Fáiltíonn An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge iarratais ó aisteoirí agus amhránaithe le haghaidh éisteachtaí don gceoldráma ‘Jingle Bang Jangle’ le Pádhraig Ó Giollagáin. Beidh an léiriú á stiúradh ag Rod Goodall, agus ar stáitse idir an 27 agus 31 Márta, 2019.

An Taibhdhearc, National Irish language theatre welcomes applications from actors and singers to auditions for the musical ‘Jingle Bang Jangle’ by Pádhraig Ó Giollagáin. Production will be directed by Rod Goodall, and take place between March 27th and 31st, 2019.

Cur síos ar na rólanna / Role description:

Gabha / Blacksmith –Creachadóir agus Cleasaí / Scheming predator

Coigín – Banadhaltrach, pósta leis an nGabha / Adulteress wife of the blacksmith

Banríon – Cráite le neascóidí, sotalach agus deachtúil / Tortured by boils, overbearing and dictatorial

Tuathail – Teachtaire ragairneach, daingean ina bharúla / Rakish courier, highly opinionated

Meaig – An Crochadóir / The Hangwoman Rólanna tacaíochta

Support roles: Mayor / Méara

Póilín / Policeman

Sagart / Priest

Lady in waiting / Bean Choimhdeachta

Na stoic / The stocks – Amhránaithe agus tráchtairí ar an scéal / Singers, commentate on the story

Dáta na nÉisteachtaí / Audition Date: 11 Feabhra, 2019.

Caithfear CV agus nasc do Sheóspól a sheoladh chuig eolas@nullantaibhdhearc.com ar/roimh Déardaoin, an 07 Feabhra, 2019 ar 17:00.

Déanfar teagmháil le gach iarrthóir Dé hAoine an 08 Feabhra, 2019.

Please send CV and a link to a Showreel to: eolas@nullantaibhdhearc.com on/before Thursday, February 07, 2019 at 17:00.

All applicants will be contacted on Friday, February 08, 2019.