Uncategorized

Folúntas / Vacancy

Tá teicneoir páirtaimseartha de dhíth ar an Taibhdhearc, le hoibriú de réir mar a bheas sé/sí ag teastáil, ag brath ar líon na n-imeachtaí/seónna a bheas againn. Ba chóir go mbeadh taithí ag an iarrthóir a bheith ag obair in amharclann. Tuilleadh…

Gradam Walter Macken do scríbhneoireacht nua i nGaeilge

theatre1

 

Fógraíonn An Taibhdhearc
GRADAM WALTER MACKEN
do scríbhneoireacht nua i nGaeilge
i gcomhair le RTÉ

AON SCÉAL
Tá Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, An Taibhdhearc, ag insint scéalta ar stáitse ar feadh 85 bliain anuas. Anois táimid ag cuardach scéalta nua, nó seanscéalta inste as an nua le forbairt don stáitse. Ní mór do scríbhneoirí taithí scríbhneoireachta a bheith acu don stáitse nó do na meáin eile. Caithfidh Gaeilge líofa a bheith acu agus ní cheadófar aistriúcháin don scéim seo, ach is féidir na cáipéisí eile a bheith dátheangach ionas go mbeimid in ann tuairimí a fháil ó shaineolaithe scripte.

TREOIRLÍNTE
Táimid ag lorg smaointí do scripteanna stáitse agus caithfear cloígh leis na nithe seo a leanas:
– Scéal comhaimseartha nó le téamaí comhaimseartha
-4 aisteoir ar a mhéad
-Fad- 45 nóiméad

Seo na cáipeisí atá ag teastáil:
-Imlíne an scéil: 1-2 leathanach
-Cur síos ar na carachtair
-Suíomh agus fís
-An chéad 30 leathanach den script
-Nótaí ón scríbhneoir faoin inspioráid
-C.V. an scríbhneora leis an taithí chuí

GRADAM
Beidh saineolaithe scripte ag léamh na n-iarratas.
Rognófar 3 scríbhneoir agus bronnfar duais 1,000 Euro an duine ar an triúr.
Beidh forbairt scripte i gceist le hEagarthóir Scripte, agus, léitheoireacht gháirmiúil sa Taibhdhearc os comhair an phobail ar stáitse. Beidh ceann de na drámaí á léiriú ar stáitse sa Taibhdhearc mar chuid d’Fhéile Walter Macken 2015.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór do scripteanna a bheith istigh roimh 17.00 ar an gCéadaoin, 1 Deireadh Fómhair 2014.
Cóipeanna crua amháin, clóite ar thaobh amháin, le spás dúbailte, gan ainm an scríbhneora ar an leathanach. Beidh cinneadh faoin ngearrliosta fógartha laistigh de choicís.

BUÍOCHAS
Buíochas ó chroí le Tom Murphy, Patrún na Taibhdheirce, agus le Gabriel Byrne, Moya Doherty, Mairéad Ní Nuadhain RTÉ agus an fhoireann ag RTÉ Radio Drama, as a bhflaithiúlacht don chiste seo.

Seol chuig:
Anne McCabe, Stiúrthóir Ealaíona
An Taibhdhearc.
19, An tSráid Láir,
Gaillimh.

eolas@nullantaibhdhearc.com

——————————————————————————–

An Taibhdhearc announces the
WALTER MACKEN AWARD FOR NEW WRITING IN IRISH
in conjunction with RTÉ

THE STORY
An Taibhdhearc, the national Irish language theatre, has been telling stories on stage for 85 years. Now we want to find new voices to write for the stage in Irish, contemporary stories or old stories with a new twist. Writers should have some previous experience in writing for stage or other media. Dialogue must be written in Irish. However, the pitch documents should be written in both Irish and English to allow for expert feedback on concepts.

GUIDELINES
The challenge is to pitch us a one-act play with the following points:
-the story to be contemporary or with a contemporary theme
-up to 4 actors only
-Duration 45 minutes

DELIVERY DOCUMENTS
-Story outline
-Description of characters
-Stage setting
-First 30 pages of the play
-Writer’s notes on the play and its origins
-Writer’s C.V with relevant experience

AWARD
Submissions will be read by a panel of experts. Awards of 1,000 Euro each will be made to three writers.
The plays will be developed with a Script Editor leading to rehearsed readings of the plays on stage at An Taibhhdearc.
One of the plays will then be chosen for production as part of the Walter Macken Centenary celebrations in 2015.

DEADLINE
Scripts must be received by 17.00 on Wednesday 1st October 2014, in hard copy only, double-spaced, on one side of the page, without the author’s name. The shortlist will be announced within two weeks.

THANKS
This award is made possible with the kind support of our Patron, Tom Murphy, Gabriel Byrne, Moya Doherty, Mairéad Ní Nuadháin RTÉ, and the team at RTÉ Radio Drama. Many thanks for their generousity.

Send to:
Anne McCabe, Stiúrthóir Ealaíne
An Taibhdhearc.
19, Sráid Láir,
Gaillimh.
eolas@nullantaibhdhearc.com

Preasráiteas/Pressrelease ‘Star of the Sea’

Ionia Star of the Sea
Preasráiteas Gaeilge – le heisiúint láithreach
(English version follows)
______________________________________

Cuireann
AN TAIBHDHEARC agus MOONFISH THEATRE
i láthair

STAR OF THE SEA
(Réalt na Mara)

BUNAITHE AR AN ÚRSCÉAL LE JOSEPH O’CONNOR
Cruthaithe ag MOONFISH THEATRE

Á léiriú mar chuid de Fhéile Ealaíne Idirnáisiúnta na Gaillimhe, Iúil 2014

Suite i gConamara, i Londain agus ar long an Ghorta Mhóir, pléann Star of the Sea ceisteanna teanga, talún agus cultúir. Tuilleadh…