Fíochán Filí

Cuireann an Taibhdhearc i láthair:

FÍOCHÁN FILÍ

arna eagrú ag An Lab

Filí Comhaimseartha na Gaeilge ar camchuairt

Dairena Ní Chinnéide
Simon Ó Faoláin
Louis de Paor

Déardaoin 22 Meitheamh @ 7in, An Taibhdhearc
An tSráid Láir, Gaillimh. Saorchead isteach.

Is é atá sa tsraith ‘Fíochán Filí’ ná sé léamhanna á dtabhairt ag filí cliúteacha Gaeilge atá á eagrú ag An Lab, ionad ealaíne na Gaeilge sa Daingean, Co. Chiarraí. Saghas clár malartaithe is ea í mar cheiliúradh ar thraidisiún sean-bhunaithe Gaeltachta na filíochta agus ar fhás thraidisiún nuálach cathrach na Gaeilge. Beidh na léamhanna leata amach thar 2017 ó Feabhra go Samhain. Tabharfaidh gach ceann den 6 ócáid filí Chorca Dhuibhne le chéile i dteannta filí i mBaile Átha Cliath, An Ghaillimh nó Corcaigh. Beidh trí chinn de na léamhanna sna cathracha thuasluaite agus trí chinn eile in Ionad An Lab sa Daingean.

An Taibhdhearc presents:

FÍOCHÁN FILÍ

Organised by An Lab

Contemporary Irish Language Poets on Tour

Dairena Ní Chinnéide
Simon Ó Faoláin
Louis de Paor

Thursday 22 June @ 7pm, An Taibhdhearc,
Middle Street, Galway. Admission free.
Poetry accompanied by English translations

‘Fíochán Filí’ [‘Weaving Poets’] is a series of six poetry readings featuring acclaimed Irish-language poets organized by An Lab Irish-language arts centre in Dingle. The series of readings is a kind of exchange programme celebrating both the Gaeltacht-based, long-standing poetic tradition and the newer, urban-based growth of poetry in Irish. The readings will be spread out over 2017 from February to November. Each of the six readings will bring together poets from the West Kerry Gaeltacht with poets from Dublin, Cork and Galway. Three of the readings will take place in these cities, while the other three will be hosted in An Lab in Dingle.

Ainm/Name: Fíochán Filí
Dataí/Dates: 22 June 2017

Imeachtaí sa Taibhdhearc / Show Info