Uncategorized

Folúntas – Teicneoir Lánaimseartha

Tá teicneoir lánaimseartha de dhíth ar an Taibhdhearc. Ba chóir go mbeadh taithí ag an iarrthóir a bheith ag obair in amharclann.

An Taibhdhearc theatre seeks a full-time technician. Applicants should have experience of working in a theatre.

QUALIFICATIONS: The full-time technician should have previous experience of working in theatre, and/or live staged events; and should have experience of handling, rigging and operating electrical, lighting and sound equipment. Relevant training or qualifications such as Stage Pass, Health and Safety, and First Aid would be an advantage.

GENERAL DUTIES shall include, on a full-time basis: to act as technician in the theatre; to liaise on the production schedule for each visiting company, ensuring that all elements are in place to facilitate each show; to act as advisor to groups/artists using the theatre and supervise the use of equipment by visitors to protect it; to advise the Theatre Manager on repairs and renewals, or replacement of equipment and facilities as necessary; to circulate and ensure Staff awareness of Health & Safety policy; to comply with in-house policies, systems and procedures at all times; to carry out any other tasks that will from time to time be allocated by the Manager on an ad hoc basis; to keep proper time sheets to submit to the Manager for each show/event worked. The above list is not an exhaustive list of the duties pertaining to this position.

REPORTING RELATIONSHIP: The full-time technician will be responsible to the Manager of An Taibhdhearc for the performance of the duties set out above, and to the Chairperson and the Board of An Taibhdhearc Company, as required.

SALARY: Terms of remuneration to be discussed according to the candidate’s level of qualification and experience.

Seol CV ar ríomhphost chuig eolas@nullantaibhdhearc.com, leis an teideal ‘TEICNEOIR LÁNAIMSEARTHA’, faoin 17.00, Dé hAoine, an 19 Eanair, 2018.
Please submit C.V. via email to: eolas@nullantaibdhhearc.com, marked ‘FULL-TIME TECHNICIAN’, by 17.00, Friday, January 19th, 2018.

Folúntas – Bainisteoir Ginearálta

Fógraíonn An Taibhdhearc go bhfuil Bainisteoir Ginearálta le ceapadh ar Amharclann na Taibhdheirce, 19 An tSráid Láir, Gaillimh. Beidh an té a cheapfar freagrach as bainistíocht laethúil agus clár forbartha na hamharclainne mar gnó in mharthanach. Post dúshlánach ilghnéitheach a d’fhóirfeadh do dhuine fuinniúil. Tá Gaeilge líofa labhartha agus scríofa sár-riachtanach don phost seo mar aon le roinnt blianta taithí bainistíochta.

Tá iarratais a lorg faoi láthair ó dhaoine ar spéis leo an post. I measc na tréithe a bhfuil riachtanach do iarrthóirí tá: Cumas cruthaithe bainistíochta agus margaíochta mar aon le cumas foireann bheag a bhainistiú le dínit agus a spreagadh. Ard scileanna cumarsáide, ríomhaireachta agus caidreamh poiblí, cumas oibriú as a stuaim féin agus faoi stiúir, cumas oibriú faoi bhrú le spriocdhátaí a bhaint amach, agus tuiscint ar thábhacht ardchaighdeán seirbhíse.

Conradh trí bliana le bliain profaí ar thuarascáil a aontófar ar bhunús cáilíochtaí agus taithí an iarrthóra. Seol isteach CV móide smaointí a bheadh agat leis an foirgneamh stairiúil seo i lár chathair na Gaillimhe a chur chun cinn
faoin 17.00, Dé hAoine, an 19 Eanair, 2018, chuig An Rúnaí, Bord na Taibhdheirce, 19 An tSráid Láir, Gaillimh.

‘Casadh’ i ndiaidh ‘Snámh na Saoirse’, 02 Nollaig.

Casadh
Róisín Sheehy
Déanann Róisín Sheehy iarracht ar athcheangail a chothú le foraoiseacha na hÉireann sa rince seo, atá ina fhreagra ar an easpa baint a bhíonn againn lenár gcoillte dúchasacha. Déanann sí iniúchadh ar thionchor na staire daonna a d’fhág tírdhreachanna loma ina diaidh, go háirithe in iarthar na tíre. Éiríonn gluaiseachtaí an phíosa as cosán an aifrinn, na crainn agus an storas uisce ag Carraig an Bhruinteora, Co Phort Láirge. Tá an rince tionlactha le taifid de
amhrán nua chumtha ‘Adhmad inniu is an choill go buan’ leis an scríbhneoir agus fonnadóir Eoghan Ó Néill, scéalta Rita Power a tógadh in aice Carraig an Bhruinteora agus an polka ‘Trasna an Bhóthair’ le Paddy Cronin agus á sheinnt ag Liam Ó Connor.
Casadh
Róisín Sheehy attempts to re-connect with Ireland’s forests in a dance conceived as a responce to the lack of contact we have with native woodland. She explores the impact of human history as bare landscapes have been left behind, espechially in Ireland’s west. The movement is a reflection of the mass path, trees and reservoir at Carrigavantry in Waterford. The dance is accompanied with recordings of a new song; ‘Adhmad inniu agus an Choill go buan’ by songwriter and singer Eoghan Ó Néill, the stories of Rita Power who grew up near Carrigavantry and the polka, ‘Trasna an Bhóthair’ by Paddy Cronin and played by Liam O Connor.

Seó Francesca Martinez curtha ar ceal


Unfortunately Francesca Martinez has cancelled her appearances at the Vodafone Comedy Festival due to unforeseen circumstances.
Refunds for her Saturday night solo show in An Taibhdhearc are available from point of purchase. If you bought tickets on our website the money has already been refunded to your card.