Cuirfidh an Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, próiseas tairsceana ar bun go luath a chuirfidh ar chumas compantás drámaíochta Gaeilge, stiúrthóir ealaíona nó léiritheoir dul i mbun oibre san amharclann.  Beidh sé faoin gcompántas drámaíochta nó an stiúrthóir ealaíona nó an léiritheoir a roghnófar clár ealaíona Gaeilge a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, an amharclann a bhainistiú agus a ligint ar cíos le grúpaí amharclainne, ceoil eile mar is cuí.  Mairfidh an tréimhse trí bliana agus cuirfear maoiniú ar fáil ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Íoslódáil an Fógra Tairisceana ANSEO.

Dúirt Cathaoirleach Bord na Taibhdheirce: “Cuirfidh an beartas nua seo le caibidil nua agus an amharclann ag déanamh ar chéad bliain a bunaithe in 2028.  Tabharfaidh sé deis do dhrámaíocht na Gaeilge sineirge nua a bhaint amach i ré seo na páirtíochta agus an chomhléirithe.  Ní neart go cur le chéile.”

Is é an misean atá ag an Taibhdhearc ná ardán a thabhairt do dhrámaíocht na Gaeilge, tacú le dul chun cinn na drámaíochta go náisiúnta agus glúin nua de dhrámadóirí Gaeilge a fhorbairt. Is iomaí forbairt a tharla sa Taibhdhearc ó bunaíodh í sa bhliain 1928 agus tá sí fós ag tógáil ar a bunchloch dhaingean agus ar an misean agus ar an bhfís. Agus an Taibhdhearc á forbairt agus ag dul i ngleic le plean oibre uaillmhianach do na blianta amach romhainn, tá an cuireadh seo a thabhairt do chompántais drámaíochta, stiúrthóirí ealaíona agus léiritheoiri a bheith páirteach i múnla nua in Amharclann Náisiúnta na Gaeilge.

Cuirfidh Bord na Taibhdheirce fáilte roimh iarratais ó chompántais drámaíochta/ stiúrthóirí ealaíona léiritheoirí le hiarratais léiriú suime a sheoladh ar aghaidh.  Roghnófar grúpa nó duine a thógfaidh an amharclann ar lámh, a bheith i gceannas ar chlár ealaíona a leagan amach agus ar bhainistiú na hamharclainne.  Cuirfear tromlach don mhaoiniú bliantúil ar fáil.  Déanfaidh Bord Measúnaithe na h-iarratais a mheas.  Tá polasaí comhionannais ag an Taibhdhearc.  Is í an Ghaeilge teanga oibre na hamharclainne.

Tuilleadh eolais:
Rúnaí Bord na Taibhdheirce: eolas@nullantaibhdhearc.com