Fornocht do Chonac / Naked I Saw You

Léiriú de chuid na Taibhdheirce:

FORNOCHT DO CHONAC / NAKED I SAW YOU

Le Eoghan Ó Tuairisc
Stiúrtha ag Eoin Mac Diarmada

11-16 Iúil 2016
Réamhléirithe 7-9 Iúil 2016

***AG DUL AR CAMCHUAIRT SAN FHÓMHAIR. TUILLEADH EOLAIS LE TEACHT***

Aisteoirí: Micheál Ó Dubhghaill, Gráinne Bleasdale, Doireann Ní Fhoighil

Dráma a cheistíonn oidhreacht Phádraig Mhic Phiarais, duine de cheannairí réabhlóideacha 1916

Déanann dealbhóir ciniciúil, Pearse, atá i bhfolach mar gheall ar chóir foréigin a rinne sé, oidhreacht Phádraig Mhic Phiarais a cheistiú. An maith nó olc í?

Tugann an dráma seo, a léiríodh ar dtús i 1979, léargas feanntach ar shochaí na hÉireann, léargas atá fós suntasach inniu.

Léiriú ilmheánach de chuid na Taibhdheirce, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, i nGaeilge le fotheidil Bhéarla.

Beidh léacht tar éis an tseó ar an gCéadaoin, 15 Iúil 2016, le bean Eoghan Uí Thuairisc (an scríbhneoir), Rita Kelly agus í ag bun i mbun cainte faoina fear céile – a shaol agus a shaothar.

Mar pháirt d’Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe.
Nasc http://www.giaf.ie/events/nakedisawyou

Nóta: Má bhíonn na fotheidil de dhíth, roghnaigh suíocháin ón tríú sraith siar mar níl na fotheidil le feiceáil ón gcéad nó ón dara sraith.

 

A Taibhdhearc Production:

FORNOCHT DO CHONAC / NAKED I SAW YOU

By Eoghan Ó Tuairisc
Directed by Eoin Mac Diarmada

11-16 July 2016
Previews 7-9 July 2016

***GOING ON TOUR IN AUTUMN***

Cast: Micheál Ó Dubhghaill, Gráinne Bleasdale, Doireann Ní Fhoighil

An interrogation of the legacy of 1916 revolutionary Patrick Pearse.

A disillusioned sculptor called Pearse, hiding from a crime of violence, questions the legacy of Padraig Pearse and whether his spirit and ideology are a force for good or evil?

This play was first performed in 1979 and is a scathing look at Irish society, still relevant today.

A multimedia production from An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre, performed in Irish with English surtitles.

There will be a post-show talk on Wednesday 15 July 2016 with Rita Kelly, the wife of the writer Eoghan Ó Tuairisc.

As part of the Galway International Arts Festival. http://www.giaf.ie/events/nakedisawyou

Please note: If subtitles are required, please choose from the third row back, as the subtitles are not visible from the first or second row

Ainm/Name: FORNOCHT DO CHONAC / NAKED I SAW YOU
Dataí/Dates: 7-16 Iúil 2015
Praghsanna/Prices: €12-€18

Ceannaigh ticéid anois

Imeachtaí sa Taibhdhearc / Show Info