An scéal is déanaí

Percy French ar ais i nGaillimh / Percy French returns to Galway


It would be very unusual to have a sing-song anywhere in Ireland without hearing at least one Percy French song, ‘The Mountains of Mourne’, ‘Come back Paddy Reilly’ or ‘Phil the Fluthers Ball’ being the more popular. Many people may not know the composer of the songs but the lyrics and melodies are easily recognisable.

The County Leitrim Percy French Society was set up by Tish Dunleavy and Frank Cadam because they realised that Percy French was an under-promoted Irish composer. The Society’s objective is to bring Percy’s works to a wider audience and to create a better awareness of this great Irish genius. The shows are presented in a first stage interpretation where Frank Cadam takes the part of Percy French. There are ten performers in the show and all dress in period costume. Percy links the songs with his own story and explains where he got his inspiration for his works.

Tish Dunleavy, Musical Director and founder is very excited about presenting the show in An Taibhdhearc. “We have staged our Percy show in many theatres all over Ireland, including the National Concert Hall Dublin, but coming to Galway and in particular An Taibhdhearc is very exciting and special to me. I am really looking forward to our performance on Saturday 3rd March.

The shows are staged in a good humoured and fun loving way and audience participation is always encouraged. The programme includes all the well known songs such as ‘Phil the fluther’s ball’, Eileen Óg’, ‘The Mountains of Mourne’, ‘Abdul Abul Bul’, ‘Gortnamona’ and of course ‘The Emigrants letter / Cutting the Corn in Creeslough’ plus many many more well known pieces.

Tickets priced at €14 and €16 are available to purchase from An Taibhdhearc on Box Office on 091-562024 or online at http://bit.ly/2H8s8M3

Cruinniu Aontas na Drámadóirí Gaeilge curtha ar ceal

Is oth linn a chur in iúl duit nach mbeidh ceardlann agus imeacht Aontas na Drámaíochta Gaeilge ag dul ar aghaidh le Cruinniú Aontas na Dramaíochta Gaeilge Dé Sathairn, 10 Feabhra 2018 sa Taibhdhearc.

Ní raibh dóthain daoine in ann a bheith i láthair an lá sin chun go bhféadfadh muid ár gcuid spriocanna a bhaint amach go héifeachtach agus tuigtear ó bhur gcuid teachtaireachtaí go bhfuil sibhse tiománta do chur chun cinn na drámaíochta Gaeilge agus go bhfuil sibh buartha faoi mhaoiniú don earnáil.

Dá bhrí sin, tá sé i gceist dáta eile a roghnú i dtreo deireadh mhí Márta chun teacht le chéile eile a thionól.

Chun suim san Aontas seo a chlarú, is féidir ríomhphost a sheoladh go eolas@nullantoireachtas.ie

Aontas na Drámaíochta Gaeilge ag teacht le chéile, an 10 Feabhra.

Ar 2:30i.n. Dé Sathairn, an 10 Feabhra a bheas an dara theacht le chéile d’Aontas na Drámaíochta Gaeilge, agus tá sé de phribhléid ag An Taibhdhearc go bhfuil sé le bheith ar siúl anseo.
Seo hé leagan amach na hócáide:

AM 2.30 p.m.
FÁILTIÚ & SOLÁISTÍ ó 2.30 i.n. – 3.00 i.n.
SEISIÚN GNÓ 3.00 i.n. agus is í Fidelma Ní Ghallchóir a bheas ina Cathaoirleach air:
TÉAMAÍ AN tSEISIÚIN:
· roinnt/malartú eolais;
· pointí comhoibrithe;
· foinsí/scéimeanna maoinithe;
· tairseach eolais/poiblíochta;
· spriocanna an Aontais

RSVP, le do thoil (eolas@nullantoireachtas.ie), chun cuidiú linn socruithe cuí um lónadóireachta a dhéanamh.

NÓTA Is ag Cruinniú Bunaidh Aontas na Drámaíochta Gaeilge, a reáchtáladh Dé hAoine, 3 Samhain 2017 ag Oireachtas na Samhna 2017, a haontaíodh go reáchtálfaí an chéad ócáid eile ar an ábhar seo Dé Sathairn, 10 Feabhra 2018 sa Taibhdhearc.

Folúntas – Teicneoir Lánaimseartha

Tá teicneoir lánaimseartha de dhíth ar an Taibhdhearc. Ba chóir go mbeadh taithí ag an iarrthóir a bheith ag obair in amharclann.

An Taibhdhearc theatre seeks a full-time technician. Applicants should have experience of working in a theatre.

