An scéal is déanaí

Folúntas faoin gClár Fostaíochta Pobail

Tá folúntas i láthair na huaire sa Taibhdhearc d’fheighlí/fear cothabhála faoi Chlár Fostaíochta Pobail an Galway Arts Centre.

Dualgais: Dualgais ghinearálta ghlantóireachta/chothabhála, dualgas áirithe maidir le péinteáil agus maisiú, freagracht as bruscar/athchúrsáil, srl.

Caithfidh iarratasóirí a bheith i dteideal cur isteach ar an bhfolúntas tríd an gclár seo, chun deis agallamh a fháil – téigh i dteagmháil leis an líonra seirbhís fostaíochta áitiúla (Gaillimh – Island House, Cearnóg na hArdeaglaise) chun casadh leis an oifigeach seirbhís fostaíochta, a bheas ábalta deimhniú an bhfuil tú i dteideal cur isteach ar an bhfolúntas nó nach bhfuil.

Do thuilleadh eolais nó d’fhiosruithe, téigh i dteagmháil le:

derval@nullgalwayartscentre.ie

091-565886

The Galway Arts Centre Community Employment Programme currently has a vacancy for:

1 x Maintenance Person/Caretaker (An Taibhdhearc Theatre)

Duties: General cleaning duties/general maintenance duties/some painting and decorating duties/responsibility for bins/recycling etc.

Applicants must be eligible to be considered for interview – contact your local Employment Service Office (Galway – Island House, Cathedral Square) to meet with an Employment Service Officer who will confirm your eligibility.

For all queries regarding this vacancy, please contact:

derval@nullgalwayartscentre.ie

091-565886