Uncategorized

Oíche Cheoil le Percy French


An Evening with Percy French

Ar feadh oíche amháin beidh seans ag an bpobal dul siar in am agus trathnóna a chaitheamh ag éisteacht le cheol agus amhráin ó cheann de na cumadóirí is cumasaí in Éirinn.

Beagnach 100 bliain tar éis a bháis is beag seisiún amhránaíochta a tharlaíonn in Éirinn gan ar a laghad amhrán nó dhó ó Percy French.Siad amhráin ar nós The Mountains of Mourne, Come Back Paddy Reilly Phil the Fluter’s Ball na cinn is mó clú orthu. B’fhéidir nach n-aithnítear an cumadóir ach gan amhras aithnítear na liricí agus na bhfonn.

Tar éis dhá sheónna a dhíoladh amach sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath agus léirithe trasna na tíre agus ar chlár Micheal Portillo ar an BBC, reachtálfar an seó suntasach seo  sa Taibhdhearc an 3ú Márta. Cumann Percy French ó Chontae Liatroma a bheidh ar an stáitse agus is cinnte nach gcuirfear díoma ar an lucht éisteachta a bheidh ann.

Rugadh Percy French i gContae Ros Comán an 1 Bealtaine 1854 agus fuair sé bás an 20ú Eanair 1920. Le linn a shaoil chum sé níos mó ná 200 amhráin. Bhunaigh Tish Dunleavy agus Frank Cadam Cumann Percy French i gContae Liatroma mar gur aithin siad nach raibh an t-aitheantas agus an creidiúint chuí tugtha do French mar chumadóir cé go raibh sé tuillte aige de bharr a bhfuil bainte amach aige. Sé aidhm an chumainn, mar sin, ná lucht éisteachta Percy French a mhéadú, feasacht air mar sárchumadóir a árdú agus a shaothair a chur chun cinn.

Tógfar an stáitse i gculaith sheanré agus Frank Cadam a bheidh i bpáirt an chumadóra in éineacht le bhuíon 7 cheoltóirí eile ón gcumann. Nascann Percy na hamhráin le scéalta óna shaol fhéin, ag roinnt leis an lucht éisteachta faoi mar a spreagadh é.

Is í Tish Dunleavy an stiúrthóir cheoil agus faoina stiúir cuirtear an seó i láthair go croíúil agus go meidhreach le neart deiseanna rannpháirteachas ón lucht féachana.

Más siamsaíocht den scoth atá uait ná caill an seans seo.

Seán Keane in Concert – Ar Díol / On Sale

Seán Keane, described as the distinctive voice of Ireland will bring his music to An Taibhdhearc between May and August, 2018 nightly at 8p.m.  Seán who comes from a very musical family in Caherlistrane Co. Galway has been performing around the world for nearly forty years, and has been described as the `greatest musical find of the 90’s by ‘The London Independent’.  Traditional Irish, folk and even country and blues songs all lend themselves to his unique style and unforgettable voice.  Growing up in a family of singers and musicians, Seán learned the sean-nós style of singing from his mother and his aunts.

Singing was his life, even in early childhood; by the time Seán reached his teens, he had collected thirteen All-Ireland medals in Fleadh Cheoil competitions. He was by then an accomplished whistle and flute player as well and had taken up the uilleann pipes and bodhrán.

When he joined his first group, ‘Shegui’, he had already served a long apprenticeship; after travelling throughout Europe with the band, he left to join ‘Reel Union’, a group which also featured sister Dolores and accordion player Máirtín O’Connor. Later, he was part of ‘Arcady’, with such well known names as Johnny ‘Ringo’ McDonagh, Sharon Shannon and Frances Black.

After a short flirtation with the theatre when he played in the Druid production of the ‘Midnight Court’ and the Abbey Theatre’s ‘Sheep’s Milk on the Boil’, Seán embarked on his solo career in 1993. ‘All Heart , No Roses’ received rave reviews and was chosen as ‘Debut Folk Album of the Year’ by Q Magazine. In the years following, success continued with Meteor Award nominations, ‘Best Male Folk Performer’ from Irish Music Magazine (three times) ,a similar award from the London ‘Irish World’, as well as numerous Irish accolades. ‘A Portrait’, a collection of Seán’s songs, is a multi-platinum Irish seller. All of his solo albums are platinum sellers and remain in constant demand.Six solo albums later, Seán Keane continues to delight audiences all over the world with his live performances and recorded work. He tours regularly with his band in Ireland, Austria, Germany, the US and Canada as well as appearing at major festivals world-wide.  Seán released his tenth solo album in November 2016 titled ‘New Day Dawning’.

Songs like ‘One More Hour’ ‘Natures Little Symphony’ have become favourites from the album.  Seán continues to sing songs like ‘Isle of hope Isle of Tears’, ‘From Galway to Gracelands’, and   ‘Fields of Gold’  on his set each night.  His compilation 3 CD set entitled ‘Never Alone’ still proves popular among his followers.

Come along to hear his distinctive Irish tones pull at the heart strings and hear him play up to five instruments on stage here in An Taibhdhearc between May and August of this year.   Seán will be joined by Fergus Feely on Mandocello and Pat Coyne on guitar.  You can follow Seán on Facebook and YouTube. www.Seankeane.com

Performances take place Monday nights over May, June and August at 8p.m.
Tickets are priced at €25 with discounts for group of 10+ and available
from An Taibhdhearc’s Box Office on 091-562024  or online here

Éisteachtaí don dráma nua-scríofa ‘BAOITE’

Beidh an dráma nua BAOITE le Darach Mac Con Iomaire á léiriú ag An Taibhdhearc mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe i Mí Iúil 2018.

Beidh éisteachtaí ar bun go luath don mhórléiriú seo. Tá muid ag lorg aisteoirí do na rólanna seo a leanas:

Bean 35 – 40
Fear 35 – 40
Fear 40 – 50
Fear 65 – 70

Dá mba mhian leat éisteacht a dhéanamh do na rólanna seo, seol CV aisteoireachta agus grianghraf díot féin chuig eolas@nullantaibhdhearc.com roimh 5pm Dé Luain 9 Aibreáin 2018.

Roghnófar iarrathóirí chun éisteachta bunaithe ar an CV aisteoireachta. Ní mór d’iarrathóirí a bheith iomlán líofa i nGaeilge. Ní hionann iarratas a dhéanamh agus cuireadh a fháil chun éisteachta.

Tuilleadh eolais ar fáil ón Taibhdhearc: 091 562024

 

Scríbhneoir scripte do Gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018

Tá coimisiún a thairiscint do scribhneoir a bhfuil suim aige / aice iarratas a dhéanamh ar script a scríobh do gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018.

Glacfar le iarratais dhá – trí leathanach ina gcuirfear síos ar an bhun scéal ar a mbeidh an gheamaireacht bunaithe mar aon le cur síos ar na carachtair agus an nualacht a bhainfidh leis do phobal féachana 2018 agus an costas a ghearrfar ar an script a scríobh.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Folúntais ar Bhord na Taibhdhearce


Cuirfidh An Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó dhaoine, líofa i nGaeilge, a bhfuil suim acu áit a ghlacadh ar Bhord na Taibhdheirce. Bord deonach atá i mbord na Taibhdheirce a thagann le chéile uair sa mhí timpeall deich n-uair sa bhliain.

Beidh An Taibhdhearc, atá mar chuid lárnach de infrastruchtúr cúltúrtha na Gaiillimhe, ag ceiliúradh breithlá 90 bliain le linn 2018. Beidh an Bord freagrach as ucht fís don amharclann stairiúil seo i dtreo céad bliain ar an bhfód i 2028.

Tá ceithre fholúntas ar an mBord faoi láthair agus beidh iarrthóirí ó gach aoisghrúpa á roghnú a chuirfidh ar chumas na Taibhdheirce freastal cuimsitheach a dhéanamh ar phobal leathan agus gach aoisghrúpa. Teastaíonn daoine a bhfuil taithí agus scileanna acu i réimse na n-ealaíon, gnó, dlí, margaíocht agus pearsanra le go mbeidh Bord láidir éifeachtach tuisceanach i bhfeighil na hamharclainne.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

 

 

 

Ráta Páirceála do chustaiméirí na Taibhdheirce – Parking Rate for An Taibhdhearc Patrons


Bain leas as tairiscint speisialta do na Taibhdheirce ar charrchlós Hynes Yard ar Bhóthar na gCeannaithe. Is carrchlós dúnta é Hynes Yard ar siúlóid 3 nóiméad é ón amharclann.
Ráta san uair €2.50 | 10:00-18:00: uasráta €6 | 18:00-03:00: uasráta oíche €4
Ná déan dearmad do thicéad a bhailíochtú don tairiscint seo le do thicéid pharcála agus amharclainne a thaispeáint ag an díoloifig. Le tuilleadh eolais a fháil, cuir ceist ag an díoloifig.
Uaireanta oscailte Park Rite Hynes Yard: Luan – Domhnach, 24/7

Avail of our special Taibhdhearc customer offer in Hynes Yard car park (Merchants Road), an enclosed car park 3 minutes’ walk from the theatre.
Hourly fee €2.50 | 10:00-18:00: €6 capped rate |
18:00-03:00: €4 evening capped rate
Don’t forget to validate your ticket for this offer by presenting your parking and theatre tickets to box-office. For more information, please ask at box-office.
Park Rite Hynes Yard opening hours: Monday – Sunday, 24/7

Amharclann na nÓg sa Taibhdhearc

Tá sé beartaithe ag An Taibhdhearc Amharclann na nÓg a bhunú. Chuige sin tá iarratais á lorg ó dhaoine gairmiúla lena leithéid a reáchtáil. Campa Samhraidh aisteoireachta agus amharclannaíocht trí mheán na Gaeilge atá i gceist a bheidh a reachtáil sa Taibhdhearc féin le linn na tSamhraidh 2018.
Trí champa coicíse, sé seachtain in iomlaine, a shamhlaítear.

