Tar éis shraith seónna díolta amach mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe 2017, tá deis ag na sluaite an dráma cumhachtach seo a fheiceáil arís agus dhá sheó breise á gcur ar siúl le linn an Fhómhair sa Taibhdhearc. Is dráma comhaimseartha é ‘Dún na mBan Trí Thine’ leis an scríbhneoir cáiliúil Éilis Ní Dhuibhne, ar ais ar an stáitse de bharr éileamh.

Le cliar agus foireann bhan den chuid is mó, is léiriú é seo a bhfuil ag tacú leis an ngluaiseacht ‘Waking the Feminists’. Tá Amharclann Náisiúnta na Gaillimhe ag comhoibriú le hIonad Uí Dhonnchadha don Drámaíocht, an Amharclannaíocht agus an Taibhléiriú, OE Gaillimh chun an dráma cumasach seo a chur os comhair an phobail.

Úrscéalaí, gearrscéalaí agus drámadóir is ea Ní Dhuibhne. Tá gradaim iomadúla buaite aici dá cuid saothar i nGaeilge agus i mBéarla, ina measc ainmniúcháin ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin agus The Orange Prize for Fiction.

Is iad Anne McCabe agus Marianne Kennedy na stiúrthóirí, beirt bhan atá go hiomlán taobh thiar de na gluaiseachtaí #MAMs (Mother Artist Makers) agus Waking the Feminists.

Is dráma é seo faoi bhean agus na dúshláin ata le sárú aici agus í ag tógáil clainne fad is atá sí ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh ina cuid oibre mar ealaíontóir. Mar a deir stiúrthóir an dráma Anne McCabe, ‘Is iomaí dúshlán atá le sárú againn go háirithe mar mhná atá ag obair sna healaíona, le chuile rud a láimhseáil go cothrom idir freagrachtaí teaghlaigh agus obair chruthaitheach. Seo scéal a bhaineann le chuile duine.’

 Tá an príomhcharactar Léiní cráite ag na mná ón lios agus iad á maslú agus á náiriú go síoraí  le linn di a bheith ag obair sa bhaile ag iarraidh a páistí a thógáil. Níl taibhse Mhamó ag cabhrú agus í mar thobar na heagna i dtaobh chursaí teaghlaigh. An éiróidh le Léiní na guthanna seo a chiúnú nó an gcuirfear soir amach is amach í?

Deir Marianne Kennedy, comhstiúrthóir an dráma: ‘Tá sé rí-thabhachtach go bhfeicfí drámaí comhaimseartha Gaeilge ar stáitsí idirnáisiúnta…. Tá an dráma seo ‘Dún na mBan Trí Thine’ lárnach i gcanóin litríochta fheimineach na tíre seo, agus cuireann an léiriú seo an teachtaireacht shoiléir in iúl cé chomh riachtanach agus atá sé go mbeadh drámaíocht Ghaeilge ar stáitse.’

Tá foireann clúiteach aisteoirí ar an stáitse: Linda Bhreathnach, (a bhfuil go leor duaiseanna bainte aici don scannán ‘Adulting’), Máire Ní Mháille, Tara Breathnach, (A Nightingale Calling), Yvonne Laife, Catherine Denning agus Caitríona Ní Dhomhnaill. Is í an dearthóir seit Tríona Lillis (a bhfuil cáil ón Tweed Project uirthi), an dearthóir cultacha Chérie White (Macnas), agus an bainisteoir stáitse Rae Penelope Visser, (Fíbín).

Deir Patrick Lonergan, Ollamh le Drámaíocht OÉG: ‘Is comhartha atá sa léiriú seo ar cé chomh tiomanta is atá muid do dhrámaíocht na Gaeilge agus do dhrámaíocht comhaimseartha scríofa ag mná.’

Léiriú comhaimseartha atá anseo ar dhráma comhaimseartha faoi fhórsaí ceilte a mbíonn tionchar acu ar ár saol. Le húsáid an cheoil, macallaí ón mbéaloideas agus amharclannaíocht fhisiciúil, tá an taispeantas nuálach seo ag láidriú ghluaiseacht an fheimineachais. Is léiriú é ar fhórsaí ceilte a mbíonn tionchar thar cuimse acu ar ár saol.

Dátaí: Ag tosnú ag 8.00 i.n
8,  9   Samhain:   An Taibhdhearc, Gaillimh
11, 12  Samhain:  Amharclann Ghaoth Dóbhair, Dún na nGall
14, 15  Samhain : Halla an Phobail, Rath Cairn, Co. na Mídhe
17, 18  Samhain:  Halla na Feothanaigh, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí

Lean an nasc seo le haghaidh ticéad