Tacaíocht/Support

Tá cabhair ag teastáil

Ó bunaíodh i 1928 í, bhí an Taibhdhearc ina cara le muintir na Gaillimhe, le Gaeilgeoirí agus le pobal na Gaeltachta ar fud na hÉireann. Mhair an amharclann mar áis iontach shóisialta agus áis oiliúna d’ábhar aisteoirí agus léiritheoirí araon le fada. Fearacht na cabhrach a thabharfá d’aon chara a bheadh ar an ngannchuid, tá do thacaíocht á lorg anois ag am an ghátair i stair na hamharclainne.

Dóiteán

Ceithre bliana ó shin, rinne dóiteán dochar ollmhór don amharclann ach, buíochas le go leor, beidh an amharclann ag athoscailt gan mhoill agus í athchóirithe ina iomláine. Is é cuspóir an leathanaigh seo, achainí a dhéanamh ar phátrúin na Taibhdheirce chun bhur dtacaíocht airgid a lorg chun costais mhóra an athchóirithe a mhaolú. Cuideoidh aon tacaíocht, dá laghad í, le buanú mír fhíorthábhachtach de stair chultúrtha na Gaillimhe agus a conair sa 21ú anois.

Céard is féidir leat a dhéanamh?

Tá Bord na Taibhdheirce ag tairiscint roghanna éagsúla chun síntiús a thabhairt.

Is carthanas cláraithe í An Taibhdhearc anois, dá bhrí sin, bheadh aisíocaíocht cánach ioncaim le fáil ar do shíntiús. Cairde na Taibhdheirce, CHY19039 is ea an uimhir chláraithe.

Seo a leanas na bealaí éagsúla le tacaíocht a thabhairt.

 • Síntiús aonair: Le seic, ordú poist nó dréacht bainc
 • Síntiús corparáideach: Mar sholáthróir seirbhíse nó earraí don Taibhdhearc
 • Síntiús corparáideach: Ón earnáil ghnó
 • Dírdhochar:Suim dhiscréideach, ar bhonn míosúil
  • Banc: AIB
  • Brainse: Caisleán Uí Loingsigh
  • Uimhir cuntais: 66922210
  • Cód sortála: 93-70-96
 • Urraíocht:Ar shuíochán, feisteas, fearas fuaime, nó soilse don amharclann féin
  • Suíochán san amharclann (€700)
   [Beidh ainmneacha gach duine a d’íoc síntiús suíocháin le feiceáil i bhforhalla na hamharclainne]
  • Bloc nó bríce (€250)
  • Cara leis an Taibhdhearc (€100)

Guímid gach rath ort agus gabhaimid buíochas as ucht aon tacaíochta gur féidir leat a thabhairt.