Oíche chuimhneacháin Mháire Stafford

OÍCHE CHUIMHNEACHÁIN IN ÓMÓS DO MHÁIRE STAFFORD

Tá an oíche chuimhneacháin seo á heagrú i gcuimhne ar an mbean uasal, Máire Stafford, nach bhfuil linn a thuilleadh, go ndéanfaidh Dia grásta ar a hanam.

D’imigh Máire ar shlí na fírinne i mí Iúil na bliana seo caite ach ní dhéanfar dearmad go brách ar an méid a bhain sí amach fad is a bhí sí linn ar an saol seo.

Bhí baint lárnach ag Máire leis an Taibhdhearc agus is minic ar tugadh ‘banríon na Taibhdheirce’ uirthi. B’aisteoir í ach chomh maith leis sin, bhíodh sí i mbun stiúrthóireachta, aistriúchán, ag obair mar dhearthóir cultacha agus go leor eile.

Ar an oíche, tabharfar aitheantas don obair ar fad a rinne Máire don Taibhdhearc thar na blianta. Beidh giotaí le feiceáil ar stáitse do dhrámaí a raibh Máire féin páirteach iontu, chomh maith le damhsa gaelach, ceol, le píosaí ó cheoldrámaí a d’aistrigh sí féin freisin.

Beidh an oíche á cur i láthair ag Mícheál Ó hAinnín agus i measc na ndaoine a bheas ann ar an oíche, beidh fear Mháire, Seán, chomh maith lena gclann.

Is oíche an-speisialta í seo don Taibhdhearc, mar sin déan cinnte a bheith linn.

COMMEMORATION NIGHT IN MEMORY OF THE LATE MÁIRE STAFFORD

Commemorative night in memory of Máire Stafford
This commemorative night is being organised in memory of the late Máire Stafford.
Máire passed away in July of last year and we will never forget the amount that she achieved while she was with us on this earth.
Máire was very involved with An Taibhdhearc and she was often even called the ‘Queen of An Taibhdhearc’. She was an actor but as well as this, she was a director, a translator, a costume designer and lots more.
On the night, recognition will be given to all the work that Máire did for An Taibhdhearc over the years. Extracts from certain plays that Máire herself took part in, will be seen on stage, as well as Irish dancing, music and extracts from musicals that Máire herself translated as well.
The commemorative night will be presented by Mícheál Ó hAinnín and Máire’s husband, Seán and their family, will be amongst the people who will be with us on the night.

This will be a very special night for An Taibhdhearc…make sure not to miss it.

Ainm: Oíche Mháire Stafford
Dáta/Date: 6 Márta 2015.

Ceannaigh ticéid anois

Imeachtaí sa Taibhdhearc / Show Info