Fúinn

Osclaíodh an Taibhdhearc ar dtús sa bhliain 1928.
An Taibhdhearc was first opened in 1928.

Ciallaíonn an focal ‘Taibhdhearc’ ‘dearcadh taibhsiúil’ – tá sé comhdhéanta de na focail ‘taibhse’ agus ‘dearc’. Bhí na bunaitheoirí ag iarraidh go mbeadh dearcadh osnádúrtha ar an stáitse.
Pronounced ‘Taiv-yark’, it means ‘ghostly vision’ – which is formed from two Irish words, ‘taibhse’ meaning ghost, and ‘dearcadh’ meaning ‘view’ – so the founders wanted to achieve an otherworldly vision on the stage.

RÁITEAS MISIN

An Taibhdhearc

FÍS

Amharclann Náisiúnta na Gaeilge a bhuanú agus a chur chun cinn le béim ar cheannasaíocht agus foirfeacht.

MISEAN

Ionad náisiúnta gairmiúil a chur ar fáil chun léirithe Gaeilge a stáitsiú agus a phoibliú sa Taibhdhearc agus ar fud na tíre; áis chun tacú le hoiliúint agus nuálaíocht le lucht féachana; agus lucht úr gairme amharclainne, a oibríonn trí mheán na Gaeilge, a chothú.

Drámaí Gaeilge…oscailte do chách.
DRAMA IN IRISH…OPEN TO EVERYONE.

Micheál Mac liammóir put on the first ever play, based on an old Irish legend about the doomed lovers, ‘diarmuid agus gráinne’.

He designed the set and costumes, and hand-painted the gold peacocks on the stage curtains, which are there to this day.

The show was a sensation in its time. over fifty years later, gabriel Byrne played the part of diarmuid on the abbey stage!

‘Bris Cos!’ means ‘Break a leg’, which is what actors say to wish each other luck before a show. did you know that the ‘leg’ in question is not part of your anatomy, but a black curtain through which the actor must go- or break- before arriving on stage?

Speaking of Irish, it is said that the phrase ‘do you dig?’ comes from the Irish ‘an dtuigeann tú?’ meaning, ‘do you understand?’

Céad Míle fáilte romhat.