Pictiúir a la Ceart

Faoi láthair, tá dráma á chur le chéile ag An Taibhdhearc, bunaithe ar shiollabas Gaeilge na hArdteistiméireachta. Beidh an dráma scoile seo bunaithe ar an tsraith pictiúr don Bhéaltriail Ghaeilge.

Beidh an dráma Pictiúir a la Ceart ar siúl sa Taibhdhearc ón 3 – 7 Márta ag 10:30 r.n agus 1:00 i.n agus beimid ag dul ar camchuairt timpeall na tíre an tseachtain ina dhiaidh sin.

‘Pictiúir a la Ceart’ an t-ainm atá ar an dráma. Sceitsí greannmhara, lán le fuinneamh, atá i gceist. Tá an dráma 60 nóiméad ar fad.

Aisteoirí: Marie Bheag Breathnach, Eoin Ó Dubhghaill, Neasa Ní Chuanaigh
Stiúrthóir: Sean T. Ó Meallaigh.

Ticéid: €7 an duine. Múinteoirí saor in aisce.

Camchuairt

Dé Céadaoin 12 Márta 2014 – Tuar Ard, An Móta, Co. na hIarmhí.
10.30am
Déardaoin 13 Márta 2014 – An Cultúrlann, Béal Feirste.
1.30pm
Dé hAoine 14 Márta 2014 – Áras Inis Gluaise, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo. 10.30am

Ainm: Pictiúir a la Ceart
Dataí: 3 – 7 Mar 2014. Camchuairt 10-14 Mar 2014
Ticéid: €7 an duine. Múinteoirí saor in aisce.

Imeachtaí sa Taibhdhearc / Show Info