Cathaoirleach | Chairperson  – Aodh Ó Coileáin
Rúnaí | Secretary – Siobhán Nic Fhlannchadha
Cisteoir | Treasurer – Micheál Ó Meallaigh
Baill | Members – Deirbhile Ní Bhrolcháin, Máire Ní Chonláin.