Fionnuala Flaherty &  Dara Devaney

12-22 Lúnasa, 2020, Baile na hAbhann, Conamara, Co. na Gaillimhe.

Airíonn muid ar fad uainn an saol mar a bhí: An fhéile cheoil sin, scannán sa phictiúrlann, an seó san amharclann; an gliondar a bhaineann leis an siamsaíocht bheo. Bhuel, tá réiteach againn ar an scéal. Tiomáin amach chuig fiántas Chonamara agus bí i láthair ag seó beo a thabharfaidh ar aistear grinn, drámaíochta agus iontais tú. Beidh do chroí i do bhéal ag Fiach agus an t-atmaisféar céanna agus a bheadh ag ceolchoirm rac-cheoil ann, tú faoi gheasa ag draíocht na scannánaíochta agus ag dlúthchaidreamh an dráma raidió. Gach rud a d’airigh tú uait le tamall…beidh sé ann.

‘Téann Garda reibiliúnach sa tóir ar mhaistín áitiúil agus leanann isteach sa domhan thíos é’

Tá ríméad ar Fíbín, i gcomhpháirt leis An Taibhdhearc, siamsaíocht bheo a chur ar fáil dár lucht féachana i suíomh ar leith atá sábháilte ó COVID. Tá muid an-bhuíoch chomh maith a bheith in ann obair a chur ar fáil d’ealaíontóirí cruthaitheacha, go h-áitiúil agus go náisiúnta, le linn na tréimhse corraithí seo. Seó é Fiach ar féidir le cleachtóirí amharclannaíochta, ó aisteoirí, go dearthóirí agus tógálaithe seit a bheith ag comhoibriú lena chéile arís agus seó beó á chruthú do lucht féachana beo. Fonn a níos fiach – leanfaidh muid ar aghaidh!!

Ag trácht ar an léiriú, dúirt Stiúrthóir Ealaíne Fíbín, Philip Doherty:

‘Theastaigh ó Fíbín tabhairt faoin dúshlán agus amharclannaíocht a bheadh sábháilte ach éirí croí inti a chruthú. Bhí orainn a bheith ag smaoineamh lasmuigh den bhosca, agus más tada é, tá sé i ndiaidh brú a chur orainn a bheith níos cruthaithí agus smaointí nua á hceapadh don léiriú. Tá ríméad orainn go bhfuil muid in ann cuireadh a thabhairt do lucht féachana chuig ‘Fiach’, ár seó amharclannaíochta drive-in, áit ar féidir le daoine taitneamh a bhaint as a bheith ag féachaint ar scéal i dteannta a chéile in atmaisféar iontach’.

Is é Fiach an chéad dráma drive-in Gaeilge in Éirinn agus ba mhaith le Fíbín aitheantas a thabhairt do thacaíocht leanúnach Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus An Chomhairle Ealaíon agus Fiach á stáitsiú.

Seoladh: Fibín Teo, An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe,

Ticéid : €25 (ar charr) ar fáil anseo

Tuilleadh eolais: 091 505855 | R-Phost: eolas@nullfibin.com | Idirlíon: www.fibin.com

Starring : Fionnuala Flaherty & Dara Devaney

‘A rebel Garda chases a local hoodlum into the Underworld’

12-22 August, 2020, Baile na hAbhann, Conamara, Co. Galway.

We’ve all been missing out: That music festival, that cinema date, that theatre show; the exhilaration of live entertainment. Well, Fíbín has the answer. Drive-in to the wild west of Conamara and encounter a live show that will take you on a joy-ride of comedy, drama and suspense. With the atmosphere of a rock concert, the magic of the silver screen and the intimacy of a radio play, Fiach will have you on the edge of your car seat. It’s everything you’ve been missing.

Fíbín in association with An Taibhdhearc are delighted to provide live entertainment for our ever-growing audience, in a COVID safe, unique setting. We are also grateful to be able to provide work for creative artists, both local and national, during these uncertain times. Fiachis a show where theatre practitioners, from actors, to designers, to set builders, can again collaborate in making a live show for a live audience. Where there’s a will there’s a way. After all – The show must go on!

Commenting on the production, Artistic Director Philip Doherty said:

Fíbín wanted to rise to the challenge in making theatre that is safe, but thrilling for a live audience. We’ve had to think outside the box, and if anything it has pushed us to be inventive, and create new ideas for performance. We are delighted to be able to invite an audience to ‘Fiach’, our Drive-in Theatre show, where people can enjoy the electric experience of watching a story together in a great atmosphere ‘.

Fiach is the first Irish language Drive-in Drama in Ireland and Fíbín would like to acknowledge the continued support of Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge and the Arts Council in funding the staging of Fiach .

Fibín Teo, An Tulaigh, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.

€25 (per car) click here for tickets.8

Further details: 091 505855 | email: eolas@nullfibin.com | www.fibin.com