An scéal is déanaí

Folúntas

Folúntas d’Fháilteoir/Oibreoir díoloifige páirtaimseartha

Tá folúntas ag Taibhdhearc na Gaillimhe do dhuine sa ról mar fháilteoir agus oibreoir díoloifige. Beidh an ról seo ar bhonn páirtaimseartha, 20 uair an chloig in aghaidh na seachtaine.

Táthar sa tóir ar dhuine cumasach, le scileanna maithe cumarsáide agus taithí in úsáid bogearraí Microsoft Office. Cuirfear traenáil ar fáil maidir leis an gcóras ticéad atá in úsáid sa díoloifig.

Tá caighdeán ard Gaeilge labhartha riachtanach, chomh maith le caighdeán maith i scríobh na Gaeilge. Bheadh tuiscint ar obair na Taibhdheirce ina bhuntáiste.

Seol C.V. roimh 4.00 i.n. Dé hAoine, 9 Meitheamh 2017 chuig: Úna Ní Eidhin, Bainisteoir Amharclainne, Taibhdhearc na Gaillimhe, 19 An tSráid Láir, Gaillimh nó ar ríomhphost chuig una@nullantaibhdhearc.com.

Má theastaíonn, is féidir teagmháil a dhéanamh linn sa Taibhdhearc ar 091-562024.

Fornocht do Chonac / Naked I Saw You ar camchuairt

CAMCHUAIRT!Taibhdhearc on Tour 

…ar an mbóthar go dtí Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne, 3, 4 Samhain

agus

ar stáitse na Péacóige, Amharclann na Mainistreach, BÁC, 9-12 Samhain.
Tuilleadh eolais agus ticéid le fáil ach cliceáil anseo.

                                  BÍGÍ LINN!!!

Eolas faoin dráma:

Ceistiúcháin ilmheánach maidir le Pádraig Mac Piarais, bunaithe ar ealaíontóir cinicúil atá i bhfolach mar gheall ar chóir foréigneach a rinne sé. Bhfuil a n-oidhreacht maith nó olc?

Tuilleadh…

Gradam bronnta ar an Uasal Seán Stafford

Bhí Gradaim an Mhéara ar siúl in Óstán an Radisson Blu anseo i gCathair na Gaillimhe aréir, an 10 Bealtaine 2016, áit ar fógraíodh na buaiteoirí.

Is cúis áthais agus bróid dúinn go raibh an tUasal Seán Stafford ar dhuine de na buaiteoirí seo aréir. Bronnadh gradam air sa chatagóir a bhaineann le cúrsaí Ealaíon, Cultúir, Oidhreachta agus cúrsaí Gaeilge. Tuilleadh…

Folúntas / Vacancy

Tá teicneoir páirtaimseartha de dhíth ar an Taibhdhearc, le hoibriú de réir mar a bheas sé/sí ag teastáil, ag brath ar líon na n-imeachtaí/seónna a bheas againn. Ba chóir go mbeadh taithí ag an iarrthóir a bheith ag obair in amharclann. Tuilleadh…

Intéirneacht JobBridge leis an Taibhdhearc

Is mian linn a fhógairt a chairde go bhfuil folúntas ag an Taibhdhearc ar feadh thréimhse 9 mí faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta, JobBridge. Beidh an duine a roghnaítear don folúntas seo ag obair ar nithe a bhaineann le riaracháin an ionaid agus léirithe na hamharclainne féin freisin. Tuilleadh…

Folúntas faoin gClár Fostaíochta Pobail

Tá folúntas i láthair na huaire sa Taibhdhearc d’fheighlí/fear cothabhála faoi Chlár Fostaíochta Pobail an Galway Arts Centre.

Dualgais: Dualgais ghinearálta ghlantóireachta/chothabhála, dualgas áirithe maidir le péinteáil agus maisiú, freagracht as bruscar/athchúrsáil, srl. Tuilleadh…

€320,000 sa bhliain ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh don Taibhdhearc go dtí 2017

Is cúis mhór ríméid don Taibhdhearc é go bhfuil deontas reáchtála de €320,000 in aghaidh na bliana ceadaithe ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., don Taibhdhearc don tréimhse 2015-2017.

Is tacaíocht ríthábhachtach é an deontas seo don Taibhdhearc chun deis a thabhairt dúinn drámaí agus imeachtaí i gGaeilge a reáchtáil san amharclann agus rátaí ar lascaine a chur ar fáil do dhream eile sa rannóg céanna, á dteastóinn uathu Tuilleadh…

Page 1 of 3123