Roimh freastal ar léiriú

Táimid ag súil le fáilte a chur romhat chuig An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge.  Fad is nach raibh muid ar oscailt don phobal, bhí muid ag obair ar bhealaí chun a chinntiú go mbeidh gach aon chuairt a thabharfar ar An Taibhdhearc chomh slán, sábhailte agus is féidir.

Tá leagan amach na suíochán san amharclann athraithe, lucht féachana an-teoranta i láthair ag léirithe agus ní bheidh beár na hamharclainne ar oscailt de réir na coinníollacha atá leagtha síos ag an Rialtas. Táimid thar a bheith buíoch díot as na nósanna nua a leanúint, agus as do thuiscint ina leith.

Tá traenáil sláinte agus sábhailteachta déanta ag ár mbaill fhoirne, agus muid anseo le cabhrú leat. Má bhíonn ceist ar bith agat, tá mile fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn.

Ní neart go cur le chéile.

Eolas tábhachtach faoi thicéid sula gcuireann tú in áirithe iad.

 • Caithfear ticéid a chur in áirithe ar líne ar www.antaibhdhearc.com suas go 24 uair a chloig roimh am an léirithe.
 • Is e-ticéid amháin a bheas in úsáid as seo amach.  Is féidir iad a íoslódáil le haghaidh priontála nuair a cheannaíonn tú iad, nó iad a choimeád ar do ghuthán chun iad a scanáil ar an lá. Ní féidir ticéid a cheannach ar an doras a thuilleadh.  Gabhann muid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht dá bharr seo.
 • Caithfear áirithintí a dhéanamh in aghaidh teaghlach chun a chun a chinntiú gur féidir scaradh sóisialta a bheith i bhfeidhm.
 • Má bhíonn tú nó éinne atá ag freastal ar an ócáid leat ag mothú tinn, iarann muid ort gan teacht chuig na hamharclanna, díoloifig na Taibhdheirce a chur ar an eolas faoi, agus socrófar aisíocaíocht duit.

Le do thoil, tabhair faoi deara sula dtagann tú chuig An Taibhdhdearc:

 • Caithfear clúdach aghaidh a chaitheamh fad is atá tú sa bhfoirgneamh agus le linn an léirithe.
 • Caithfear duine fásta a bheith le héinne atá faoi 12 bhliain d’aois. Coinnigh do ghrúpa le chéile, go háirithe má bhíonn páistí i do ghrúpa, chun scaradh sóisialta a choinneáil le cuairteoirí eile.
 • Bí in am – mar gheall ar an nglantúchán sa bhreis atá le déanamh, iarann muid ar chustaiméirí teacht luath.  Beidh doirse na hamharclainne ar oscailt chun lucht féachana a ligint isteach ó 45 nóiméad roimh léirithe.
 • Nigh do lámha – tá stáisiúin ghlantúcháin curtha isteach againn thart timpeall an fhoirgnimh.  Chomh maith leis sin, iarann muid ort iad a úsáid agus tú ag teacht agus imeacht ón bhfoirgneamh.   Iarann muid ort treoirlínte maidir le lámha a ghlanadh agus tú ag úsáid na leithris.
 • Clúdaigh casacht nó sraoth, le do thoil, agus cuir aon chiarsúir pháipéir a úsáidfear sa bhosca bruscar.
 • Caithfear suí sa suíochán atá in áirithe duit.  Tá líon na suíochán atá ar fáil an-teoranta chun a chinntiú go leanfar treoir um scaradh sóisialta. 
 • Cabhair agus Rochtain – Ba bhrea linn a chinntiú go bhfuil eisperas dearfach agus slán ag gach duine a thugann cuairt ar An Taibhdhearc.  Má bhíonn aon riachtanas speisialta agat, dean teagmháil leis an díoloifig (eolas@nullantaibhdhearc.com) agus beidh muid i dteagmháil chun cabhrú leat in aon chaoi gur féidir.
 • Tabhair faoi deara nach bhfuil beár na hamharclainne ar oscailt.  Ní bheidh briseadh sa léiriú, agus ní mhairfidh aon léiriú níos faide ná 70 nóiméad.

Cuireann muid fáilte roimh aiseolas agus moltaí uait i ndiaidh cuairt a thabhairt orainn agus muid ag súil le cloisteáil uait trí eolas@nullantaibhdhearc.com

Before attending a performance

We are looking to welcoming you back to An Taibhdhearc. For as long as we have been sadly closed to the public, we have been working to ensure that every visit made to our theatre will be as safe as is possible.

Our auditorium layout is be a little different, with a very reduced number of audiences at each show, as per Government guidelines.  We are very grateful to you for following our new measures and of your understanding of such.

Our staff have undergone health & safety training and are here to help. If you have any questions, please feel free to contact us here.

Important information re purchase of tickets.

 • Tickets must be reserved online through www.antaibhdhearc.com up to 24 hours pre commencement time of performance.
 • E-tickets solely will be in use from now on.  They can be downloaded upon purchases to be printed at home, or for download to your phone. It will not be possible to purchase tickets at the door.
 • Please make bookings per each household party attending so social distancing can apply .
 • If you or any member of your party feels unwell, please do not attend, and please alert our Box office team by phone to arrange a ticket refund, which will be made in this instance.

Important Information to Note Before Attending at An Taibhdhearc.

 • Please wear a face covering in the building and during the performance
 • Under 12s must be accompanied by an adult. Please keep your party together, especially if there are children in your group, to help maintain social distancing with other visitors.
 • Arrive on time – due to additional cleaning needed, we as that customers arrive early.  The theatre doors will be open to admit audience 45 minutes prior to start time.
 • Sanitise your hands – we have installed hand sanitising stations throughout the building  We also ask that you use these upon entry and exit of the theatre, and follow hand hygiene guidelines when using toilet facilities.
 • Please cover your coughs and sneezes, and bin any tissues used.
 • You must sit in your assigned seat.  There is now a very limited number in the seating layout so as to ensure that social distancing guidelines are followed.
 • Help and Accessibility – We want to ensure that everyone who visits An Taibhdhearc has a positive and safe experience. Should you have any special requirements, please contact box office (eolas@nullantaibhdhearc.com) and we will be in contact with you.
 • Please note that the theatre bar is not currently open.  Performances do not have an interval, and shall run for no longer than 70 minutes.

We welcome your feedback and comments having visited An Taibhdhearc, and we look forward to hearing from you through eolas@nullantaibhdhearc.com