Ráiteas Preas, Déardaoin, 17 Bealtaine 2018.

Léireoidh An Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, an dráma nuascríofa BAOITE le Darach Mac Con Iomaire mar chuid de Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe i mí Iúil.  Tráthnóna ag 6pm ag ócáid in Óstán an Meyrick i gcathair na Gaillimhe, seolfar BAOITE mar chuid de chlár Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe.

Scéinseir é BAOITE faoi lánúin iascaireachta atá sáite in agóid in aghaidh comhlacht idirnáisiúnta fraiceála mara.  “…is é an ciúnas a chreimfeas an ceantar seo – níos measa ná ceimiceán ar bith…”  Cothaítear teannas sa dúthaigh, sa phobal, ‘sna lánúin agus sa duine aonair go dtí go gceistítear an beart atá ceart agus an beart nach bhfuil.

Tá An Taibhdhearc, Amharclann na Mainistreach agus Féile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe tagtha le chéile chun an dráma nuascríofa seo a stáitsiú á stiúr ag an údar, Darach Mac Con Iomaire.  Glacfaidh na haisteoirí Macdara Ó Fátharta, Siobhán O’Kelly, Diarmuid de Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh páirt sa dráma.  Is é an t-ealaíontóir Árannach, Seán Ó Flaithearta a bheidh i mbun dearaidh   Dúirt Cathaoirleach Bhord na Taibhdheirce, Aodh Ó Coileáin:

“Soláthraíonn an pháirtnéireacht seo deiseanna nua don drámaíocht trí Ghaeilge.  Uaireanta luaitear fáinne fí le soláthar drámaíochta ar ardchaighdeán i nGaeilge.  Cuirtear argóintí chun cinn faoi fhairsinge an lucht féachana agus dá réir an fiú airgead mór a chaitheamh ar na léiriúcháin.  Ar an taobh eile de, níl seans ar bith lucht féachana mór a mhealladh gan an caighdeán léiriúcháin cuí agus ar ndóigh cosnaíonn sé seo airgead.  Tá buiséad substaintiúil á chaitheamh ag an Taibhdhearc ar léiriú an dráma BAOITE an samhradh seo.”

Aithnítear sa Taibhdhearc an gá atá le comhpháirtíochtaí d’fhonn obair den chaighdeán is fearr a chur i gcrích.  “Choimisinigh Amharclann na Mainistreach an saothar BAOITE ó Dharach Mac Con Iomaire” arsa Ó Coileáin “agus tá an Mhainistir ag infheistiú roinnt airgid sa léiriú freisin.  Tá comhléiriúcháin den chineál seo thar a bheith tábhachtach don Taibhdhearc d’fhonn drámaí d’ardchaighdeán a stáitsiú.  Tá Amharclann Náisiúnta na Gaeilge ag brath ar dheontas bliantiúil €320,000 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, bítear ag iarraidh drámaí a chur ar stáitse, an foirgneamh a reachtáil agus foireann a fhostú ar an tsuim airgid seo.  Caithfear níos mó drámaí a chomhléiriú, tá ciall ealaíona agus eacnamaíochta leis.”

Feicfear BAOITE ar stáitse na Taibhdheirce: 12 – 22 Iúil.  Réamhthaispeántais 12 – 14 Iúil, 7.30pm agus ag 2pm 14 & 22 Iúil.

Tuilleadh eolais:  Emer O’Flaherty, Bainisteoir na Taibhdheirce, 091 562024, emer@nullantaibhdhearc.com

Ambitious new play at An Taibhdhearc this summer.

Press Release, Thursday, May 17th, 2018.

An Taibhdhearc, the National Irish Language Theatre will produce BAOITE, a new play by Darach Mac Con Iomaire as part of Galway International Arts Festival this July.  Today at 6p.m. at an event in the Meyrick Hotel, in Galway City, BAOITE will be launched as part of this year’s Galway International Arts Festival programme.

BAOITE is a thriller about a fishing family who lead a desperate fight to defend their coastal community from the imminent threat of offshore fracking — but as the constant pressure of campaigning mounts, hidden fractures appear in the once–solid clan, as lies, legacies, deceit and ultimate betrayal undermine the family and destroy the community.

An Taibhdhearc, the Abbey Theatre and Galway International Arts Festival have come together to produce this newly written work by Darach Mac Con Iomaire.  Cast includes Macdara Ó Fátharta, Siobhán O’Kelly, Diarmuid de Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh.  Design will be by Aran Island artist Seán Ó Flaithearta.  The author will direct the work.

Chairperson of the Board of An Taibhdhearc, Aodh Ó Coileáin said:

‘This partnership provides new opportunities for theatre in Irish.  The production of Irish language drama to a high standard can often fall into a vicious circle.  Arguments are advanced as to the extent of the available audience.   This in turn raises doubt as to the wisdom of spending large amounts of money on such productions.  On the other hand, there isn’t a chance of enticing a large audience into the theatre if the show doesn’t reach the highest possible production standards.  This of course costs money, An Taibhdhearc is allocating a substantial budget to the staging of BAOITE this summer. ‘

An Taibhdhearc recognises the need for partnerships in order to achieve the highest standards of production.  ‘The Abbey Theatre commissioned BAOITE from Darach Mac Con Iomaire’ said Ó Coileáin, ‘and the Abbey is also investing some money in the production.  Coproductions of this type are very important for An Taibhdhearc.  The National Irish Language Theatre is depending on an annual grant of €320,000 from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.  This sum is used to produce theatre, run and maintain the building and employ staff.  More plays need to be coproduced, it makes good artistic and economic sense.’

BAOITE will run at An Taibhdhearc July 12-22nd, at 7:30p.m. with previews on July 12th to 14th, and matinees on July 14th and 22nd at 2:00p.m.

Further information: Emer O’Flaherty, Manager, An Taibhdhearc, 091 562024, emer@nullantaibhdhearc.com