Theatre

Scripteanna nua de dhíth sa Taibhdhearc!


Fáilteoidh An Taibhdhearc roimh iarratais ar dhrámaí Gaeilge a scríobh le léiriú ar ardán na Taibhdheirce le féidearthachtaí ar chamchuairt timpeall na tíre ina dhiaidh. Déanfaidh painéal de gníomhairí amharclannaíochta measúnú ar na hiarratais agus beifear ag súil le sciar acu a roghnú lena fhorbairt mar scripteanna críochnúil i bpáirt le eagarthóir scripte. Beidh suas le €5,000 a thairiscint le hiarratas a fhorbairt chun go mbeidh sé ar chaighdeán inléirithe.
Mar chuid de gach iarratas is mithid go mbeadh –
Uaillmhian agus téama an dráma
Imlíne an dráma
Bíobla de charachtair an dráma
Trí radharc samplach ón dráma
Glacfar le hiarratais go dtí an 21 Meán Fómhair 2018

Iarratais chuig:

An Coiste Ealaíona,
An Taibhdhearc
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Ticéid ar díol do Ghilín Sneachta, Geamaireacht na Nollag, 2017.


Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag sa Taibhdhearc don Nollag.
An Taibhdhearc 13-21 Nollaig, 2017.

Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag
le Maeve Ingoldsby
Stiúrthóir: Éamonn Draper
Stiúrthóir Ceoil: Eadaoin Breathnach
Léiritheoir: Anne McCabe

Sa chliar tá Gilín Róisín Finn, Tara Breathnach, James Riordan, Daithí O’Donnell, Dómhnall Ó Braonáin, Caitríona Ní Dhomhnaill.

“A scatháin, a scatháin, inis go fíor, cé hí an duine is áille sa tír?’

Bíodh spraoi den chéad scoth agaibhse an Nollaig seo le geamaireacht thaitneamhach na Taibhdheirce 2017! Is leagan nua den seanscéal atá againne i mbliana le neart grinn, damhsa, ceoil agus craic don chlann ar fad.

Tar isteach chuig An Taibhdhearc le geamaireacht spraíúil na Nollag a fheiceáil – Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag. Bain greim as úll nimhneach an domhain naimhdigh, dhainséaraigh seo. Seachain an leasmháthair crúalach agus lucht an oilc agus tú os comhair scathán dhraíochtúil na seanchaillí. I measc an rí-rá ar fad, an eiróidh leis an gcineáltas agus an grá ar deireadh thiar thall?

Tar linn ar thuras ón amharclann go dtí domhan draíochtúil an bhanphrionsa álainn atá lán le scallywags agus taibhsí dána.

“Ní féidir liom bréag a insint faraor. Ní tusa an duine is áille sa tír.”

13, 14, 15*, 16, 20, 21 Nollaig ar 7:00i.n.
16, 17 Nollaig ar 2:00i.n.
15 Nollaig – seó scoile ar 11:00r.n.

Ticéid:
€40 – clann (2 duine fásta, 2 ghasúr)
€15 – duine fásta
€10 – gasúr
Lascaine ar fáil do ghrúpaí.

An Taibhdhearc ag an Oireachtas

Is ar an Déardaoin, an 2 Samhain a bheidh An Taibhdhearc ar an ardán ag Oireachtas na Gaeilge, 2017 ar 9:00i.n. le ‘Glórtha ón Ghorta’, sleachta as dráma le Cathal Póirtéir.

‘Amharclann na Fianaise’, scéalta pobail agus daoine faoi chos á insint le mothú agus le héifeacht. Mórscéal láidir is ea é, arna léiriú ag Anne McCabe, ina léirítear trí mheán na haisteoireachta, an cheoil agus amhráin na linne, bunaithe ar chuimhní cinn na ndaoine faoin nGorta Mór.
Leis na hamhráin ‘Na Prataí Dubha’ agus ‘Na Fataí Bána’.

Ceol: Éamonn Ó Broithe, píobaire.
Cliar: Diarmuid de Faoite, Áine Ní Droighneáin, Mairéad Dinny agus Eoghan Ó Riada.
IONAD: Amharclann an Oireachtais, Óstán Brehon

Ticéad saor in aisce ach iad a chur in áirithe anseo

 

Camchuairt Gaeltachta na Taibhdheirce

Tar éis shraith seónna díolta amach mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe 2017, tá deis ag na sluaite an dráma cumhachtach seo a fheiceáil arís agus dhá sheó breise á gcur ar siúl le linn an Fhómhair sa Taibhdhearc. Is dráma comhaimseartha é ‘Dún na mBan Trí Thine’ leis an scríbhneoir cáiliúil Éilis Ní Dhuibhne, ar ais ar an stáitse de bharr éileamh.

