Cuirfidh An Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó dhaoine, líofa i nGaeilge, a bhfuil suim acu áit a ghlacadh ar Bhord na Taibhdheirce. Bord deonach atá i mbord na Taibhdheirce a thagann le chéile uair sa mhí timpeall deich n-uair sa bhliain.

Beidh An Taibhdhearc, atá mar chuid lárnach de infrastruchtúr cúltúrtha na Gaiillimhe, ag ceiliúradh breithlá 90 bliain le linn 2018. Beidh an Bord freagrach as ucht fís don amharclann stairiúil seo i dtreo céad bliain ar an bhfód i 2028.

Tá ceithre fholúntas ar an mBord faoi láthair agus beidh iarrthóirí ó gach aoisghrúpa á roghnú a chuirfidh ar chumas na Taibhdheirce freastal cuimsitheach a dhéanamh ar phobal leathan agus gach aoisghrúpa. Teastaíonn daoine a bhfuil taithí agus scileanna acu i réimse na n-ealaíon, gnó, dlí, margaíocht agus pearsanra le go mbeidh Bord láidir éifeachtach tuisceanach i bhfeighil na hamharclainne.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh