MAUM

Nuair a bhain pionós báis le Gaeilge a labhairt

Bunaithe ar an bhfíorscéal faoi dhúnmharuithe Mhám Trasna i 1882

LÉIRIÚ DE CHUID NA TAIBHDHEIRCE – Á THAISPEÁINT MAR PHÁIRT D’FHÉILE IDIRNÁISIÚNTA EALAÍON NA GAILLIMHE

DÁTAÍ: 9-18 IÚIL 2015
IONAD: AN TAIBHDHEARC, AMHARCLANN NÁISIÚNTA NA GAEILGE

Is dráma úrnua é seo ón Taibhdhearc, atá bunaithe ar eachtraí a tharla blianta siar i 1882. Tugann an dráma faoi fhíricí a nochtadh faoi chás, a bhfuil rúndacht agus náire fós ag baint leis.

I gceantar iargúlta Mhám Trasna i 1882, dúnmharaíodh teaghlach – fir, mná agus leanaí agus rinneadh sléacht uafásach orthu. Is ina dhiaidh seo a bhí sliúchás ann agus is cinnte go raith an ceantar ar fad ina chíor thuathail ag an am. Gabhadh daoine a raibh amhras futhu agus níorbh fhada go raibh ar dhá chultúr éagsúla dul i dteannta a chéile.

Chuaigh lucht mór le rá an dlí as Baile Átha Cliath i ngleic le fir as ceantar iargúla sciardúil tuaithe i gConamara. Chuaigh lucht an Ghaeilge i ngleic le lucht an Bhéarla agus gan a fhios ag ceachtar acu céard a bhí á rá ag an ngrúpa eile, agus dá réir sin, bhí coimhlint i gceist, chomh maith le mearbhall, bréaga agus feall. Níor ceadaíodh fianaise ríthábhachtach a tugadh i nGaeilge. Crochadh fear a bhí neamhchiontach. Bhíothas an-ghéar ar an gcuid eile acu chun a thaispeáint go raibh dlí na Breataine á chur i bhfeidhm.

Féachann an dráma nua seo, de chuid na Taibhdheirce, ar an méid a tharla sa chúlra, ar an méid nach raibh i mbéal an phobail ag an am. Bíonn ar cosmhuintir an Iathair dul chomh fada le lucht mór le mór an Oirthir, ag am a bhfuil an tír deighilte. Lucht uirbeach Bhaile Átha Cliath agus lucht tuaithe Chonamara sáite le chéile in aon sheomra amháin. Bíonn scliúchas agus achrann sa chúirt mar gheall ar an dá chultúr a bheith chomh héagsúil óna chéile agus mar thoradh air sin, bíonn an dlí claonta. Díríonn an dráma seo ar an gcaoi a dtéann an Béarla i ngleic leis an nGaeilge agus nuair a bhíonn i bhfad níos mó ná díreach míthuiscint le bheith imríoch faoi.

Tá an dráma dátheangach le fo-theidil, le deis a thabhairt do gach duine é a thuiscint.

Scríofa ag: Sighle Ní Chonaill
Aistrithe ag: Macdara O Fátharta

Stiúrthóir: Diarmuid de Faoite
Léiritheoir: An Taibhdhearc

I measc na n-aisteoirí, tá: David Heap, Eoin Geoghegan, Brendan Murray, Colm Joe Mac Donncha, Peadar Ó Treasaigh, Seán Ó Tarpaigh, Cillian Ó Gairbhí, Rod Goodall, Eoin Mac Diarmada, Colm Ó Fatharta, Pól Ó Gríofa, John Keane

MAUM

When speaking Irish was a death sentence

Based on the true story of the Maumtrasna murders in 1882

A AN TAIBHDHEARC PRODUCTION TO BE PRESENTED AT GALWAY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 2015

DATES: 9-18 JULY 2015
LOCATION: AN TAIBHDHEARC, GALWAY’S GAELIC THEATRE

Based on a true story, this compelling new drama from An Taibhdhearc dares to uncover little-known facts about a case that is still clothed in secrets and shame.

In the Maum Trasna valley in 1882, a family of men, women and children were murdered. In the aftermath of the brutal massacre, mayhem erupts.
Terror is rife in the country. Suspects are arrested. Two cultures collide.

Dublin’s legal eagles confront men from a remote Connemara valley. Neither speaks the other’s language, leading to conflict, confusion, lies, and betrayal. Crucial evidence given in Irish is disallowed. An innocent man is hanged. Others get rough justice to enforce British rule.

This new play from An Taibhdhearc delves into the riveting intrigue behind the scenes. A clash of two cultures in the courtroom means justice is thwarted. Urban Dublin meets rural Connemara. East meets West in a divided Ireland.
The play addresses the realm where Irish meets English and much more than misunderstanding is at stake.

The show is bilingual with sur-titles…so that all might understand.

Written By: Sighle Ní Chonaill
Translated by: Macdara O Fátharta

Director: Diarmuid de Faoite
Producer: An Taibhdhearc

Cast Includes: David Heap, Eoin Geoghegan, Brendan Murray, Seán Ó Tarpaigh,
Cillian Garvey, Rod Goodall, Colm Joe Mac Donncha, Colm Ó Fatharta,
Peadar Ó Treasaigh, Eoin Mac Diarmada, Paul Griffin, John Keane

Ainm/Name: MAUM
Dataí/Dates: 9-18 Iúil/July 2015
Praghas/Price: €12-€20

Book Tickets Now

Imeachtaí sa Taibhdhearc / Show Info