Tá súil ag an Taibhdhearc ranganna a chur ar fáil do dhá aois ghrúpa –
Páistí idir 7 – 11 bliain d’aois
Páistí idir 12 – 16 bliain d’aois
Roghnófar dáltaí go háirithe ó Ghaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta.
Bheadh sé i gceist go mbeadh cliar óg gheamaireacht na Nollag a roghnú ó na ranganna.

Cuirfidh an Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó daoine gairmiúil a bhfuil cur amach agus taithí acu ar scileanna amharclannaíocht agus aisteoireacht a roinnt agus a mhúineadh. Is mithid go gcuirfeadh iarratas síos ar

• Líon na ranganna agus laethanta agus amanna molta ?
• Faid na ranganna, ?
• Líon na bpáistí i ngach rang
• Ábhar agus tabhairt faoi ?
• Costas a bhainfeadh lena leithéid ?
• Taithí an mhúinteora ?

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

Aisteoirí an Spidéil sa Taibhdhearc ar an Domhnach, an 18 Márta.


Tá cúig bhliana déag caite ó léiríodh dráma cáiliúil Joe Steve Uí Neachtain Níor mhaith linn do Thrioblóid ar stáitse na Taibhdheirce go deireanach. ‘Sé seo dráma na bliana seo ag Aisteoirí an Spidéil, an grúpa drámaíochta inar chuir Joe tús lena shaol amharclannaíochta. Saothar é seo a thugann léargas dúinn ar chastachtaí an chaidrimh dhaonna sa teaghlach agus taobh amuigh de.
Tá bean an mháistir ar shíl na fírinne. Tagann a mbeirt iníonacha agus a mac abhaile don tsochraid agus cíortar dúshláin éagsúla an teaghlaigh sa dráma géarchúiseach seo: uaigneas an mháistir agus é i ngleic le deacrachtaí na seanaoise, brú agus fuadar na hiníne a bhfuil post ardréime aici sa mBruiséil, cúram agus imní na hiníne a bhfuil deacrachtaí ina caidreamh pósta, an mac a d’fhág an tsagartóireacht gan ach roinnt téamaí a lua. Ach seachain an gceapfá gur dráma duairc, dorcha an dráma seo! Ní hea muis: tá an greann fite fuaite tríd an gcaint agus línte barúla, tráthúla ann ó thús go deireadh, tá an greann agus an ghruaim mar chomhpháirtithe ann.

‘Sé Peadar Ó Treasaigh a léirigh agus tá cliar láidir faoina stiúir. Mike P Ó Conaola, Peadar Ó Cúláin agus Séamas Ó Scanláin a bhíonn ar an ardán go minic agus Breandán Ó Conláin ar ais ar an ardán tar éis sosa fada, in éindí leo! Seo an chéad léiriú ag Fionnuala Ní Fhlatharta leis na hAisteoirí agus an chéad mórpháirt ag Bairbre Ní Churraoin. Tá Máire Uí Neachtain, ach oiread le Breandán ar ais tar éis sosa mór fada freisin!
Cuireadh daoine ó dhoras i gColáiste Chonnacht nuair a léiríodh é i mí Feabhra. Is fiú go mór an deis seo a thapú le sár-léiriú ar shár-dhráma a fheiceáil.

An Taibhdhearc – Dúnta go dtí Dé Luain, an 5 Márta – Closed until Monday, March 5th.

A chairde,
Tabhair faoi deara nach bhfuil an amharclann ar oscailt Dé hAoine, an 2 Márta nó Dé Sathairn, an 3 Márta, de bharr an rabhadh aimsire. Tá ceolchoirm le County Leitrim Percy French Society a bhí le bheith ar siúl oíche Dé Sathairn curtha ar athló go dtí Dé Sathairn, an 12 Bealtaine, 2018.
Bígí slán sábhailte gach duine.

Please note that the theatre is closed on Friday, March 2nd and Saturday, March 3rd due to the weather warning. The performance of the County Leitrim Percy French Society scheduled to take place Saturday, March 3rd has been rescheduled to Saturday, May 12th.
Be safe everyone.

Pre-theatre dinner package, Vina Mara February 23rd sold out


Tá an pacáiste dinnéar agus seó don Aoine, an 23 Feabhra dúnta le haghaidh áirithintí tríd an Taibhdhearc. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Vina Mara ar 091-561610 le haghaidh áirithintí breise. Tá líon beag suíochán fós ar fáil in Oifig na dTicéad ar 091-562024 le haghaidh ‘The Glass Menagerie’ nó arlíne anseo.
Pre-theatre dinner packagefor Friday, February 23rd is now closed for reservations through An Taibdhdhearc. Please contact Vina Mara on 091-561610 for further reservations. A limited number of seats are still available to see the show ‘The Glass Menagerie’ through our box office (091-562024) or online here