Tá coimisiún a thairiscint do scribhneoir a bhfuil suim aige / aice iarratas a dhéanamh ar script a scríobh do gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018.

Glacfar le iarratais dhá – trí leathanach ina gcuirfear síos ar an bhun scéal ar a mbeidh an gheamaireacht bunaithe mar aon le cur síos ar na carachtair agus an nualacht a bhainfidh leis do phobal féachana 2018 agus an costas a ghearrfar ar an script a scríobh.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh