh an t-aitheantas agus an creidiúint chuí tugtha do French mar chumadóir cé go raibh sé tuillte aige de bharr a bhfuil bainte amach aige. Sé aidhm an chumainn, mar sin, ná lucht éisteachta Percy French a mhéadú, feasacht air mar sárchumadóir a árdú agus a shaothair a chur chun cinn.

Tógfar an stáitse i gculaith sheanré agus Frank Cadam a bheidh i bpáirt an chumadóra in éineacht le bhuíon 7 cheoltóirí eile ón gcumann. Nascann Percy na hamhráin le scéalta óna shaol fhéin, ag roinnt leis an lucht éisteachta faoi mar a spreagadh é.

Is í Tish Dunleavy an stiúrthóir cheoil agus faoina stiúir cuirtear an seó i láthair go croíúil agus go meidhreach le neart deiseanna rannpháirteachas ón lucht féachana.

Más siamsaíocht den scoth atá uait ná caill an seans seo.

Seán Keane in Concert – Ar Díol / On Sale

Seán Keane, described as the distinctive voice of Ireland will bring his music to An Taibhdhearc between May and August, 2018 nightly at 8p.m.  Seán who comes from a very musical family in Caherlistrane Co. Galway has been performing around the world for nearly forty years, and has been described as the `greatest musical find of the 90’s by ‘The London Independent’.  Traditional Irish, folk and even country and blues songs all lend themselves to his unique style and unforgettable voice.  Growing up in a family of singers and musicians, Seán learned the sean-nós style of singing from his mother and his aunts.

Singing was his life, even in early childhood; by the time Seán reached his teens, he had collected thirteen All-Ireland medals in Fleadh Cheoil competitions. He was by then an accomplished whistle and flute player as well and had taken up the uilleann pipes and bodhrán.

When he joined his first group, ‘Shegui’, he had already served a long apprenticeship; after travelling throughout Europe with the band, he left to join ‘Reel Union’, a group which also featured sister Dolores and accordion player Máirtín O’Connor. Later, he was part of ‘Arcady’, with such well known names as Johnny ‘Ringo’ McDonagh, Sharon Shannon and Frances Black.

After a short flirtation with the theatre when he played in the Druid production of the ‘Midnight Court’ and the Abbey Theatre’s ‘Sheep’s Milk on the Boil’, Seán embarked on his solo career in 1993. ‘All Heart , No Roses’ received rave reviews and was chosen as ‘Debut Folk Album of the Year’ by Q Magazine. In the years following, success continued with Meteor Award nominations, ‘Best Male Folk Performer’ from Irish Music Magazine (three times) ,a similar award from the London ‘Irish World’, as well as numerous Irish accolades. ‘A Portrait’, a collection of Seán’s songs, is a multi-platinum Irish seller. All of his solo albums are platinum sellers and remain in constant demand.Six solo albums later, Seán Keane continues to delight audiences all over the world with his live performances and recorded work. He tours regularly with his band in Ireland, Austria, Germany, the US and Canada as well as appearing at major festivals world-wide.  Seán released his tenth solo album in November 2016 titled ‘New Day Dawning’.

Songs like ‘One More Hour’ ‘Natures Little Symphony’ have become favourites from the album.  Seán continues to sing songs like ‘Isle of hope Isle of Tears’, ‘From Galway to Gracelands’, and   ‘Fields of Gold’  on his set each night.  His compilation 3 CD set entitled ‘Never Alone’ still proves popular among his followers.

Come along to hear his distinctive Irish tones pull at the heart strings and hear him play up to five instruments on stage here in An Taibhdhearc between May and August of this year.   Seán will be joined by Fergus Feely on Mandocello and Pat Coyne on guitar.  You can follow Seán on Facebook and YouTube. www.Seankeane.com

Performances take place Monday nights over May, June and August at 8p.m.
Tickets are priced at €25 with discounts for group of 10+ and available
from An Taibhdhearc’s Box Office on 091-562024  or online here

Éisteachtaí don dráma nua-scríofa ‘BAOITE’

Beidh an dráma nua BAOITE le Darach Mac Con Iomaire á léiriú ag An Taibhdhearc mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe i Mí Iúil 2018.

Beidh éisteachtaí ar bun go luath don mhórléiriú seo. Tá muid ag lorg aisteoirí do na rólanna seo a leanas:

Bean 35 – 40
Fear 35 – 40
Fear 40 – 50
Fear 65 – 70

Dá mba mhian leat éisteacht a dhéanamh do na rólanna seo, seol CV aisteoireachta agus grianghraf díot féin chuig eolas@nullantaibhdhearc.com roimh 5pm Dé Luain 9 Aibreáin 2018.

Roghnófar iarrathóirí chun éisteachta bunaithe ar an CV aisteoireachta. Ní mór d’iarrathóirí a bheith iomlán líofa i nGaeilge. Ní hionann iarratas a dhéanamh agus cuireadh a fháil chun éisteachta.

Tuilleadh eolais ar fáil ón Taibhdhearc: 091 562024

 

Scríbhneoir scripte do Gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018

Tá coimisiún a thairiscint do scribhneoir a bhfuil suim aige / aice iarratas a dhéanamh ar script a scríobh do gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018.

Glacfar le iarratais dhá – trí leathanach ina gcuirfear síos ar an bhun scéal ar a mbeidh an gheamaireacht bunaithe mar aon le cur síos ar na carachtair agus an nualacht a bhainfidh leis do phobal féachana 2018 agus an costas a ghearrfar ar an script a scríobh.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Folúntais ar Bhord na Taibhdhearce


Cuirfidh An Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó dhaoine, líofa i nGaeilge, a bhfuil suim acu áit a ghlacadh ar Bhord na Taibhdheirce. Bord deonach atá i mbord na Taibhdheirce a thagann le chéile uair sa mhí timpeall deich n-uair sa bhliain.

Beidh An Taibhdhearc, atá mar chuid lárnach de infrastruchtúr cúltúrtha na Gaiillimhe, ag ceiliúradh breithlá 90 bliain le linn 2018. Beidh an Bord freagrach as ucht fís don amharclann stairiúil seo i dtreo céad bliain ar an bhfód i 2028.

Tá ceithre fholúntas ar an mBord faoi láthair agus beidh iarrthóirí ó gach aoisghrúpa á roghnú a chuirfidh ar chumas na Taibhdheirce freastal cuimsitheach a dhéanamh ar phobal leathan agus gach aoisghrúpa. Teastaíonn daoine a bhfuil taithí agus scileanna acu i réimse na n-ealaíon, gnó, dlí, margaíocht agus pearsanra le go mbeidh Bord láidir éifeachtach tuisceanach i bhfeighil na hamharclainne.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

 

 

 

Ráta Páirceála do chustaiméirí na Taibhdheirce – Parking Rate for An Taibhdhearc Patrons


Bain leas as tairiscint speisialta do na Taibhdheirce ar charrchlós Hynes Yard ar Bhóthar na gCeannaithe. Is carrchlós dúnta é Hynes Yard ar siúlóid 3 nóiméad é ón amharclann.
Ráta san uair €2.50 | 10:00-18:00: uasráta €6 | 18:00-03:00: uasráta oíche €4
Ná déan dearmad do thicéad a bhailíochtú don tairiscint seo le do thicéid pharcála agus amharclainne a thaispeáint ag an díoloifig. Le tuilleadh eolais a fháil, cuir ceist ag an díoloifig.
Uaireanta oscailte Park Rite Hynes Yard: Luan – Domhnach, 24/7

Avail of our special Taibhdhearc customer offer in Hynes Yard car park (Merchants Road), an enclosed car park 3 minutes’ walk from the theatre.
Hourly fee €2.50 | 10:00-18:00: €6 capped rate |
18:00-03:00: €4 evening capped rate
Don’t forget to validate your ticket for this offer by presenting your parking and theatre tickets to box-office. For more information, please ask at box-office.
Park Rite Hynes Yard opening hours: Monday – Sunday, 24/7