An scéal is déanaí

€320,000 sa bhliain ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh don Taibhdhearc go dtí 2017

Is cúis mhór ríméid don Taibhdhearc é go bhfuil deontas reáchtála de €320,000 in aghaidh na bliana ceadaithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., don Taibhdhearc don tréimhse 2015-2017.

Is tacaíocht ríthábhachtach é an deontas seo don Taibhdhearc chun deis a thabhairt dúinn drámaí agus imeachtaí i gGaeilge a reáchtáil san amharclann agus rátaí ar lascaine a chur ar fáil do dhream eile sa rannóg céanna, á dteastóinn uathu

an áit a ghlacadh ar cíos chun seó, imeacht nó dráma Gaeilge a chur ar stáitse anseo sa Taibhdhearc.

Ag fógairt an deontais seo inné, dúirt an tAire Stáit:

“Tá lúcháir orm a bheith in ann an cúnamh seo a chur ar fáil do Thaibhdhearc na Gaillimhe, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, do na trí bliana amach romhainn. Tá réimse leathan gníomhaíochtaí ar chlár oibre na hamharclainne a chuimsíonn drámaí Gaeilge, ceardlanna, comórtais, seónna agus taispeántais. Ar ndóigh, ní miste a rá go dtacaíonn an clár oibre seo go mór le haidhmeanna na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge a chur i gcrích.”

Chomh maith leis sin, thréaslaigh an tAire McHugh leis an Taibhdhearc as an méid atá á dhéanamh ag an amharclann chun drámaíocht agus scríbhneoireacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn, ach go háirithe i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe.