Táimid suite in Éigipt in 1928 agus tá beirt taiscealaí neamheaglaigh dár gcuid Stanley agus Oliver sa tóir ar an tuama iomráite an Pharoe Chailiúil Hatchetsoup. Bhí neart turais roimhe seo ach ní raibh rath orthu. Beidh rath air an uair seo toisc gur áitíodh iad treoraí cam a fhostú, carachtar atá meáite orthu a chur ar strae. Nuair a thagann siad ar an tuama ar an dea-uair nó ar an droch-uair ach, fuair siad dual na droinne de, nuair a fhaigheann siad amach nach gháthmhummy í Hatchetsoup.

Is í an gheamaireacht ‘Tóraíocht Yummy Mummy’ an léiriú Nollag 2018 do chéiliúradh 90 Bliain na Taibhdheirce, atá scríofa ag Risteard Ó Broin agus faoi stiúr Cillian Ó Donnachadha. Tugann an léirú i mbliana criú aisteoireachta den chéad scoth chun stáitse. Beidh an t-aisteoir cluíteach Noni Stapleton páirteach, duine a thug faoi a céim aisteoireachta sa Gaiety agus moladh í do ghradam Jean Snow do ‘nuálaíocht agus crógacht i gcúrsaí amharclainne’ ag Féile ar an Imeall Bhaile Átha Cliath. D’oibrigh sí go díograiseach le cúrsaí amharclannaíochta, teilifíse, scannáin agus radió i gcomhlachtaí ina n-áiritear Bedrock, The Performance Corporation, Purple Heart, AboutFACE, RTÉ, Drámaíocht BBC gan ach roinnt bheag lua. Beidh Noni sa pháirt Arlee.

Oileadh Simon Boyle (Stan) in Ionad Samuel Beckett i mBaile Átha Cliath agus roimhe seo, bhí sé páirteach sna drámaí Vikings, Jack Taylor, Eipic, La Femme Tranquille agus King Guillaume.

Is taibheoir í Orlaith Ní Chearra (Ellie) a thosaigh amach mar dhamhsóir le Comhlacht Bailé Monica Loughman sular oileadh í i gColáiste na Rincedóireachta i mBaile Átha Cliath. Rinneadh ball den Amharclann Náisiúnta na hÓige di agus chríochnaigh sí lena cuid oiliúna le hAmharclannaíocht Drámaíochta le cabhrú Scoláireacht Leverhulme ag an Ionad Stiúideo Londain.

Tá Eoin Ó Dubhghaill (Ollie) le feiceáil sa tsraith theilifíse ‘Ros na Rún’ ar TG4 faoi láthair. Le déanaí d’oibrigh sé ar mhion-shraith darbh ainm Grace Heart, clár a eisíodh ar TG4 in 2017. Ba ról tacaíochta é an chéad ról a bhí aige i bpríomhscannán, ‘Out of Innocence’ a tugadh air le Fiona Shaw agus Alan Armstrong mar phríomhaisteoirí.

Beidh Tara Breathnach agus Catherine Denning páirteach, le cóiréagrafaíocht ó James Ríordan agus stiúrthóireacht ceoil faoi lámha Deirdre Ní Chuilinn,

Is é stiúrthóir na léirithe ná Cillian Ó Sonnachadha, Is comhbhunaitheoir, léiritheoir agus stiúrthóir le Biscuits for Breakfast Theatre Company é Cillian agus le gairid bhí sé mar stiúrthóir ar ‘A Fit Wife for Revolutionary’ (London Irish Centre) agus ‘ Hushabye Mountain’. D’oibrigh sé le Fíbín ar cheardlanna agus mar stiúrthóir ar ‘Bodach an Chóta Lachna’ (Belmullet Arts Centre) agus le Refractive Lens Theatre ar ‘I Run, I Swim, I Sing, I Dive’. Tá gradaim scríbhneoireachta buaite aige, agus a saothar is mo atá aitheanta ná ‘Somewhere under the Rainbow’ (Amharclann Olympia; le camchuairt go Dún Éidean, Londain, Henley, Manchain agus Brighton). Bhuaigh an dara dhráma a scríobh sé ; Aul Divinia and me’ Gradam Nua-Scríbhneoireachta Oscar Wilde in 2012.

