An Fhoireann / Our Team

Meet the Taibhdhearc team

Úna Ní Eidhin
Bainisteoir Amharclainne / Theatre Manager

Is í Úna Bainisteoir Amharclainne na Taibhdheirce. Chaith Úna roinnt mhaith blianta ag obair le Foinse, Príomhnuachtán Náisiúnta na Gaeilge agus is aistritheoir cáilithe í freisin.

Úna is the Theatre Manager of An Taibhdhearc. Úna spent a number of years working with Foinse, the National Irish Language newpaper and she is also a qualified translator.

Anne McCabe
Stiúrthóir Ealaíon / Artistic Director

Is iar-bhall í Anne d’fhoireann Ros na Rún, TG4 agus RTÉ.

Her past experience includes working with RTÉ, TG4 and Ros na Rún.

Neasa Ní Chuanaigh
Comhordaitheoir Fáiltithe agus Oifigeach Aigeachais / Front of House Coordinator and Finance officer