QUALIFICATIONS: The full-time technician should have previous experience of working in theatre, and/or live staged events; and should have experience of handling, rigging and operating electrical, lighting and sound equipment. Relevant training or qualifications such as Stage Pass, Health and Safety, and First Aid would be an advantage.

GENERAL DUTIES shall include, on a full-time basis: to act as technician in the theatre; to liaise on the production schedule for each visiting company, ensuring that all elements are in place to facilitate each show; to act as advisor to groups/artists using the theatre and supervise the use of equipment by visitors to protect it; to advise the Theatre Manager on repairs and renewals, or replacement of equipment and facilities as necessary; to circulate and ensure Staff awareness of Health & Safety policy; to comply with in-house policies, systems and procedures at all times; to carry out any other tasks that will from time to time be allocated by the Manager on an ad hoc basis; to keep proper time sheets to submit to the Manager for each show/event worked. The above list is not an exhaustive list of the duties pertaining to this position.

REPORTING RELATIONSHIP: The full-time technician will be responsible to the Manager of An Taibhdhearc for the performance of the duties set out above, and to the Chairperson and the Board of An Taibhdhearc Company, as required.

SALARY: Terms of remuneration to be discussed according to the candidate’s level of qualification and experience.

Seol CV ar ríomhphost chuig eolas@nullantaibhdhearc.com, leis an teideal ‘TEICNEOIR LÁNAIMSEARTHA’, faoin 17.00, Dé hAoine, an 19 Eanair, 2018.
Please submit C.V. via email to: eolas@nullantaibdhhearc.com, marked ‘FULL-TIME TECHNICIAN’, by 17.00, Friday, January 19th, 2018.

Folúntas – Bainisteoir Ginearálta

Fógraíonn An Taibhdhearc go bhfuil Bainisteoir Ginearálta le ceapadh ar Amharclann na Taibhdheirce, 19 An tSráid Láir, Gaillimh. Beidh an té a cheapfar freagrach as bainistíocht laethúil agus clár forbartha na hamharclainne mar gnó in mharthanach. Post dúshlánach ilghnéitheach a d’fhóirfeadh do dhuine fuinniúil. Tá Gaeilge líofa labhartha agus scríofa sár-riachtanach don phost seo mar aon le roinnt blianta taithí bainistíochta.

Tá iarratais a lorg faoi láthair ó dhaoine ar spéis leo an post. I measc na tréithe a bhfuil riachtanach do iarrthóirí tá: Cumas cruthaithe bainistíochta agus margaíochta mar aon le cumas foireann bheag a bhainistiú le dínit agus a spreagadh. Ard scileanna cumarsáide, ríomhaireachta agus caidreamh poiblí, cumas oibriú as a stuaim féin agus faoi stiúir, cumas oibriú faoi bhrú le spriocdhátaí a bhaint amach, agus tuiscint ar thábhacht ardchaighdeán seirbhíse.

Conradh trí bliana le bliain profaí ar thuarascáil a aontófar ar bhunús cáilíochtaí agus taithí an iarrthóra. Seol isteach CV móide smaointí a bheadh agat leis an foirgneamh stairiúil seo i lár chathair na Gaillimhe a chur chun cinn
faoin 17.00, Dé hAoine, an 19 Eanair, 2018, chuig An Rúnaí, Bord na Taibhdheirce, 19 An tSráid Láir, Gaillimh.

Ticéid ar díol do Ghilín Sneachta, Geamaireacht na Nollag, 2017.


Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag sa Taibhdhearc don Nollag.
An Taibhdhearc 13-21 Nollaig, 2017.

Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag
le Maeve Ingoldsby
Stiúrthóir: Éamonn Draper
Stiúrthóir Ceoil: Eadaoin Breathnach
Léiritheoir: Anne McCabe

Sa chliar tá Gilín Róisín Finn, Tara Breathnach, James Riordan, Daithí O’Donnell, Dómhnall Ó Braonáin, Caitríona Ní Dhomhnaill.

“A scatháin, a scatháin, inis go fíor, cé hí an duine is áille sa tír?’

Bíodh spraoi den chéad scoth agaibhse an Nollaig seo le geamaireacht thaitneamhach na Taibhdheirce 2017! Is leagan nua den seanscéal atá againne i mbliana le neart grinn, damhsa, ceoil agus craic don chlann ar fad.

Tar isteach chuig An Taibhdhearc le geamaireacht spraíúil na Nollag a fheiceáil – Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag. Bain greim as úll nimhneach an domhain naimhdigh, dhainséaraigh seo. Seachain an leasmháthair crúalach agus lucht an oilc agus tú os comhair scathán dhraíochtúil na seanchaillí. I measc an rí-rá ar fad, an eiróidh leis an gcineáltas agus an grá ar deireadh thiar thall?