Le cliar agus foireann bhan den chuid is mó, is léiriú é seo a bhfuil ag tacú leis an ngluaiseacht ‘Waking the Feminists’. Tá Amharclann Náisiúnta na Gaillimhe ag comhoibriú le hIonad Uí Dhonnchadha don Drámaíocht, an Amharclannaíocht agus an Taibhléiriú, OE Gaillimh chun an dráma cumasach seo a chur os comhair an phobail.

Úrscéalaí, gearrscéalaí agus drámadóir is ea Ní Dhuibhne. Tá gradaim iomadúla buaite aici dá cuid saothar i nGaeilge agus i mBéarla, ina measc ainmniúcháin ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin agus The Orange Prize for Fiction.

Is iad Anne McCabe agus Marianne Kennedy na stiúrthóirí, beirt bhan atá go hiomlán taobh thiar de na gluaiseachtaí #MAMs (Mother Artist Makers) agus Waking the Feminists.

Is dráma é seo faoi bhean agus na dúshláin ata le sárú aici agus í ag tógáil clainne fad is atá sí ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh ina cuid oibre mar ealaíontóir. Mar a deir stiúrthóir an dráma Anne McCabe, ‘Is iomaí dúshlán atá le sárú againn go háirithe mar mhná atá ag obair sna healaíona, le chuile rud a láimhseáil go cothrom idir freagrachtaí teaghlaigh agus obair chruthaitheach. Seo scéal a bhaineann le chuile duine.’

 Tá an príomhcharactar Léiní cráite ag na mná ón lios agus iad á maslú agus á náiriú go síoraí  le linn di a bheith ag obair sa bhaile ag iarraidh a páistí a thógáil. Níl taibhse Mhamó ag cabhrú agus í mar thobar na heagna i dtaobh chursaí teaghlaigh. An éiróidh le Léiní na guthanna seo a chiúnú nó an gcuirfear soir amach is amach í?

Deir Marianne Kennedy, comhstiúrthóir an dráma: ‘Tá sé rí-thabhachtach go bhfeicfí drámaí comhaimseartha Gaeilge ar stáitsí idirnáisiúnta…. Tá an dráma seo ‘Dún na mBan Trí Thine’ lárnach i gcanóin litríochta fheimineach na tíre seo, agus cuireann an léiriú seo an teachtaireacht shoiléir in iúl cé chomh riachtanach agus atá sé go mbeadh drámaíocht Ghaeilge ar stáitse.’

Tá foireann clúiteach aisteoirí ar an stáitse: Linda Bhreathnach, (a bhfuil go leor duaiseanna bainte aici don scannán ‘Adulting’), Máire Ní Mháille, Tara Breathnach, (A Nightingale Calling), Yvonne Laife, Catherine Denning agus Caitríona Ní Dhomhnaill. Is í an dearthóir seit Tríona Lillis (a bhfuil cáil ón Tweed Project uirthi), an dearthóir cultacha Chérie White (Macnas), agus an bainisteoir stáitse Rae Penelope Visser, (Fíbín).

Deir Patrick Lonergan, Ollamh le Drámaíocht OÉG: ‘Is comhartha atá sa léiriú seo ar cé chomh tiomanta is atá muid do dhrámaíocht na Gaeilge agus do dhrámaíocht comhaimseartha scríofa ag mná.’

Léiriú comhaimseartha atá anseo ar dhráma comhaimseartha faoi fhórsaí ceilte a mbíonn tionchar acu ar ár saol. Le húsáid an cheoil, macallaí ón mbéaloideas agus amharclannaíocht fhisiciúil, tá an taispeantas nuálach seo ag láidriú ghluaiseacht an fheimineachais. Is léiriú é ar fhórsaí ceilte a mbíonn tionchar thar cuimse acu ar ár saol.

Dátaí: Ag tosnú ag 8.00 i.n
8,  9   Samhain:   An Taibhdhearc, Gaillimh
11, 12  Samhain:  Amharclann Ghaoth Dóbhair, Dún na nGall
14, 15  Samhain : Halla an Phobail, Rath Cairn, Co. na Mídhe
17, 18  Samhain:  Halla na Feothanaigh, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí

Lean an nasc seo le haghaidh ticéad