Mar chuid d’fhreagra an rialtais ar ghéarchéim an choróinvíris, tá An Taibhdhearc dúnta go dtí go bhfógrófar a mhalairt.  I gcás práinneach is féidir ríomhphost a sheoladh chuig an mbainisteoir ag eolas@nullantaibhdhearc.com Gabhann muid buíochas lenár gcustaimeirí as tuiscint le linn na tréimse seo.  Coinnigí súil ar leathanaigh Facebook agus Twitter na Taibhdheirce.
Tugaigí aire daoibh fhéin.
Ar scáth a chéile a mhaireann muid.

As part of the government’s response to the coronavirus crisis, An Taibhdhearc, National Irish Language Theatre will remain closed to the public until further notice.  In cases of urgency, please send an email to eolas@nullantaibhdhearc.com Please keep an eye on the Facebook and Twitter pages of An Taibhdhearc for further updates.
We thank all of our customers for their understanding during this time. 
And please take care of yourselves.
We all rely on each other.