An scéal is déanaí

Ticéid ar díol do Ghilín Sneachta, Geamaireacht na Nollag, 2017.


Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag sa Taibhdhearc don Nollag.
An Taibhdhearc 13-21 Nollaig, 2017.

Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag
le Maeve Ingoldsby
Stiúrthóir: Éamonn Draper
Stiúrthóir Ceoil: Eadaoin Breathnach
Léiritheoir: Anne McCabe

Sa chliar tá Gilín Róisín Finn, Tara Breathnach, James Riordan, Daithí O’Donnell, Dómhnall Ó Braonáin, Caitríona Ní Dhomhnaill.

“A scatháin, a scatháin, inis go fíor, cé hí an duine is áille sa tír?’

Bíodh spraoi den chéad scoth agaibhse an Nollaig seo le geamaireacht thaitneamhach na Taibhdheirce 2017! Is leagan nua den seanscéal atá againne i mbliana le neart grinn, damhsa, ceoil agus craic don chlann ar fad.

Tar isteach chuig An Taibhdhearc le geamaireacht spraíúil na Nollag a fheiceáil – Gilín Sneachta agus an Seachtar Scallywag. Bain greim as úll nimhneach an domhain naimhdigh, dhainséaraigh seo. Seachain an leasmháthair crúalach agus lucht an oilc agus tú os comhair scathán dhraíochtúil na seanchaillí. I measc an rí-rá ar fad, an eiróidh leis an gcineáltas agus an grá ar deireadh thiar thall?

Tar linn ar thuras ón amharclann go dtí domhan draíochtúil an bhanphrionsa álainn atá lán le scallywags agus taibhsí dána.

“Ní féidir liom bréag a insint faraor. Ní tusa an duine is áille sa tír.”

13, 14, 15*, 16, 20, 21 Nollaig ar 7:00i.n.
16, 17 Nollaig ar 2:00i.n.
15 Nollaig – seó scoile ar 11:00r.n.

Ticéid:
€40 – clann (2 duine fásta, 2 ghasúr)
€15 – duine fásta
€10 – gasúr
Lascaine ar fáil do ghrúpaí.

‘Casadh’ i ndiaidh ‘Snámh na Saoirse’, 02 Nollaig.

Casadh
Róisín Sheehy
Déanann Róisín Sheehy iarracht ar athcheangail a chothú le foraoiseacha na hÉireann sa rince seo, atá ina fhreagra ar an easpa baint a bhíonn againn lenár gcoillte dúchasacha. Déanann sí iniúchadh ar thionchor na staire daonna a d’fhág tírdhreachanna loma ina diaidh, go háirithe in iarthar na tíre. Éiríonn gluaiseachtaí an phíosa as cosán an aifrinn, na crainn agus an storas uisce ag Carraig an Bhruinteora, Co Phort Láirge. Tá an rince tionlactha le taifid de
amhrán nua chumtha ‘Adhmad inniu is an choill go buan’ leis an scríbhneoir agus fonnadóir Eoghan Ó Néill, scéalta Rita Power a tógadh in aice Carraig an Bhruinteora agus an polka ‘Trasna an Bhóthair’ le Paddy Cronin agus á sheinnt ag Liam Ó Connor.
Casadh
Róisín Sheehy attempts to re-connect with Ireland’s forests in a dance conceived as a responce to the lack of contact we have with native woodland. She explores the impact of human history as bare landscapes have been left behind, espechially in Ireland’s west. The movement is a reflection of the mass path, trees and reservoir at Carrigavantry in Waterford. The dance is accompanied with recordings of a new song; ‘Adhmad inniu agus an Choill go buan’ by songwriter and singer Eoghan Ó Néill, the stories of Rita Power who grew up near Carrigavantry and the polka, ‘Trasna an Bhóthair’ by Paddy Cronin and played by Liam O Connor.

Seó Francesca Martinez curtha ar ceal


Unfortunately Francesca Martinez has cancelled her appearances at the Vodafone Comedy Festival due to unforeseen circumstances.
Refunds for her Saturday night solo show in An Taibhdhearc are available from point of purchase. If you bought tickets on our website the money has already been refunded to your card.

An Taibhdhearc ag an Oireachtas

Is ar an Déardaoin, an 2 Samhain a bheidh An Taibhdhearc ar an ardán ag Oireachtas na Gaeilge, 2017 ar 9:00i.n. le ‘Glórtha ón Ghorta’, sleachta as dráma le Cathal Póirtéir.

‘Amharclann na Fianaise’, scéalta pobail agus daoine faoi chos á insint le mothú agus le héifeacht. Mórscéal láidir is ea é, arna léiriú ag Anne McCabe, ina léirítear trí mheán na haisteoireachta, an cheoil agus amhráin na linne, bunaithe ar chuimhní cinn na ndaoine faoin nGorta Mór.
Leis na hamhráin ‘Na Prataí Dubha’ agus ‘Na Fataí Bána’.

Ceol: Éamonn Ó Broithe, píobaire.
Cliar: Diarmuid de Faoite, Áine Ní Droighneáin, Mairéad Dinny agus Eoghan Ó Riada.
IONAD: Amharclann an Oireachtais, Óstán Brehon

Ticéad saor in aisce ach iad a chur in áirithe anseo

 

Athrú ama ar sheó Bhaboró, 17 Deireadh Fómhair

Beidh ‘What does Red do on Thursday?’ mar chuid d’Fhéile Bhaboró ar siúl sa Taibhdhearc inniu, an 17 Deireadh Fómhair ar 12:00nóin agus 4:00i.n. Beidh gach ticéad a ceannaíodh cheana féin don tseó ar 10:00 bailí de na seóanna seo.
Gach seó eile Dé Céadaoin, agus Déardaoin de réir an sceideal.

