Bain leas as tairiscint speisialta do na Taibhdheirce ar charrchlós Hynes Yard ar Bhóthar na gCeannaithe. Is carrchlós dúnta é Hynes Yard ar siúlóid 3 nóiméad é ón amharclann.
Ráta san uair €2.50 | 10:00-18:00: uasráta €6 | 18:00-03:00: uasráta oíche €4
Ná déan dearmad do thicéad a bhailíochtú don tairiscint seo le do thicéid pharcála agus amharclainne a thaispeáint ag an díoloifig. Le tuilleadh eolais a fháil, cuir ceist ag an díoloifig.
Uaireanta oscailte Park Rite Hynes Yard: Luan – Domhnach, 24/7

Avail of our special Taibhdhearc customer offer in Hynes Yard car park (Merchants Road), an enclosed car park 3 minutes’ walk from the theatre.
Hourly fee €2.50 | 10:00-18:00: €6 capped rate |
18:00-03:00: €4 evening capped rate
Don’t forget to validate your ticket for this offer by presenting your parking and theatre tickets to box-office. For more information, please ask at box-office.
Park Rite Hynes Yard opening hours: Monday – Sunday, 24/7