Tar linn ar thuras ón amharclann go dtí domhan draíochtúil an bhanphrionsa álainn atá lán le scallywags agus taibhsí dána.

“Ní féidir liom bréag a insint faraor. Ní tusa an duine is áille sa tír.”

13, 14, 15*, 16, 20, 21 Nollaig ar 7:00i.n.
16, 17 Nollaig ar 2:00i.n.
15 Nollaig – seó scoile ar 11:00r.n.

Ticéid:
€40 – clann (2 duine fásta, 2 ghasúr)
€15 – duine fásta
€10 – gasúr
Lascaine ar fáil do ghrúpaí.

‘Casadh’ i ndiaidh ‘Snámh na Saoirse’, 02 Nollaig.

Casadh
Róisín Sheehy
Déanann Róisín Sheehy iarracht ar athcheangail a chothú le foraoiseacha na hÉireann sa rince seo, atá ina fhreagra ar an easpa baint a bhíonn againn lenár gcoillte dúchasacha. Déanann sí iniúchadh ar thionchor na staire daonna a d’fhág tírdhreachanna loma ina diaidh, go háirithe in iarthar na tíre. Éiríonn gluaiseachtaí an phíosa as cosán an aifrinn, na crainn agus an storas uisce ag Carraig an Bhruinteora, Co Phort Láirge. Tá an rince tionlactha le taifid de
amhrán nua chumtha ‘Adhmad inniu is an choill go buan’ leis an scríbhneoir agus fonnadóir Eoghan Ó Néill, scéalta Rita Power a tógadh in aice Carraig an Bhruinteora agus an polka ‘Trasna an Bhóthair’ le Paddy Cronin agus á sheinnt ag Liam Ó Connor.
Casadh
Róisín Sheehy attempts to re-connect with Ireland’s forests in a dance conceived as a responce to the lack of contact we have with native woodland. She explores the impact of human history as bare landscapes have been left behind, espechially in Ireland’s west. The movement is a reflection of the mass path, trees and reservoir at Carrigavantry in Waterford. The dance is accompanied with recordings of a new song; ‘Adhmad inniu agus an Choill go buan’ by songwriter and singer Eoghan Ó Néill, the stories of Rita Power who grew up near Carrigavantry and the polka, ‘Trasna an Bhóthair’ by Paddy Cronin and played by Liam O Connor.

Seó Francesca Martinez curtha ar ceal


Unfortunately Francesca Martinez has cancelled her appearances at the Vodafone Comedy Festival due to unforeseen circumstances.
Refunds for her Saturday night solo show in An Taibhdhearc are available from point of purchase. If you bought tickets on our website the money has already been refunded to your card.

An Taibhdhearc ag an Oireachtas

Is ar an Déardaoin, an 2 Samhain a bheidh An Taibhdhearc ar an ardán ag Oireachtas na Gaeilge, 2017 ar 9:00i.n. le ‘Glórtha ón Ghorta’, sleachta as dráma le Cathal Póirtéir.

‘Amharclann na Fianaise’, scéalta pobail agus daoine faoi chos á insint le mothú agus le héifeacht. Mórscéal láidir is ea é, arna léiriú ag Anne McCabe, ina léirítear trí mheán na haisteoireachta, an cheoil agus amhráin na linne, bunaithe ar chuimhní cinn na ndaoine faoin nGorta Mór.
Leis na hamhráin ‘Na Prataí Dubha’ agus ‘Na Fataí Bána’.

Ceol: Éamonn Ó Broithe, píobaire.
Cliar: Diarmuid de Faoite, Áine Ní Droighneáin, Mairéad Dinny agus Eoghan Ó Riada.
IONAD: Amharclann an Oireachtais, Óstán Brehon

Ticéad saor in aisce ach iad a chur in áirithe anseo

 

Athrú ama ar sheó Bhaboró, 17 Deireadh Fómhair

Beidh ‘What does Red do on Thursday?’ mar chuid d’Fhéile Bhaboró ar siúl sa Taibhdhearc inniu, an 17 Deireadh Fómhair ar 12:00nóin agus 4:00i.n. Beidh gach ticéad a ceannaíodh cheana féin don tseó ar 10:00 bailí de na seóanna seo.
Gach seó eile Dé Céadaoin, agus Déardaoin de réir an sceideal.

Is féidir ticéid a fháil anseo.

‘What does Red do on Thursday?’ as part of the Baboró International Arts Festival for Children will be staged today. October 17th, in An Taibhdhearc at 12:00noon and 4:00p.m.
All tickets previously purchased for the 10:00 show will be valid for these performances.
Shows on Wednesday and Thursday will be at the scheduled times.
Tickets still available here.

Page 1 of 212