Úna Ní Eidhin

Is í Úna Bainisteoir Amharclainne na Taibhdheirce. Chaith Úna roinnt mhaith blianta ag obair le Foinse, Príomhnuachtán Náisiúnta na Gaeilge agus is aistritheoir cáilithe í freisin.

Úna is the Theatre Manager of An Taibhdhearc. Úna spent a number of years working with Foinse, the National Irish Language newpaper and she is also a qualified translator.