Is féidir ticéid a fháil anseo.

‘What does Red do on Thursday?’ as part of the Baboró International Arts Festival for Children will be staged today. October 17th, in An Taibhdhearc at 12:00noon and 4:00p.m.
All tickets previously purchased for the 10:00 show will be valid for these performances.
Shows on Wednesday and Thursday will be at the scheduled times.
Tickets still available here.

Camchuairt Gaeltachta na Taibhdheirce

Tar éis shraith seónna díolta amach mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe 2017, tá deis ag na sluaite an dráma cumhachtach seo a fheiceáil arís agus dhá sheó breise á gcur ar siúl le linn an Fhómhair sa Taibhdhearc. Is dráma comhaimseartha é ‘Dún na mBan Trí Thine’ leis an scríbhneoir cáiliúil Éilis Ní Dhuibhne, ar ais ar an stáitse de bharr éileamh.

Le cliar agus foireann bhan den chuid is mó, is léiriú é seo a bhfuil ag tacú leis an ngluaiseacht ‘Waking the Feminists’. Tá Amharclann Náisiúnta na Gaillimhe ag comhoibriú le hIonad Uí Dhonnchadha don Drámaíocht, an Amharclannaíocht agus an Taibhléiriú, OE Gaillimh chun an dráma cumasach seo a chur os comhair an phobail.

Úrscéalaí, gearrscéalaí agus drámadóir is ea Ní Dhuibhne. Tá gradaim iomadúla buaite aici dá cuid saothar i nGaeilge agus i mBéarla, ina measc ainmniúcháin ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin agus The Orange Prize for Fiction.

Is iad Anne McCabe agus Marianne Kennedy na stiúrthóirí, beirt bhan atá go hiomlán taobh thiar de na gluaiseachtaí #MAMs (Mother Artist Makers) agus Waking the Feminists.

Is dráma é seo faoi bhean agus na dúshláin ata le sárú aici agus í ag tógáil clainne fad is atá sí ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh ina cuid oibre mar ealaíontóir. Mar a deir stiúrthóir an dráma Anne McCabe, ‘Is iomaí dúshlán atá le sárú againn go háirithe mar mhná atá ag obair sna healaíona, le chuile rud a láimhseáil go cothrom idir freagrachtaí teaghlaigh agus obair chruthaitheach. Seo scéal a bhaineann le chuile duine.’

 Tá an príomhcharactar Léiní cráite ag na mná ón lios agus iad á maslú agus á náiriú go síoraí  le linn di a bheith ag obair sa bhaile ag iarraidh a páistí a thógáil. Níl taibhse Mhamó ag cabhrú agus í mar thobar na heagna i dtaobh chursaí teaghlaigh. An éiróidh le Léiní na guthanna seo a chiúnú nó an gcuirfear soir amach is amach í?

Deir Marianne Kennedy, comhstiúrthóir an dráma: ‘Tá sé rí-thabhachtach go bhfeicfí drámaí comhaimseartha Gaeilge ar stáitsí idirnáisiúnta…. Tá an dráma seo ‘Dún na mBan Trí Thine’ lárnach i gcanóin litríochta fheimineach na tíre seo, agus cuireann an léiriú seo an teachtaireacht shoiléir in iúl cé chomh riachtanach agus atá sé go mbeadh drámaíocht Ghaeilge ar stáitse.’

Tá foireann clúiteach aisteoirí ar an stáitse: Linda Bhreathnach, (a bhfuil go leor duaiseanna bainte aici don scannán ‘Adulting’), Máire Ní Mháille, Tara Breathnach, (A Nightingale Calling), Yvonne Laife, Catherine Denning agus Caitríona Ní Dhomhnaill. Is í an dearthóir seit Tríona Lillis (a bhfuil cáil ón Tweed Project uirthi), an dearthóir cultacha Chérie White (Macnas), agus an bainisteoir stáitse Rae Penelope Visser, (Fíbín).

Deir Patrick Lonergan, Ollamh le Drámaíocht OÉG: ‘Is comhartha atá sa léiriú seo ar cé chomh tiomanta is atá muid do dhrámaíocht na Gaeilge agus do dhrámaíocht comhaimseartha scríofa ag mná.’

Léiriú comhaimseartha atá anseo ar dhráma comhaimseartha faoi fhórsaí ceilte a mbíonn tionchar acu ar ár saol. Le húsáid an cheoil, macallaí ón mbéaloideas agus amharclannaíocht fhisiciúil, tá an taispeantas nuálach seo ag láidriú ghluaiseacht an fheimineachais. Is léiriú é ar fhórsaí ceilte a mbíonn tionchar thar cuimse acu ar ár saol.

Dátaí: Ag tosnú ag 8.00 i.n
8,  9   Samhain:   An Taibhdhearc, Gaillimh
11, 12  Samhain:  Amharclann Ghaoth Dóbhair, Dún na nGall
14, 15  Samhain : Halla an Phobail, Rath Cairn, Co. na Mídhe
17, 18  Samhain:  Halla na Feothanaigh, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí

Lean an nasc seo le haghaidh ticéad