In oirchill na geamaireachta Nollag i mbliana agus mór-cheiliúradh leanúnach na Taibhdheirce@90, cuireann Aodh Ó Coiléain, Cathaoirleach na Taibhdheirce, stair na geamaireachta Nollag sa Taibhdhearc i gcuimhne dúinn agus í ag dul siar go 1940, mar chroílár na Nollag i gCathair na dTreabh. Dúirt sé gur luaigh ‘an t-aisteoir iomráiteach agus iníon na Taibhdheircec, bean ar an saothar a luaitear lena hainm ná ‘Dr.Zhivago’, go raibh an gheamaireacht ar cheann de na cuimhní is luaithe na hamharclannaíocha’ a bhí aici.

Le fuaimriain ABBA, tá cúig léiriú díolta amach cheana féin, is léir go bhfuil mór-éileamh ag sluaite na Gaillimhe uirthi. Moltar do phátrúin a dticéid a chur in áirithe le nach mbeidh díoma orthu. Tá costas €40 ar ticéid chlainne (2 daoine fásta, 2 páiste); €15 (Ginearálta) agus €12 (Lascaine). Tá fáil ar na ticéid ar shuíomh na Taibhdheirce www.antaibhdhearc.com nó ag an díol-oifig (091)-562024 Dé Luain go dtí Dé hAoine 10-5.i.r agus Dé Sathairn 12-5.i.n,

———-———————————————————

The Search is on for tickets to see the Yummy Mummy.

We are in Egypt in 1928 and our two intrepid explorers Stanley and Oliver are searching for the rumoured tomb of the famous female Pharoe Hatchetsoup. There have been many expeditions before but none successful. This time it will be different, for they have been persuaded to engage the services of a dodgy guide who is bent on leading them astray. When through good, or even bad fortune they find the tomb, they get a little more than they bargained for, as Hatchet soup is no ordinary yummy mummy.

Written by Risteard Ó Broin and directed by Cillian Ó Donnachadha, An Taibhdhearc’s 2018 Christmas pantomime is Tóraíocht an Yummy Mummy’. This year’s production showcases a stellar cast including Gaiety graduate Noni Stapleton. Noni who was previously nominated at the Dublin Fringe Festival for the Jean Snow award for ‘innovation and bravery in theatre’, has worked extensively in Theatre, TV, Film and Radio with companies such as, Bedrock, The Performance Corporation, Purple Heart, AboutFACE, RTE, B.B.C. Drama and Element to name but a few. She plays Arlee.

Simon Boyle (Stan) who trained at the Samuel Beckett Centre in Dublin has previous credits including Vikings, Jack Taylor, Eipic, La Femme Tranquille and King Guillaume.

Orlaith Ní Chearra (Ellie) is a Galway based performer who started out as a dancer with the Monica Loughman Ballet company before training at the College of Dance in Dublin. She became a member of the National Youth Theatre and completed her training in Musical Theatre under a Leverhulme Scholarship at London Studio Centre.

Features performances from Tara Breathnach and Catherine Denning, with choreography by James Riordan, and musical direction by Deirdre Ní Chuilinn.

Director of the production is Cillian Ó Donnachadha. He is the co-founder, producer and director of Biscuits for Breakfast theatre company, and recently he directed ‘A fit wife for a Revolutionary’ in the London Irish Centre and ‘Hush-a-Bye Mountain’. He has worked with Fibín on workshops and as a director on ‘Bodach an Chóta Lachna’ (Belmullet Arts Centre). He has also worked with Refractive Lens Theatre on ‘I run, I swim, I sing, I dive’. He is an award-winning writer with his most well-known work ‘Somewhere under the Rainbow’ (Olympia Theatre and tour to Edinburgh, London, Henley, Manchester, and Brighton). The second play he wrote ‘Aul Divinia and me’ won the Oscar Wilde award for new writing in 2012.

In anticipation of this year’s Christmas production, and continuing the celebration of Taibhdhearc@90 Cathaoirleach of An Taibhdhearc, Aodh Ó Coileáin reminds us that the history of An Taibhdhearc’s pantomime goes back to 1940, an integral part of Christmas in the City of the Tribes. He added that ‘Well known actress, and daughter of An Taibhdhearc, Siobhán McKenna, whose credits include ‘Dr. Zhivago’ fondly referred to An Taibhdhearc’s Christmas pantomime as her earliest memory of theatre’.

With a musical backdrop from ABBA, and five performances already sold out, this show is proving very popular with Galway audiences. Patrons are advised to book their tickets early to avoid disappointment. Tickets are priced at €40 (2 adults, 2 children); €15 (general admission) and €12 (concession) available An Taibhdhearc’s website www.antaibhdhearc.com or via the box office (091)-562024 Monday to Friday 10-5p.m. and Saturday 12-5p.m.