Cathaoirleach | Chairperson  – Aodh Ó Coileáin
Rúnaí | Secretary – Mícheál Ó Meallaigh
Cisteoir | Treasurer – Trevor Ó Clochartaigh
Baill | Members – Deirbhile Ní Bhrolcháin, Máire Ní Chonláin, Mairéad Folan, Siobhán Nic Fhlannchadha, Ógie Ó Céilleachair, Orla King.